Blokování příloh v aplikaci Outlook

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Z důvodu ochrany počítače neumožňuje aplikace Microsoft Outlook příjem souborů určitého typu (například soubory s příponou EXE) jako příloh, protože představují možné riziko zavedení virů do počítače. Aplikace Outlook tyto soubory ve výchozím nastavení blokuje. Pokud vaše společnost používá server Microsoft Exchange, může tyto typy souborů odblokovat pouze správce poštovního serveru. Nemohou je odblokovat koncoví uživatelé aplikace Outlook.

V tomto článku:

Pozadí – Internetu je nebezpečné prostředí

Jak bezpečné sdílení souborů

Typy souborů příloh blokované v aplikaci Outlook

Situace – Internet je nebezpečné prostředí

Když byla na trh uvedena aplikace Outlook 97, zdál se být Internet poměrně bezpečným místem a odesílání příloh v e-mailech vypadalo jako skvělý nápad. Realita nás tvrdě zasáhla v  březnu roku 1999, kdy udeřil virus Melissa a po něm virus ILOVEYOU . Byly to viry šířící se dosud nevídanou rychlostí a přinutily mnoho velkých společností vypnout e-mailové systémy, což bylo značně nákladné. Tyto viry ke svému šíření využívaly toho, že oklamaly příjemce pošty. Při takovém útoku to vypadalo, že e-mail pochází od někoho známého, takže se obětí stalo dokonce mnoho počítačových odborníků, jejichž počítače byly infikovány. Není tajemstvím, že počítačoví podvodníci rádi napadají co největší cíle. Největším cílem je aplikace Microsoft Outlook. V současnosti používá aplikaci Outlook na celém světě více než 300 miliónů lidí. Počítačové odvětví a naši zákazníci od nás očekávali, že poskytneme ochranu proti tomuto druhu epidemie.

Většina lidí se shoduje, že Internet je vynikající nástroj, ale je třeba mít na paměti, že se jedná také o nebezpečné prostředí. Dokonce i lidé, kteří „vědí, co dělají“, jsou zranitelní. A počítačoví podvodníci jsou stále důmyslnější. Neradi bychom, aby aplikace Outlook byla médiem, jehož prostřednictvím se mohou šířit nebezpečné soubory po Internetu. Aplikace Outlook blokuje potenciálně nebezpečné přílohy a brání neoprávněným programům v přístupu k adresáři kontaktů. Při vývoji aplikace Outlook se klade důraz zejména na zabezpečení, aby mohl každý nepřetržitě odesílat a přijímat e-maily.

Začátek stránky

Jak lze bezpečně sdílet soubory?

Naprostá většina lidí nemá zájem na šíření potenciálně nebezpečných souborů a ti, kteří tyto zájmy mají, používají jiné metody. Uvádíme několik bezpečných způsobů sdílení souborů:

  • Outlook neblokuje dokumenty, které mají následující přípony názvů souborů: .xls, .doc, .ppt a txt. Tyto typy souborů jsou ty, které většina lidí používat v práci. Je ale důležité mít na paměti, že tyto soubory může obsahovat makra, které by mohly šířit viry. To pokaždé, když tyto soubory doručeny do složky Doručená pošta, pomocí jiných výrobců antivirový program naskenovat před jejím otevřením. Také postupujte podle doporučené pokyny chránit váš počítač.

  • Chcete-li odeslat soubor blokovaného typu, můžete změnit příponu názvu souboru tak, aby neodpovídala žádné z blokovaných příloh. Soubor program.exe lze například přejmenovat na program.exe_ok a pak tento soubor připojit k e-mailové zprávě. Ve zprávě uveďte pokyny, jak může příjemce soubor přejmenovat pomocí původní přípony (v tomto případě na program.exe). Nejdůležitější je otvírat pouze soubory, které od někoho očekáváte.

  • Soubory před připojením k e-mailové zprávě můžete sbalit pomocí kompresního programu (v angličtině). Do zprávy můžete zahrnout pokyny s vysvětlením, jak vyjmout soubory z balíčku, a usnadnit tak příjemcům přístup ke komprimovanému balíčku.

  • Odeslání souborů zabezpečené sdílené síťové složky. Většina poskytovatelů internetových služeb (ISP) nabízejí platebními předplatitele místa, kde můžete zveřejňují soubory. Jednou z možností je soubory uložit na Microsoft OneDrive a přístup vaši příjemci na ně. Do e-mailu příjemcům může obsahovat odkaz sdílenou složku.


Začátek stránky

Typy souborů příloh blokované aplikací Outlook

Následující tabulka uvádí typy souborů, které aplikace Outlook blokuje ve výchozím nastavení.

Přípona názvu souboru

Typ souboru

ADE

Rozšíření projektu aplikace Access (Microsoft)

ADP

Projekt aplikace Access (Microsoft)

APP

Spustitelná aplikace

ASP

Active Server Page

BAS

Zdrojový kód BASIC

BAT

Dávkové zpracování

CER

Soubor internetového certifikátu zabezpečení

CHM

Zkompilovaná nápověda ve formátu HTML

CMD

Příkazový soubor DOS CP/M, příkazový soubor pro systém Windows NT

.cnt

Index soubor nápovědy

COM

Příkaz

CPL

Rozšíření Ovládacích panelů systému Windows (Microsoft)

CRT

Soubor certifikátu

CSH

Skript CSH

DER

Soubor certifikátu s kódováním DER X509

EXE

Spustitelný soubor

FXP

Kompilovaný zdroj FoxPro (Microsoft)

GADGET

Miniaplikace systému Windows Vista

HLP

Soubor nápovědy systému Windows

.hpj

Soubor projektu použitá k vytvoření soubor nápovědy systému Windows

HTA

Hypertextová aplikace

INF

Informační nebo instalační soubor

INS

Nastavení internetové komunikace serveru IIS (Microsoft)

ISP

Nastavení poskytovatele služeb Internetu serveru IIS (Microsoft)

ITS

Sada internetových dokumentů (Internation Translation)

JS

Zdrojový kód JavaScript

JSE

Zakódovaný soubor skriptu v jazyce JScript

KSH

Skript UNIX Shell

LNK

Soubor zástupce v systému Windows

MAD

Zástupce modulu aplikace Access (Microsoft)

MAF

Access (Microsoft)

MAG

Zástupce diagramu aplikace Access (Microsoft)

MAM

Zástupce makra aplikace Access (Microsoft)

MAQ

Zástupce dotazu aplikace Access (Microsoft)

MAR

Zástupce sestavy aplikace Access (Microsoft)

MAS

Uložené procedury aplikace Access (Microsoft)

MAT

Zástupce tabulky aplikace Access (Microsoft)

MAU

Jednotka připojení média

MAV

Zástupce pohledu aplikace Access (Microsoft)

MAW

Datová stránka aplikace Access (Microsoft)

MDA

Doplněk aplikace Access (Microsoft), MDA Access 2 Workgroup (Microsoft)

MDB

Aplikace Access (Microsoft), databáze MDB aplikace Access (Microsoft)

MDE

Databázový soubor MDE aplikace Access (Microsoft)

MDT

Data doplňku aplikace Access (Microsoft)

MDW

Informace o pracovní skupině aplikace Access (Microsoft)

MDZ

Šablona průvodce aplikace Access (Microsoft)

MSC

Řídicí soubor modulu snap-in konzoly Microsoft Management Console (Microsoft)

MSH

Prostředí Microsoft Shell

MSH1

Prostředí Microsoft Shell

MSH2

Prostředí Microsoft Shell

MSHXML

Prostředí Microsoft Shell

MSH1XML

Prostředí Microsoft Shell

MSH2XML

Prostředí Microsoft Shell

MSI

Soubor instalační služby Windows Installer (Microsoft)

MSP

Aktualizace služby Windows Installer

MST

Instalační transformační skript sady Windows SDK

OPS

Soubor s profilovým nastavením sady Office

.OSD

Aplikace virtualizované s Microsoft SoftGrid Sequencer

PCD

Visual Test (Microsoft)

PIF

Programový informační soubor v systému Windows (Microsoft)

PLG

Protokol vytvořený v prostředí Developer Studio

PRF

Soubor systému Windows

PRG

Programový soubor

PST

Soubor adresáře serveru MS Exchange, soubor osobních složek aplikace Outlook (Microsoft)

REG

Registrační informace nebo klíč pro systémy W95/98, soubor dat registru

SCF

Příkaz Průzkumníka Windows

SCR

Spořič obrazovky systému Windows

SCT

Skriptová součást systému Windows, Foxpro Screen (Microsoft)

SHB

Zástupce dokumentu v systému Windows

SHS

Soubor objektu výstřižků

PS1

Prostředí Windows PowerShell

PS1XML

Prostředí Windows PowerShell

PS2

Prostředí Windows PowerShell

PS2XML

Prostředí Windows PowerShell

PSC1

Prostředí Windows PowerShell

PSC2

Prostředí Windows PowerShell

TMP

Dočasný soubor nebo složka

URL

Internetové umístění

VB

Soubor v jazyce VBScript nebo jakýkoli zdroj v jazyce VisualBasic

VBE

Zakódovaný soubor skriptu v jazyce VBScript

.VBP

Soubor projektu jazyka Visual Basic

VBS

Soubor skriptu v jazyce VBScript, skript aplikace Visual Basic for Applications

VSMACROS

Binární projekt makra aplikace Visual Studio .NET (Microsoft)

VSW

Soubor pracovního prostoru aplikace Visio (Microsoft)

WS

Soubor modulu Windows Script

WSC

Komponenta modulu Windows Script

WSF

Soubor modulu Windows Script

WSH

Soubor nastavení modulu Windows Script Host

XNK

Zástupce veřejné složky Exchange

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×