COMBINA (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce COMBINA v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí počet kombinací (s opakováním) pro daný počet položek.

Syntaxe

COMBINA(číslo, permutace)

Syntaxe funkce COMBINA obsahuje následující argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Musí jít o číslo větší nebo rovno 0 a větší nebo rovno hodnotě argumentu permutace. Hodnoty, které nejsou celé číslo, budou zkráceny.

  • Permutace:    Povinný argument. Musí jít o číslo větší nebo rovno 0. Hodnoty, které nejsou celé číslo, budou zkráceny.

Poznámky:

  • Je-li hodnota některého z argumentů mimo vymezené hodnoty, funkce COMBINA vrátí chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Pokud je některý z argumentů nečíselná hodnota, funkce COMBINA vrátí chybu #HODNOTA!.

  • Používá se následující rovnice:
    rovnice funkce COMBINA

  • Ve výše uvedené rovnici je N číslo a M je permutace.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=COMBINA(4;3)

Vrátí počet kombinací (s opakováním) pro čísla 4 a 3.

20

=COMBINA(10;3)

Vrátí počet kombinací (s opakováním) pro čísla 10 a 3.

220

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Jak ji můžeme vylepšit?

Jak ji můžeme vylepšit?

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.