Blokování zpráv pomocí filtrů nevyžádané pošty

Filtr nevyžádané pošty v Outlooku ověřuje odesílatele všech příchozích zpráv v seznamech e-mailových adres a internetových domén (část e-mailové adresy za symbolem @) označených jako bezpečné nebo blokované. Filtr pro blokování nebo povolení odesílatelů nebo typů zpráv je možné upravit.

Co chcete udělat?

Zabránit blokování důvěryhodných odesílatelů

Blokovat zprávy od uživatele

Blokovat zprávy z určitých zemí nebo oblastí

Blokovat zprávy obsahující cizí abecedy

Zabránění blokování důvěryhodných odesílatelů

Jestliže přidáte e-mailové adresy nebo názvy domén, které jsou důvěryhodné, do seznamu bezpečných odesílatelů, nebude aplikace Outlook zprávy z těchto zdrojů nikdy považovat za nevyžádanou poštu. Jste-li součástí poštovních nebo distribučních seznamů, můžete jejich názvy přidat do seznamu bezpečných příjemců.

Chcete-li přidat odesílatele do seznamu bezpečných odesílatelů, klikněte na zprávu, kterou vám poslal. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstranit na tlačítko Nevyžádaná pošta a potom na příkaz Nikdy neblokovat odesílatele.

Když chcete přidat e-mailovou adresu nebo doménu do seznamu bezpečných příjemců, klikněte na zprávu od odesílatele, na kartě Domů klikněte ve skupině Odstranit na Nevyžádaná pošta a potom klikněte na Nikdy neblokovat tuto skupinu nebo seznam adresátů.

Pokud nemáte od této osoby zprávu, můžete přidávat e-mailové adresy nebo domény do seznamů ručně pomocí následujícího postupu:

 1. Klikněte na kartu Domů.

 2. Ve skupině Odstranit klikněte na tlačítko Nevyžádaná pošta a potom na položku Možnosti nevyžádané pošty.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat bezpečné odesílatele, klikněte na kartě Bezpeční odesílatelé na tlačítko Přidat.

  • Chcete-li přidat bezpečné příjemce, klikněte na kartě Bezpeční příjemci na tlačítko Přidat.

   Dialogové okno Přidat adresu nebo doménu

 4. Do pole Zadejte e-mailovou adresu nebo název domény v síti Internet, které mají být přidány do seznamu zadejte název nebo adresu, které chcete přidat. Můžete například přidat:

  • Konkrétní e-mailovou adresu, například adresa@example.com

  • Internetovou doménu, například @example.com nebo example.com

 5. Klikněte na tlačítko OK a opakujte tuto akci pro každou položku, kterou chcete přidat.

  • Pokud chcete, aby byly za bezpečné odesílatele považovány všechny adresy ve složce Kontakty, zaškrtněte na kartě Bezpeční odesílatelé políčko Důvěřovat rovněž e-mailovým adresám uvedeným v seznamu Kontakty.

  • Je možné, že ve složce Kontakty nejsou uvedeni někteří adresáti, kterým píšete. Chcete-li za bezpečné odesílatele považovat všechny takové adresáty, zaškrtněte políčko Automaticky přidávat adresáty mých e-mailů do seznamu bezpečných odesílatelů.

  • Pokud již máte vytvořené seznamy bezpečných jmen a adres, můžete je přesunout do aplikace Outlook. Klikněte na tlačítko Importovat ze souboru a vyhledejte požadovaný seznam. Chcete-li vytvořit soubor, který bude obsahovat váš aktuální seznam, klikněte na tlačítko Exportovat do souboru a určete, kam chcete nový soubor uložit.

  • Chcete-li změnit jméno v některém ze seznamů, klikněte na jméno, které chcete změnit, a potom na tlačítko Upravit. Chcete-li některé jméno odebrat, klikněte na požadované jméno a potom na tlačítko Odebrat.

  • Pokud používáte účet systému Microsoft Exchange Server, budou všechna jména a e-mailové adresy v adresáři vaší organizace  (v takzvaném globálním adresáři)  automaticky považovány za bezpečné.

Začátek stránky

Blokování zpráv od uživatele

Zprávy odeslané z e-mailových adres nebo domén uvedených v seznamu blokovaných uživatelů jsou vždy považovány za nevyžádanou poštu. Aplikace Outlook přesune všechny zjištěné příchozí zprávy od odesílatelů v seznamu blokovaných uživatelů do složky Nevyžádaná pošta bez ohledu na obsah těchto zpráv.

Poznámka: Filtr nevyžádané pošty aplikace Outlook nezabrání doručování nevyžádaných e-mailových zpráv, ale přesune zprávy, které jsou považované za spam, do složky Nevyžádaná pošta. Můžete změnit citlivost filtru nevyžádané pošty tak, že změníte úroveň ochrany nebo použijete řešení jiných výrobců, která mohou být vůči spamu důslednější.

Chcete-li do seznamu blokovaných odesílatelů přidat určitého uživatele, klikněte na zprávu, kterou vám poslal, klikněte na kartu Domů, ve skupině Odstranit klikněte na tlačítko Nevyžádaná pošta a potom na příkaz Blokovat odesílatele.

Pokud nemáte od této osoby zprávu, můžete přidávat e-mailové adresy do seznamu blokovaných uživatelů ručně:

 1. Klikněte na kartu Domů.

 2. Ve skupině Odstranit klikněte na tlačítko Nevyžádaná pošta a potom na položku Možnosti nevyžádané pošty.

 3. Na kartě Blokovaní odesílatelé klikněte na příkaz Přidat.

  Dialogové okno Přidat adresu nebo doménu

 4. Do pole Zadejte e-mailovou adresu nebo název domény v síti Internet, které mají být přidány do seznamu zadejte název nebo adresu, které chcete přidat. Můžete například přidat:

  • Konkrétní e-mailovou adresu, například adresa@example.com

  • Internetovou doménu, například @example.com nebo example.com

 5. Klikněte na tlačítko OK a opakujte tuto akci pro každou položku, kterou chcete přidat.

  Poznámky: 

  • Pokud již máte vytvořené seznamy bezpečných jmen a adres, můžete je přesunout do aplikace Outlook. Klikněte na tlačítko Importovat ze souboru a vyhledejte požadovaný seznam. Chcete-li vytvořit soubor, který bude obsahovat váš aktuální seznam, klikněte na tlačítko Exportovat do souboru a určete, kam chcete nový soubor uložit.

  • Chcete-li změnit jméno v seznamu, klikněte na jméno, které chcete změnit, a potom na tlačítko Upravit. Chcete-li některé jméno odebrat, klikněte na požadované jméno a potom na tlačítko Odebrat.

  • Pokud používáte účet systému Microsoft Exchange, jsou všechna jména a e-mailové adresy v adresáři vaší organizace  (v takzvaném globálním adresáři)  automaticky považovány za bezpečné a nelze je přidat do seznamu blokovaných odesílatelů.

Začátek stránky

Blokování zpráv z určitých zemí nebo oblastí

Může se stát, že nevyžádané e-mailové zprávy přicházejí z konkrétních zemí či oblastí. Pomocí seznamu blokovaných domén prvního řádu můžete blokovat zprávy přicházející z těchto oblastí. Tento seznam blokuje zprávy z e-mailových adres zakončených konkrétní doménou prvního řádu nebo kódem země či oblasti. Například zaškrtnutím států CA [Kanada], US [Spojené státy] a MX [Mexiko] v seznamu lze zablokovat zprávy pocházející z e-mailových adres s koncovou příponou ca, us nebo mx. V seznamu se nacházejí kódy dalších zemí či oblastí.

 1. Klikněte na kartu Domů.

 2. Ve skupině Odstranit klikněte na tlačítko Nevyžádaná pošta a potom na položku Možnosti nevyžádané pošty.

 3. Na kartě Mezinárodní klikněte na položku Seznam blokovaných domén prvního řádu.

  Dialogové okno Seznam blokovaných domén prvního řádu

 4. V seznamu zaškrtněte políčko s kódem země či oblasti, které chcete zablokovat, nebo klikněte na tlačítko Vybrat vše.

 5. V obou otevřených dialogových oknech klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Blokování zpráv obsahujících cizí abecedy

Můžete blokovat všechny e-mailové adresy pomocí jazykového kódování  (nazývaného také znaková sada nebo abeceda). V současnosti je většina nevyžádané pošty odesílána v kódování US-ASCII. Pomocí seznamu blokovaných kódování lze filtrovat nevyžádané e-mailové zprávy zobrazené v jazyce, kterému nerozumíte.

 1. Klikněte na kartu Domů.

 2. Ve skupině Odstranit klikněte na šipku vedle tlačítka Nevyžádaná pošta a potom klikněte na položku Možnosti nevyžádané pošty.

 3. Na kartě Mezinárodní klikněte na položku Seznam blokovaných kódování.

  Dialogové okno Seznam blokovaných kódování

 4. V seznamu zaškrtněte políčko s kódováním jazyka, který chcete zablokovat, nebo klikněte na tlačítko Vybrat vše.

 5. V obou otevřených dialogových oknech klikněte na tlačítko OK.

Poznámka: 

 • Kódování Unicode nelze v seznamu blokovaných kódování použít.

 • Zprávy s neznámým nebo neurčeným kódováním podléhají filtrování běžným filtrem nevyžádané pošty.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×