Celkové náklady na úkol jsou nesprávné

Příznaky

Po zadání nákladových sazeb a Pevné náklady na zdroje se Celkové náklady jeví jako nesprávné.

Příčina

Očekávaná výše celkových nákladů na úkol se může jevit jako odlišná od vypočítaného součtu nákladů Náklady založené na sazbách, nákladů Náklady na použití a pevných nákladů na úkol. Celkové náklady jsou dány součtem nákladů založených na sazbách, nákladů na použití a pevných nákladů.

Je třeba si uvědomit, že náklady jsou počítány až po přiřazení zdrojů k úkolům.

Řešení

 • Pomocí tabulky Náklady v zobrazení Používání úkolů ověřte celkové náklady na Přiřazení a celkové náklady na úkol. Pokuste se zjistit, zda nebyly přehlédnuty nějaké náklady na použití nebo pevné náklady.

 • Ověřte celkové náklady na úrovni úkolu. Pevné náklady nejsou zahrnuty do pole Pevné náklady na úrovni souhrnný úkol.

 • Ověřte, že všechny zdroje s informacemi o nákladech jsou přiřazeny k úkolům.

 • Ověřte, že jste na přiřazení zdroje použili správnou Tabulka nákladových sazeb.

  1. Klepnutím na příkaz Používání úkolů v nabídce Zobrazit zobrazte úkoly s přižazeními zdrojů.

  2. Klepněte na přiřazení, které chcete zkontrolovat klepnutím na zdroj přiřazený k úkolu, který chcete ověřit.

  3. Klepněte na tlačítko Informace o přiřazení. Obrázek tlačítka

  4. V seznamu Tabulek nákladových sazeb ověřte, že používáte správnou tabulku nákladových sazeb. Pokud se nejedná o správnou tabulku, klepněte na správnou tabulku nákladových sazeb.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×