CUBEMEMBER (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce CUBEMEMBER  v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí člen nebo n-tici z krychle. Slouží k ověření, zda v krychli existuje člen nebo n-tice.

Syntaxe

CUBEMEMBER(připojení, výraz_člena, [titulek])

Syntaxe funkce CUBEMEMBER má následující argumenty:

 • Připojení:    Povinný argument. Textový řetězec názvu připojení k datové krychli.

 • Výraz_člena:    Povinný argument. Textový řetězec výrazu MDX (Multidimensional Expression), jehož výsledkem je jedinečný člen datové krychle. Hodnota argumentu výraz_člena může být také řazená kolekce členů, zadaná jako oblast buněk nebo maticová konstanta.

 • Titulek:    Nepovinný argument. Textový řetězec, který se zobrazí (je-li definován) v buňce místo titulku z datové krychle. Je-li vrácena řazená kolekce členů, použije se titulek posledního člena kolekce.

Poznámky

 • Při vyhodnocování funkce CUBEMEMBER se před načtením všech dat v buňce přechodně zobrazí zpráva #NAČÍTÁNÍ_DAT…

 • Použijete-li funkci CUBEMEMBER jako argument v jiné funkci CUBE, použije tato funkce CUBE výraz MDX, který identifikuje člen nebo n-tici, nikoli zobrazenou hodnotu v buňce funkce CUBEMEMBER.

 • Není-li název připojení platným názvem připojení, uloženým v sešitu, vrátí funkce CUBEMEMBER chybovou hodnotu #NÁZEV?. Jestliže server Online Analytical Processing (OLAP) není spuštěn, není dostupný nebo vrátí chybovou zprávu, vrátí funkce CUBEMEMBER chybovou hodnotu #NÁZEV?.

 • Je-li alespoň jeden prvek v n-tici neplatný, vrátí funkce CUBEMEMBER chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Je-li argument výraz_člena delší než 255 znaků, což je omezení pro argument funkce, funkce CUBEMEMBER vrátí chybovou hodnotu #HODNOTA!. Chcete-li použít řetězec delší než 255 znaků, zadejte řetězec do buňky (pro kterou platí limit 32 767 znaků) a poté použijte jako argument odkaz na buňku.

 • Funkce CUBEMEMBER vrátí chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI v následujících případech:

  • Syntaxe argumentu výraz_člena není správná.

  • V krychli neexistuje člen určený v textovém řetězci záznamu MDX.

  • N-tice je neplatná, protože neexistuje průsečík zadaných hodnot. (Tato situace může nastat u více prvků ve stejné hierarchii.)

  • Sada obsahuje minimálně jeden člen s jiným rozměrem než ostatní členy.

 • Funkce CUBEMEMBER může vrátit chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI, pokud v kontingenční tabulce při sdílení spojení odkazujete na objekt z relace, například na počítaný člen pojmenované sady, a příslušnou kontingenční tabulku odstraňujete nebo převádíte kontingenční tabulku na vzorce. (Na kartě Možnosti ve skupině Nástroje klikněte na položku Nástroje OLAP a poté klikněte na položku Převést na vzorce.)

Příklady

=CUBEMEMBER("Sales","[Time].[Fiscal].[2004]")

=CUBEMEMBER($A$1,D$12)

=CUBEMEMBER("Sales",(B4, C6, D5),"SalesFor2004")

=CUBEMEMBER("xlextdat8 FoodMart 2000 Sales","([Product].[Food],[Time].[1997])")

=CUBEMEMBER($A$1,C$12:D$12)

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×