COS (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce COS v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí kosinus zadaného úhlu.

Syntaxe

COS(číslo)

Syntaxe funkce COS obsahuje následující argumenty:

  • Číslo:    Povinný argument. Úhel v radiánech, jehož kosinus chcete zjistit.

Poznámka

Je-li úhel uveden ve stupních, převedete ho na radiány vynásobením hodnotou PI()/180 nebo pomocí funkce RADIANS.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=COS(1,047)

Kosinus úhlu 1,047 radiánů

0,5001711

=COS(60*PI()/180)

Kosinus úhlu 60 stupňů

0,5

=COS(RADIANS(60))

Kosinus úhlu 60 stupňů

0,5

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×