COMBINA (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití FunkceCOMBINA v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Vrátí počet kombinací (s opakováním) pro daný počet položek.

Syntaxe

COMBINA(číslo, permutace)

Syntaxe funkce COMBINA obsahuje následující argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Musí jít o číslo větší nebo rovno 0 a větší nebo rovno hodnotě argumentu permutace. Hodnoty, které nejsou celé číslo, budou zkráceny.

  • Permutace:    Povinný argument. Musí jít o číslo větší nebo rovno 0. Hodnoty, které nejsou celé číslo, budou zkráceny.

Poznámky:

  • Je-li hodnota některého z argumentů mimo vymezené hodnoty, funkce COMBINA vrátí chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Pokud je některý z argumentů nečíselná hodnota, funkce COMBINA vrátí chybu #HODNOTA!.

  • Je použita následující rovnice:rovnice funkce COMBINA

  • Ve výše uvedené rovnici je N číslo a M je permutace.

Příklad:

Ukázku této funkce najdete v následujícím sešitu. Můžete si prohlédnout a změnit stávající vzorce nebo zadat své vlastní vzorce a prozkoumat, jak funkce funguje.

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a pak Enter. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=COMBINA(4;3)

Vrátí počet kombinací (s opakováním) pro čísla 4 a 3.

20

=COMBINA(10;3)

Vrátí počet kombinací (s opakováním) pro čísla 10 a 3.

220

Pokud chcete s tímto sešitem pracovat důkladněji, můžete si ho stáhnout do počítače a otevřít v Excelu.

Začátek stránky

Použít na: Excel 2013, Excel OnlineByly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk