Cíl: Identifikace problémů s přidělováním zdrojů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Projděte si informace o zdrojích, například přiřazení, Dostupnost, přetížení nebo nevytížení, náklady a odchylky mezi položkami plánovaná a Dosavadní práce, a ověřte si, že zdroje jsou optimálně přiřazené k úkolům, abyste dosáhli požadovaných výsledků.

Tip : Tento článek je součástí série článků v rámci mapy projektu, která popisuje širokou škálu aktivit správy projektů. Těmto aktivitám říkáme cíle, protože se organizují kolem životního cyklu správy projektu: Sestavení plánu, sledování a správa projektu, a uzavření projektu.

Předchozí cíl  |  Další cíl

Všechny cíle v mapě projektu

osoba pracující na stůl

číslo 1 Revize přiřazení zdrojů:     Musíte se podívat na seznam úkolů nebo seznam zdrojů s uvedenými přiřazeními, abyste se ujistili, že jste nepřehlédli důležité úkoly a že jste k provedení každého úkolu přiřadili nejvhodnější zdroje.

Číslo 2 Kontrola přetížených nebo nevytížených zdrojů:     Zkontrolujte celkové množství práce pro každý jednotlivý zdroj, abyste se ujistili, že zdrojům nebylo přiřazeno příliš mnoho ani příliš málo práce.

Číslo 3 Revize odchylky mezi plánovanou a skutečnou prací zdrojů:     Když už projekt běží, je důležité revidovat rozdíly mezi očekávanou a skutečně dokončenou prací, abyste mohli efektivně vyrovnávat pracovní vytížení zdrojů v čase a distribuovat mezi ně objem práce.

Číslo 4 Revize odchylek nákladů na zdroje:     Zkontrolujte náklady a odchylky jednoho úkolu, jednoho zdroje nebo jednotlivých přiřazení ke sledování pokroku jednotlivých zdrojů a zdrojů, které pracují na úkolu společně.

Předchozí cíl  |  Další cíl

Všechny cíle v mapě projektu

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×