CUBERANKEDMEMBER (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce CUBERANKEDMEMBER v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí n-tý nebo pořadový člen množiny. Slouží k vrácení jednoho nebo více prvků množiny, například obchodníka s nejvyšším obratem nebo deseti nejlepších studentů.

Syntaxe

Funkce CUBERANKEDMEMBER(připojení, výraz_sady, pořadí, [titulek])

Syntaxe funkce CUBERANKEDMEMBER má následující argumenty:

  • Připojení:    Povinný argument. Textový řetězec názvu připojení k datové krychli.

  • Výraz_sady:    Povinný argument. Textový řetězec obsahující výraz sady, například "{[Položka1].děti}". Jako argument výraz_sady je možné použít i funkci CUBESET nebo odkaz na buňku obsahující funkci CUBESET.

  • Pořadí:    Povinný argument. Celé číslo označující nejvyšší hodnotu, která má být vrácena. Jestliže má argument pořadí hodnotu 1, vrací nejvyšší hodnotu, má-li hodnotu 2, vrací druhou nejvyšší hodnotu atd. Chcete-li vrátit pět nejvyšších hodnot, použijte pětkrát funkci CUBERANKEDMEMBER a v každé z nich určete jiné pořadí 1 až 5.

  • Titulek:    Nepovinný argument. Textový řetězec, který se zobrazí v buňce místo titulku z datové krychle, pokud je definován.

Poznámky

  • Během vyhodnocování funkce CUBERANKEDMEMBER se před načtením všech dat v buňce přechodně zobrazí zpráva #NAČÍTÁNÍ_DAT…

  • Není-li název připojení platným připojením, uloženým v sešitu, vrátí funkce CUBEKPIMEMBER chybovou hodnotu #NÁZEV?. Jestliže server Online Analytical Processing (OLAP) není spuštěn, není dostupný nebo vrátí chybovou zprávu, vrátí funkce CUBERANKEDMEMBER chybovou hodnotu #NÁZEV?.

  • Funkce CUBERANKEDMEMBER vrátí chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI, je-li syntaxe argumentu výraz_sady nesprávná nebo jestliže sada obsahuje alespoň jeden člen s jiným rozměrem než ostatní členy.

Příklady

=CUBERANKEDMEMBER("Sales",$D$4,1,"Top Month")

=CUBERANKEDMEMBER("Sales",CUBESET("Sales","Summer","[2004].[June]","[2004].[July]","[2004].[August]"),3,"Top Month")

Tip : Má-li být vráceno posledních n hodnot, použijte argumenty pořadí_řazení a způsob řazení funkce CUBESET pro obrácení pořadí sady tak, aby horními hodnotami v seřazené sadě byly poslední hodnoty. Například funkce CUBERANKEDMEMBER ("Sales", $D$4,1) vrátí posledního člena, funkce CUBERANKEDMEMBER ("Sales", $D$4, 2) vrátí předposledního člena atd.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×