CUBEMEMBERPROPERTY (funkce)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce CUBEMEMBERPROPERTY v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Vrátí hodnotu vlastnosti člena z krychle. Slouží k ověření, zda v krychli existuje člen s daným názvem, a k vrácení konkrétní vlastnosti tohoto člena.

Syntaxe

CUBEMEMBERPROPERTY(připojení, výraz_člena, vlastnost)

Syntaxe funkce CUBEMEMBERPROPERTY má následující argumenty:

  • Připojení:    Povinný argument. Textový řetězec názvu připojení k datové krychli.

  • Výraz_člena:    Povinný argument. Textový řetězec výrazu MDX (Multidimensional Expression) člena v rámci datové krychle.

  • Vlastnost:    Povinný argument. Textový řetězec vráceného názvu vlastnosti nebo odkaz na buňku, která obsahuje název vlastnosti.

Poznámky

  • Při vyhodnocování funkce CUBEMEMBERPROPERTY se v buňce před načtením všech dat přechodně zobrazí zpráva #NAČÍTÁNÍ_DAT…

  • Není-li název připojení platným připojením, uloženým v sešitu, vrátí funkce CUBEMEMBERPROPERTY chybovou hodnotu #NÁZEV?. Jestliže server Online Analytical Processing (OLAP) není spuštěn, není dostupný nebo vrátí chybovou zprávu, vrátí funkce CUBEMEMBERPROPERTY chybovou hodnotu #NÁZEV?.

  • Je-li syntaxe argumentu výraz_člena nesprávná nebo jestliže v krychli neexistuje člen určený hodnotou výrazu výraz_člena, vrátí funkce CUBEMEMBERPROPERTY chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI.

  • Funkce CUBEMEMBERPROPERTY může vrátit chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI, pokud v kontingenční tabulce při sdílení spojení odkazujete na objekt z relace, například na počítaný člen pojmenované sady, a příslušnou kontingenční tabulku odstraňujete nebo převádíte kontingenční tabulku na vzorce. (Na kartě Možnosti ve skupině Nástroje klikněte na položku Nástroje OLAP a poté klikněte na položku Převést na vzorce.)

Příklady

=CUBEMEMBERPROPERTY("Sales","[Time].[Fiscal].[2004]",$A$3)

=CUBEMEMBERPROPERTY("Sales","[Store].[MyFavoriteStore]","[Store].[Store Name].[Store Sqft]")

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×