Buňky v tabulce ShapeSheet propojené s poli v databázi

Tyto možnosti identifikují buňky v tabulce ShapeSheet, které odpovídají jednotlivým polím v databázi.

Buňky

Vypíše seznam buněk v tabulce ShapeSheet, které lze propojit s poli v databázi.

Databázová pole

Vypíše seznam všech polí v tabulce databáze, se kterou se propojujete. Můžete vybrat propojení pouze některých nebo všech polí s buňkami v tabulce ShapeSheet.

Tip : Chcete-li vytvořit výkres, kde bude každý záznam v databázi představován obrazcem, propojte všechna pole s buňkami v tabulce ShapeSheet.

Data vyhodnotit jako

Určuje způsob vyhodnocení dat při jejich kopírování z databázového pole do buňky v tabulce ShapeSheet.

  • Hodnota: Data jsou přenesena tak, jak jsou zapsána. Například hodnota 3*3 je i po přenosu stále 3*3.

  • Vzorec: Data jsou přenesena jako vzorec. Vlastní vzorec si můžete prohlédnout v buňce v tabulce ShapeSheet, ale v dialogovém okně Data obrazce se zobrazí výsledek výpočtu. Například hodnota 3*3 je po přenosu 9.

  • Měrná jednotka: Data jsou přenesena jako číslo nebo jako míra s připojenými specifickými jednotkami.

Přidat

Propojí vybrané buňky v tabulce ShapeSheet s vybranými poli v databázi.

Odebrat

Vyberte odkazy, které chcete odebrat, a poté klepněte na tlačítko Odebrat.

Automaticky

Automaticky spáruje veškerá data obvykle uložená v existující buňce v tabulce ShapeSheet. V takovýchto případech umožníte průvodci, aby spároval pole v databázi s existujícími buňkami v tabulce ShapeSheet, například pole Šířka v databázi s buňkou Width (Šířka) v tabulce ShapeSheet, a vytvořil nové buňky v tabulce ShapeSheet (Automatic) pro všechna pole v databázi, která nemají odpovídající název buňky v tabulce ShapeSheet.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×