Cíl: Plánování kvality

Před zahájením projektu byste měli určit standardy Kvalita, které jsou nezbytné k dosažení cílů projektu. Po stanovení standardů kvality můžete upravit Rozsah, Zdroje a Plán podle potřeb k dosažení požadované kvality.

Tip : Tento článek je součástí řady článků v rámci mapy projektu (v angličtině), které popisují širokou škálu aktivit týkajících se řízení projektu. Tyto aktivity nazýváme „cíle“, protože jsou uspořádány na základě životního cyklu řízení projektu: vytvoření plánu, sledování a řízení projektu a uzavření projektu

Předchozí cíl  |  Další cíl

Zobrazit všechny cíle v mapě projektu (v angličtině)

Cílová uživatelská kvalita

číslo 1  Určení odpovídajících standardů kvality     Do svého projektu můžete zahrnout měřítka, na základě kterých lze určit úspěšnou implementaci nebo výsledek projektu. Sledované standardy kvality by měly týmu pomoci splnit všechny cíle projektu a také zabránit nákladným chybám.

 Více...

Standard kvality je měřítko sloužící k určení úspěšné implementace nebo výsledku projektu.

Sledované standardy kvality by měly týmu pomoci splnit všechny cíle projektu, zabránit nákladným chybám, poskytnout Zdroje potřebné pro dokončení projektu, splnit cíle Plán projektu, zvýšit produktivitu a splnit požadavky zákazníka.

Standardy kvality, které lze použít u projektu, zahrnují:

  • Předpisy pro kvalitu ve vaší organizaci    Předpisy pro kvalitu vyjadřují úsilí organizace o zajištění kvality. Popisují úsilí o zajištění kvality, které organizace očekává od svých pracovníků. Pokud organizace nemá předpisy pro kvalitu, můžete je vytvořit pro projekt.

  • Podrobný popis produktu nebo služby poskytovaných jako výstup projektu    Dobře formulovaný a komplexní popis produktu nebo služby uvádí jasné zadání a referenci, se kterými lze porovnat skutečný výsledek.

  • Veškeré standardy specifické pro produkt nebo službu poskytované jako výstup projektu    Pro mnoho produktů a služeb existují oborové standardy. Vyrábíte-li například automobily, je třeba dodržovat standardy a předpisy platné v daném oboru a také vládní nařízení. Zjistěte, jaké standardy jsou pro projekt relevantní, a zajistěte, aby je tým dodržoval.

  • Výpis dodávek projektu    Dodávka projektu jsou hmatatelné výsledky, které předáváte zákazníkům; musejí splňovat potřeby zákazníka. Výpis dodávek obsahuje typ, počet a kvalitu položek, s jejichž dodáním je projektový tým srozuměn.

    Přečtěte si další informace o tom, jak vytvořit a spravovat požadované výstupy projektu.

Standardy kvality byste měli zahrnout do procesu plánování projektu, protože tyto standardy mohou ovlivnit hlavní aspekty projektu, například Náklady a plán. Například k dosažení požadované kvality produktu může být nutné najmout nákladné specialisty nebo přidat do plánu další čas na testování.

Do úsilí o dosažení kvality ve vaší organizaci můžete také zahrnout rozšířené procesy pomocí systému Six Sigma. Systém Six Sigma je účinná a systematická metoda pro zdokonalení procesů, aby bylo možné práci uskutečnit lépe, rychleji a s nižšími náklady. Lze jej použít u každého aspektu vašeho podniku, včetně výroby, lidských zdrojů, zadávání objednávek a dokonce i technické podpory.

Číslo 2  Určení vlivu kvality na rozsah     Chcete-li upravit projektový plán tak, aby splňoval cíle kvality, je například možné, že bude třeba přidat kroky testování a schvalování.

 Více...

Při zkoumání vlivu kvality na rozsah je vhodné zvážit následující:

  • Zvážení dopadu rozsahu na kvalitu     Je možné, že bude třeba zmenšit rozsah tak, aby bylo splněno datum dokončení nebo Rozpočet. Nebo po vytvoření plánu projektu můžete mít více času nebo peněz, než bylo očekáváno. V obou případech je možné změnit rozsah projektu. Při rozhodování, zda a jak změnit rozsah projektu, mějte na paměti, že kvalita a rozsah spolu úzce souvisejí. Pokud zmenšíte rozsah, bude pravděpodobně nutné přijmout nižší úroveň kvality. Pokud zvětšíte rozsah, pravděpodobně zvýšíte kvalitu projektu a výsledného produktu.

  • Změna rozsahu úkolů     Pokud zkrátíte rozsah, obvykle odeberete některé úkoly nebo zkrátíte jejich Doba trvání. Úkoly, které odeberete, nemusejí ovlivnit dodávky, avšak mohou ovlivnit úroveň kvality těchto dodávek. Snížíte-li dobu trvání některých úkolů, může to znamenat, že zdroje nemají tolik času k provedení práce ve vysoké kvalitě. Podobně, pokud máte více času nebo vyšší rozpočet, než bylo očekáváno, můžete přidat úkoly nebo prodloužit dobu trvání úkolu. Přidání úkolů nebo prodloužení doby trvání úkolu může zvýšit úroveň kvality v projektu.

  • Změna kvality zdrojů     Usilujete-li o snížení nákladů, abyste dodrželi rozpočet, můžete nahradit nákladnější Zdroje méně nákladným. Zdroje s vyšší kvalitou, ať již se jedná o osoby, materiály nebo zařízení, jsou často nákladnější. Jejich nahrazení levnějšími zdroji může znamenat pomalejší práci, nižší kvalifikaci nebo nižší Úroveň materiálu. Pokud zjistíte, že máte vyšší rozpočet, než bylo očekáváno, můžete nahradit levnější zdroje nákladnějšími. Zvýšení kvality zdrojů můžete zvýšit úroveň kvality v projektu.

Předchozí cíl  |  Další cíl

Zobrazit všechny cíle v mapě projektu (v angličtině)

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×