Cíl: Plán úkolů projektu

Po vytvoření seznamu úkolů projektu a odhadů dob potřebných k jejich dokončení můžete úkoly Plán. V závislosti na způsobu plánování úkolů může aplikace Microsoft Office Project 2007 odhadnout kalendářní data dokončení úkolů a projektu, když zadáte informace o postupu projektu. Pomocí těchto informací lze zjistit, zda je ohrožen plán projektu.

Tip : Tento článek je součástí řady článků v rámci mapy projektu (v angličtině), které popisují širokou škálu aktivit týkajících se řízení projektu. Tyto aktivity nazýváme „cíle“, protože jsou uspořádány na základě životního cyklu řízení projektu: vytvoření plánu, sledování a řízení projektu a uzavření projektu

Další cíl

Zobrazit všechny cíle v mapě projektu (v angličtině)

Plánování cíle úkolů

číslo 1  Příprava k vytvoření posloupnosti úkolů projektu     V tomto bodě byste měli zadat několik úkolů, které je nutné provést, aby mohl být dokončen projekt. Každý úkol má být spojen s dobu trvání, označující, jak dlouho bude trvat provedení úkolu.

Více...

Protože jste úkoly dosud nenaplánovali, začnou všechny se stejným datem, což je datum zahájení projektu.

Plánování úkolů je snadnější, pokud úkoly v seznamu uvedete v pořadí, ve kterém očekáváte jejich zpracování. Některé úkoly možná zařadíte mimo pořadí, dbejte však na to, abyste společně uvedli úkoly, které se budou provádět ve stejné době. To je důležité pro každý projekt, ať je to tradiční projekt s mnoha úkoly, nebo menší projekt používající agilní metodu správy projektu.

Existují dva základní způsoby řazení posloupností úkolů:

  • Závislost mezi úkoly lze použít k označení, že práci na úkolu nelze zahájit nebo ukončit, dokud nezačne nebo neskončí práce na jiném úkolu. Závislost mezi úkoly například použijete, když nelze začít s malováním, dokud neskončí přípravné práce.

  • Pomocí Omezení lze označit, že práci na úkolu je třeba zahájit nebo ukončit k určitému datu. Omezení například použijete, musí-li se úkol dokončit do 30. června, protože příslušný odborník po tomto datu nebude k dispozici.

Číslo 2  Určení posloupnosti úkolů v projektu     Úkoly můžete propojit podle jejich vzájemných závislostí. Při určování posloupnosti úkolů je třeba zobrazit, které úkoly se překrývají nebo je mezi nimi časový odstup.

Klepněte na každý z následujících odkazů na příslušnou akci:

  • Vytvořte závislosti úkolů v projektu, aby mohly být závislé úkoly propojeny, a oznamte aplikaci Project 2007, jak jsou závislé. Úkoly často probíhají v lineární posloupnosti: například se nejprve připraví zdi, potom se namalují a nakonec se zavěsí obrázky.V každém projektu však jsou výjimky. Ve stejném příkladu jedna osoba připravuje zdi pro malování a někdo jiný může nakupovat obrázky, které chcete zavěsit.

Číslo 3  Vytvoření milníku představujícího vnější závislost     Chcete-li sledovat nějakou událost, ale nemůžete s ní vytvořit propojení, protože událost se nevyskytuje v žádném projektu, můžete vytvořit milník představující tuto událost. Je například možné, že nemůžete zahájit určitý úkol, dokud jiná společnost nedokončí počítačový program, který potřebujete použít. Můžete v projektu vytvořit milník, který bude představovat dokončení tohoto programu a připomínat, že máte sledovat jeho průběh.

Číslo 4  Vytvoření konečného termínu pro úkol     Chcete-li být upozorněni, že úkol je po určitém datu ukončen, můžete vytvořit konečný termín. Vytvoření konečného termínu nebrání aplikaci Project 2007 v libovolném přizpůsobení plánu v případě aktualizace informací, na rozdíl od zadání pevného omezení.

Číslo 5  Svázání úkolu nebo fáze s konkrétním datem     Je-li naprosto nutné zahájit nebo ukončit úkol k určitému datu, svažte úkol nebo fázi s určitým datem pomocí omezení. Toto datum může představovat nějakou událost, například seminář nebo školení.

Číslo 6  Přidání podpůrných informací o úkolu     Další informace o úkolu je možné přidat ve formě poznámek, dokumentů a odkazů na webové stránky.

Klepněte na každý z následujících odkazů na příslušnou akci:

Další cíl

Zobrazit všechny cíle v mapě projektu (v angličtině)

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×