Cíl: Sdílení zdrojů mezi projekty

Aplikace Microsoft Office Project 2007 usnadňuje sdílení zdrojů v rámci více projektů, ve kterých budou použity stejné osoby, materiály nebo zařízení.

Tip : Tento článek je součástí řady článků v rámci mapy projektu (v angličtině), které popisují širokou škálu aktivit týkajících se řízení projektu. Tyto aktivity nazýváme „cíle“, protože jsou uspořádány na základě životního cyklu řízení projektu: vytvoření plánu, sledování a řízení projektu a uzavření projektu

Předchozí cíl   |    Další cíl

Zobrazit všechny cíle v mapě projektu (v angličtině)

Sdílení zdrojů mezi projekty

číslo 1  Plánování zdrojů pracujících na různých projektech     Další informace o tom, jak sdílení zdrojů může pomoci spravovat týmy a jednotlivce, kteří pracují na více projektech.

Více...

Jen zřídkakdy jsou pracovníci přiřazeni k jednomu projektu od začátku do konce, aniž by měli další odpovědnosti. Sdílení zdrojů mezi projekty přináší správě zdrojů větší flexibilitu řízení. Pokud některá z následujících podmínek existuje ve vaší situaci, je třeba zvážit sdílení zdrojů:

 • Překrývající se projekty     Někdy je třeba zahájit nový projekt před dokončením běžícího projektu. Sdílení zdrojů mezi soubory projektu může pomoci zajistit, aby zdroje nebyly přetíženy. Chcete-li přenášet data zdrojů, například cenové sazby, z jiného projektu do svého nového projektu, vytvořte fond zdrojů pro usnadnění přenosu dat ze starého plánu projektu do nového.

  Pokud používáte aplikaci Microsoft Office Project Professional 2007, můžete ke sdílení zdrojů mezi projekty použít zdroje organizace namísto fondu zdrojů.

 • Zdroje organizované podle funkčních skupin     Potřebujete-li přiřadit zdroje, jako jsou auditoři nebo účetní, kteří pracují na mnoha projektech jako součást procesu řízení, můžete použít zdroje pro tyto úkoly. Správce funkční skupiny pak může vyrovnat pracovní vytížení zdrojů a nahradit nebo změnit přiřazení zdrojů podle plánu.

  Nehraje žádnou roli, který zdroj úkol provede, zdroje mohou být spravovány mimo rozsah projektu pro dosažení optimální efektivity v plánování. Ale potřebujete-li si zachovat kontrolu nad tím, kdo co dělá, můžete nastavit proces změny, který umožňuje schvalovat přiřazení zdrojů předtím, než jsou nějaké zdroje přiřazeny k projektu.

 • Předvídání pracovního vytížení v rámci mnoha projektů      Používání zdrojů může být velmi efektivní pro předvídání pracovního vytížení pracovníků s podobným popisem práce. Zdrojům je možné přiřadit obecné názvy, například Architekt I a Architekt II, chcete-li označit různé úrovně zkušeností potřebné pro úkol.

  Hodnota přetížení pro každý popis práce označuje, kolik zdrojů určitého typu potřebujete k dokončení plánované práce ve všech projektech. Například přetížení 300 % u popisu práce Architekt I znamená, že k provedení práce potřebujete tři mladší architekty.

  Při upřesňování seznamu zdrojů můžete zadat konkrétní názvy pro každý popis práce a přiřadit práci skutečným jednotlivcům, kteří ji budou provádět.

Číslo 2  Sdílení zdrojů mezi projekty      Můžete se rozhodnout sdílet zdroje z jednoho plánu projektu nebo ze souboru určeného jako fond zdrojů, nebo můžete přesunout existující informace o zdrojích z vašeho projektu do nového souboru fondu zdrojů.

Klepněte na každý z následujících odkazů na příslušnou akci:

Předchozí cíl   |    Další cíl

Zobrazit všechny cíle v mapě projektu (v angličtině)

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×