CEILING.MATH (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce CEILING.MATH v Microsoft Excelu.

Popis

Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.

Syntaxe

CEILING(číslo, [násobek], [modus])

Syntaxe funkce CEILING.MATH obsahuje následující argumenty.

  • Číslo    Povinný argument. Argument číslo musí být menší než 9,99E+307 a větší než -2,229E-308.

  • Násobek:    Volitelný argument. Jedná se o násobek, na který chcete číslo zaokrouhlit.

  • Modus    Volitelný argument. U záporných čísel určuje, zda se číslo zaokrouhluje směrem k nule nebo od ní.

Poznámky:

  • Ve výchozím nastavení je argument násobek pro kladná čísla +1 a pro záporná -1.

  • Ve výchozím nastavení jsou kladná desetinná čísla zaokrouhlována směrem nahoru na nejbližší celé číslo. Například číslo 6,3 je zaokrouhleno směrem nahoru na 7.

  • Ve výchozím nastavení jsou záporná desetinná čísla zaokrouhlována směrem nahoru (k nule) na nejbližší celé číslo. Například číslo -6,7 je zaokrouhleno směrem nahoru na -6.

  • Zadáním argumentů násobek a modus můžete změnit směr zaokrouhlování záporných čísel. Například číslo -6,3 je při použití argumentů násobek a modus s hodnotou 1 zaokrouhleno směrem od 0, na -7. Na zaokrouhlování záporných čísel mají vliv různé kombinace argumentů násobek a modus.

  • Argument modus nemá vliv na kladná čísla.

  • Argument násobek zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé číslo, které je násobkem zadaného argumentu násobek. Výjimkou je, když je zaokrouhlováno celé číslo. Zadáte-li například jako argument násobek hodnotu 3, bude číslo zaokrouhleno nahoru na nejbližší násobek 3.

  • Pokud při dělení čísla argumentem násobek s hodnotou 2 nebo vyšší zůstane zbytek, je výsledek zaokrouhlen směrem nahoru.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=CEILING.MATH(24,3;5)

Zaokrouhlí 24,3 nahoru na nejbližší celé číslo, které je násobkem 5 (25).

25

=CEILING.MATH(6,7)

Zaokrouhlí 6,7 nahoru na nejbližší celé číslo (7).

7

=CEILING.MATH(-8,1;2)

Zaokrouhlí -8,1 nahoru (směrem k 0) na nejbližší celé číslo, které je násobkem 2 (-8).

-8

=CEILING.MATH(-5,5;2;-1)

Zaokrouhlí -5,5 (směrem od nuly) na nejbližší celé číslo, které je násobkem 2, a modus -1 obrátí směr zaokrouhlování (-6).

-6

Začátek stránky

Použít na:Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk