COT (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce COT v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí kotangens úhlu zadaného v radiánech.

Syntaxe

COT(číslo)

Syntaxe funkce COT obsahuje následující argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Jedná se o úhel v radiánech, jehož kotangens chcete zjistit.

Poznámky:

  • Absolutní hodnota argumentu číslo musí být menší než 2^27.

  • Pokud je hodnota argumentu číslo mimo vymezené hodnoty, vrátí funkce COT chybu #ČÍSLO!.

  • Pokud argument číslo není číselná hodnota, funkce COT vrátí chybu #HODNOTA!.

  • Funkce COT(0) vrátí chybovou hodnotu #DĚLENÍ_NULOU!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=COT(30)

Vrátí kotangens čísla 30 (-0,156).

-0,156

=COT(A5)

45

Vrátí kotangens hodnoty uvedné v buňce, čísla 45 (0,617).

0,617

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Jak ji můžeme vylepšit?

Jak ji můžeme vylepšit?

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.