Cíl: Vytvoření vztahů mezi projekty

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Jenom zřídka se stává, a to i v malé firmě, že nějaký projekt nemá vůbec žádný vztah k jiným projektům. Závislosti mezi úkoly (vazby) mezi projekty přesně modelují vztahy mezi různými projekty a pomáhají je udržovat v aktuálním stavu.

Můžete také vytvářet závislosti mezi projekty, tedy mezi úkolem nebo celým projektem a dodávkami, které jsou určené v jiných projektech.

Tip: Tento článek patří do série článků týkajících se mapy projektu a popisuje širokou škálu aktivit řízení projektů. Těmto aktivitám říkáme cíle, protože se organizují kolem životního cyklu správy projektu: sestavení plánu, sledování a řízení projektu a uzavření projektu.

Předchozí cíl  |  Další cíl

Všechny cíle v mapě projektu

Stavba vysoké budovy

číslo 1  Posouzení projektu:     Než začnete vytvářet projekty, které jsou vázané na jiné projekty, zvažte, jaký je rozsah projektu – konkrétně čím projekt začíná a čím končí.

 Další...

Projekt je práce, která je dočasná i jedinečná. Je dočasný, protože má začátek, průběh a konec, třeba stavba budovy nebo návrh nového výrobního procesu.

Projekt je jedinečný, protože se v něm dělá něco, co se dřív nedělalo. To znamená, že nejde o trvající proces, třeba o pravidelnou denní výrobu kovových ingotů. Stejně tak projekt stavby konkrétní budovy je jedinečný, protože daná konkrétní budova nebyla nikdy dřív postavená.

Při propojení jednoho projektu s jiným projektem vytvořením závislostí mezi úkoly v těchto projektech se nemusí nutně tyto dva projekty slučovat do jednoho. Usnadňuje se správa dvou samostatných projektů.

Výrobní prostředí společnosti může třeba určovat, že proces v jednom projektu závisí na naplánování kroku procesu z jiného projektu. Třeba připevnění křídel k letadlu je závislé na samostatném procesu v jiném podniku, který sestavuje křídla. Další úkoly v jiných projektech se třeba taky provádějí v jiném podniku.

Číslo 2  Vytvoření závislosti mezi úkoly v různých projektech:    Pokud máte úkol, který je závislý na úkolu v jiném projektu nebo na kterém závisí úkol v jiném projektu, můžete tyto úkoly z různých projektů propojit vytvořením závislosti úkolů.

Číslo 3  Změna závislosti mezi úkoly v různých projektech:    Typ vazby Vnější závislost můžete změnit z výchozího (Dokončení-Zahájení) na Zahájení-Zahájení, Dokončení-Dokončení nebo Zahájení-Dokončení.

Číslo 4  Zadání předstihu nebo prodlevy pro závislosti úkolů mezi projekty:    Stejně jako u závislostí úkolů v jednom projektu můžete i u externích závislostí zadat hodnotu Předstih pro překrývající se úkoly nebo hodnotu Prodleva pro opoždění úkolu Následník.

Číslo 5  Kontrola závislostí externích úkolů, na kterých váš projekt závisí:     Pokud jsou úkoly v projektu závislé na úkolech v jiných projektech, má průběh externích úkolů vliv na počáteční a koncová data úkolů vašeho projektu. Závislosti úkolů v projektu můžete kdykoli zkontrolovat a zjistit, jaký vliv mají data externích úkolů na projekt.

Číslo 6  Vytvoření závislosti na dodávce v jiném projektu:     Pokud projekt nebo úkol v projektu vyžaduje dokončení určité dodávky v jiném projektu, můžete vytvořit závislost mezi projekty.

Předchozí cíl  |  Další cíl

Všechny cíle v mapě projektu

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×