Blokování příloh v aplikaci Outlook

Outlook kvůli ochraně počítače nedovoluje přijímat v příloze soubory určitých typů (například soubory .exe), protože by mohly do počítače zanést virus.

Outlook ve výchozím nastavení tyto typy souborů blokuje. Pokud používáte Microsoft Exchange Server, může tyto typy souborů obvykle odblokovat jen správce e-mailového serveru.

Bezpečné sdílení souborů

Pokud chcete přijmout soubor typu, který je aplikací Outlook blokovaný, můžete odesílatele požádat, aby soubor zpřístupnil jiným způsobem než prostřednictvím aplikace Outlook, aby soubor uložil do cloudu nebo aby zmenšil pravděpodobnost blokování souboru aplikací Outlook. Tady jsou některé možnosti bezpečného sdílení souborů s důvěryhodnými uživateli:

 • Použití sdíleného serveru nebo cloudu   
  Odesílatele můžete požádat, aby přílohu uložil do cloudu, na server nebo na FTP server, ke kterému máte přístup. Může se také jednat o OneDrive nebo sdílený server v zabezpečené síti, jako je SharePoint. Odesílatel vám pak může poslat odkaz na přílohu na serveru nebo FTP serveru. Kliknutím na odkaz můžete k souboru získat přístup a uložit ho do počítače. 

  Poznámka : V případě OneDrivu nebo OneDrivu pro firmy budete muset odesílatele požádat, aby vám poslal odkaz na soubor, místo aby soubor z OneDrivu připojil k e-mailu. Abyste na OneDrivu získali odkaz ke sdílení, zvýrazněte soubor a v řádku nabídek zvolte Získat odkaz.

 • Použití nástroje pro kompresi souborů   
  Pomocí nástroje pro kompresi souborů, například WinZip, jde vytvořit komprimovaný soubor archivu, který bude mít jinou příponu názvu souboru. Tyto přípony souborů nejsou aplikací Outlook vyhodnocované jako potenciální hrozby. Přílohu s touto novou příponou proto aplikace blokovat nebude. K dispozici je mnoho nástrojů třetích stran.

 • Přejmenování souboru   
  Odesílatele můžete požádat, aby přílohu přejmenoval a použil příponu názvu souboru, kterou aplikace Outlook nevyhodnotí jako hrozbu. Například spustitelný soubor, který má příponu .exe, je možné přejmenovat na soubor aplikace Word s příponou .docx.

Požádejte odesílatele, aby vám přejmenovanou přílohu znovu poslat. Chcete-li přílohu uložit, přejmenovat ji a používat původní příponu názvu souboru, proveďte následující postup:

 1. Vyhledejte přílohu v e-mailové zprávě.

 2. Klikněte na ni pravým tlačítkem myši a klikněte na příkaz Kopírovat

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na plochu a klikněte na příkaz Vložit

 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor, který jste ze schránky vložili, a klikněte na příkaz Přejmenovat

 5. Přejmenujte soubor tak, aby používal původní příponu, například .exe.

Blokované typy souborů v Outlooku

Pokud používáte účet Microsoft Exchange Serveru a správce Exchange Serveru nakonfiguroval nastavení zabezpečení Outlooku, může vám správce pravděpodobně pomoct. Požádejte správce o úpravu nastavení zabezpečení schránky, aby neodmítala přílohy, jako je ta, kterou Outlook zablokoval.

Pokud účet Exchange Serveru nepoužíváte, můžete k odblokování některých typů souborů použít náročnější postup. U tohoto postupu je nutné upravit registr Windows. Další informace o odblokování typů souborů příloh najdete v článku podpory Microsoftu o blokovaných přílohách v Outlooku.

Typy souborů blokované v Outlooku

Přípona názvu souboru

Typ souboru

.ade

Rozšíření projektu aplikace Access (Microsoft)

.adp

Projekt aplikace Access (Microsoft)

.app

Spustitelná aplikace

.asp

Active Server Page

.bas

Zdrojový kód BASIC

.bat

Dávkové zpracování

.cer

Soubor internetového certifikátu zabezpečení

.chm

Zkompilovaná nápověda ve formátu HTML

.cmd

Příkazový soubor DOS CP/M, příkazový soubor pro systém Windows NT

.cnt

Aplikace Microsoft Help Workshop

.com

Příkaz

.cpl

Přípona Ovládacích panelů systému Windows (Microsoft)

.crt

Soubor certifikátu

.csh

Skript CSH

.der

Soubor certifikátu s kódováním DER X509

.diagcab

Nástroje Microsoft Support Diagnostic Tool

.exe

Spustitelný soubor

.fxp

Kompilovaný zdroj FoxPro (Microsoft)

.gadget

Miniaplikace systému Windows Vista

.grp

Programová skupina společnosti Microsoft

.hlp

Soubor nápovědy systému Windows

.hpj

Projekt nápovědy Průvodce aplikací

.hta

Hypertextová aplikace

.inf

Informační nebo instalační soubor

.ins

Nastavení internetové komunikace serveru IIS (Microsoft)

.isp

Nastavení poskytovatele internetových služeb serveru IIS (Microsoft)

.its

Sada internetových dokumentů (Internet Translation)

.jar

Java archiv

.jnlp

Java Network Launch Protocol

.js

Zdrojový kód JavaScript

.jse

Zakódovaný soubor skriptu v jazyce JScript

.ksh

Skript UNIX Shell

.lnk

Soubor zástupce v systému Windows

.mad

Zástupce modulu aplikace Access (Microsoft)

.maf

Access (Microsoft)

.mag

Zástupce diagramu aplikace Access (Microsoft)

.mam

Zástupce makra aplikace Access (Microsoft)

.maq

Zástupce dotazu aplikace Access (Microsoft)

.mar

Zástupce sestavy aplikace Access (Microsoft)

.mas

Uložené procedury aplikace Access (Microsoft)

.mat

Zástupce tabulky aplikace Access (Microsoft)

.mau

Jednotka připojení média

.mav

Zástupce pohledu aplikace Access (Microsoft)

.maw

Datová stránka aplikace Access (Microsoft)

.mcf

Media Container Format

.mda

Doplněk aplikace Access (Microsoft), MDA Access 2 Workgroup (Microsoft)

.mdb

Aplikace Access (Microsoft), databáze MDB aplikace Access (Microsoft)

.mde

Databázový soubor MDE aplikace Access (Microsoft)

.mdt

Data doplňku aplikace Access (Microsoft)

.mdw

Informace o pracovní skupině aplikace Access (Microsoft)

.mdz

Šablona průvodce aplikace Access (Microsoft)

.msc

Řídicí soubor modulu snap-in konzoly Microsoft Management Console (Microsoft)

.msh

Prostředí Microsoft Shell

.msh1

Prostředí Microsoft Shell

.msh2

Prostředí Microsoft Shell

.mshxml

Prostředí Microsoft Shell

.msh1xml

Prostředí Microsoft Shell

.msh2xml

Prostředí Microsoft Shell

.msi

Soubor instalační služby systému Windows (Microsoft)

.msp

Aktualizace instalační služby systému Windows

.mst

Instalační transformační skript sady Windows SDK

.msu

Soubor Windows Update

.ops

Soubor s profilovým nastavením sady Office

.osd

Open Software Description 

.pcd

Visual Test (Microsoft)

.pif

Programový informační soubor v systému Windows (Microsoft)

.pl

Skript Perl

.plg

Protokol vytvořený v prostředí Developer Studio

.prf

Soubor systému Windows

.prg

Programový soubor

.printerexport

Záložní soubor tiskárny

.ps1

Prostředí Windows PowerShell

.ps1xml

Prostředí Windows PowerShell

.ps2

Prostředí Windows PowerShell

.ps2xml

Prostředí Windows PowerShell

.psc1

Prostředí Windows PowerShell

.psc2

Prostředí Windows PowerShell

.psd1

Prostředí Windows PowerShell

.psdm1

Prostředí Windows PowerShell

.pst

Soubor adresáře systému Microsoft Exchange, soubor osobních složek aplikace Outlook (Microsoft)

.reg

Registrační informace nebo klíč pro systémy W95/98, soubor dat registru

.scf

Příkaz Průzkumníka Windows

.scr

Spořič obrazovky systému Windows

.sct

Skriptová součást systému Windows, Foxpro Screen (Microsoft)

.shb

Zástupce dokumentu v systému Windows

.shs

Soubor objektu výstřižků

.theme

Soubor s nastavením motivu plochy

.tmp

Dočasný soubor nebo složka

.url

Internetové umístění

.vb

Soubor v jazyce VBScript nebo jakýkoli zdroj v jazyce Visual Basic

.vbe

Zakódovaný soubor skriptu v jazyce VBScript

.vbp

Soubor projektu Visual Basicu

.vbs

Soubor skriptu v jazyce VBScript, skript aplikace Visual Basic for Applications

.vsmacros

Binární projekt makra aplikace Visual Studio .NET (Microsoft)

.vsw

Soubor pracovního prostoru aplikace Visio (Microsoft)

.webpnp

Soubor tisku z internetu

.website

Zástupce připnutého webu z Internet Exploreru

.ws

Soubor modulu Windows Script

.wsc

Komponenta modulu Windows Script

.wsf

Soubor modulu Windows Script

.wsh

Soubor nastavení modulu Windows Script Host

.xbap

Aplikace pro prohlížeč

.xll

Doplněk Excelu

.xnk

Zástupce veřejné složky Exchange

Typy souborů blokované v Outlooku 2007

Přípona názvu souboru

Typ souboru

.ade

Rozšíření projektu aplikace Access (Microsoft)

.adp

Projekt aplikace Access (Microsoft)

.app

Spustitelná aplikace

.asp

Active Server Page

.bas

Zdrojový kód BASIC

.bat

Dávkové zpracování

.cer

Soubor internetového certifikátu zabezpečení

.chm

Zkompilovaná nápověda ve formátu HTML

.cmd

Příkazový soubor DOS CP/M, příkazový soubor pro systém Windows NT

.cnt

Index souboru nápovědy

.com

Příkaz

.cpl

Přípona Ovládacích panelů systému Windows (Microsoft)

.crt

Soubor certifikátu

.csh

Skript CSH

.der

Soubor certifikátu s kódováním DER X509

.exe

Spustitelný soubor

.fxp

Kompilovaný zdroj FoxPro (Microsoft)

.gadget

Miniaplikace systému Windows Vista

.hlp

Soubor nápovědy systému Windows

.hpj

Soubor projektu určený k vytvoření souboru nápovědy systému Windows

.hta

Hypertextová aplikace

.inf

Informační nebo instalační soubor

.ins

Nastavení internetové komunikace serveru IIS (Microsoft)

.isp

Nastavení poskytovatele internetových služeb serveru IIS (Microsoft)

.its

Sada internetových dokumentů (Internet Translation)

.js

Zdrojový kód JavaScript

.jse

Zakódovaný soubor skriptu v jazyce JScript

.ksh

Skript UNIX Shell

.lnk

Soubor zástupce v systému Windows

.mad

Zástupce modulu aplikace Access (Microsoft)

.maf

Access (Microsoft)

.mag

Zástupce diagramu aplikace Access (Microsoft)

.mam

Zástupce makra aplikace Access (Microsoft)

.maq

Zástupce dotazu aplikace Access (Microsoft)

.mar

Zástupce sestavy aplikace Access (Microsoft)

.mas

Uložené procedury aplikace Access (Microsoft)

.mat

Zástupce tabulky aplikace Access (Microsoft)

.mau

Jednotka připojení média

.mav

Zástupce pohledu aplikace Access (Microsoft)

.maw

Datová stránka aplikace Access (Microsoft)

.mda

Doplněk aplikace Access (Microsoft), MDA Access 2 Workgroup (Microsoft)

.mdb

Aplikace Access (Microsoft), databáze MDB aplikace Access (Microsoft)

.mde

Databázový soubor MDE aplikace Access (Microsoft)

.mdt

Data doplňku aplikace Access (Microsoft)

.mdw

Informace o pracovní skupině aplikace Access (Microsoft)

.mdz

Šablona průvodce aplikace Access (Microsoft)

.msc

Řídicí soubor modulu snap-in konzoly Microsoft Management Console (Microsoft)

.msh

Prostředí Microsoft Shell

.msh1

Prostředí Microsoft Shell

.msh2

Prostředí Microsoft Shell

.mshxml

Prostředí Microsoft Shell

.msh1xml

Prostředí Microsoft Shell

.msh2xml

Prostředí Microsoft Shell

.msi

Soubor instalační služby systému Windows (Microsoft)

.msp

Aktualizace instalační služby systému Windows

.mst

Instalační transformační skript sady Windows SDK

.ops

Soubor s profilovým nastavením sady Office

.osd

Aplikace virtualizovaná pomocí Microsoft SoftGrid Sequenceru

.pcd

Visual Test (Microsoft)

.pif

Programový informační soubor v systému Windows (Microsoft)

.plg

Protokol vytvořený v prostředí Developer Studio

.prf

Soubor systému Windows

.prg

Programový soubor

.pst

Soubor adresáře Microsoft Exchange, soubor osobních složek aplikace Outlook (Microsoft)

.reg

Registrační informace nebo klíč pro systémy W95/98, soubor dat registru

.scf

Příkaz Průzkumníka Windows

.scr

Spořič obrazovky systému Windows

.sct

Skriptová součást systému Windows, Foxpro Screen (Microsoft)

.shb

Zástupce dokumentu v systému Windows

.shs

Soubor objektu výstřižků

.ps1

Prostředí Windows PowerShell

.ps1xml

Prostředí Windows PowerShell

.ps2

Prostředí Windows PowerShell

.ps2xml

Prostředí Windows PowerShell

.psc1

Prostředí Windows PowerShell

.psc2

Prostředí Windows PowerShell

.tmp

Dočasný soubor nebo složka

.url

Internetové umístění

.vb

Soubor v jazyce VBScript nebo jakýkoli zdroj v jazyce Visual Basic

.vbe

Zakódovaný soubor skriptu v jazyce VBScript

.vbp

Soubor projektu Visual Basicu

.vbs

Soubor skriptu v jazyce VBScript, skript aplikace Visual Basic for Applications

.vsmacros

Binární projekt makra aplikace Visual Studio .NET (Microsoft)

.vsw

Soubor pracovního prostoru aplikace Visio (Microsoft)

.ws

Soubor modulu Windows Script

.wsc

Komponenta modulu Windows Script

.wsf

Soubor modulu Windows Script

.wsh

Soubor nastavení modulu Windows Script Host

.xnk

Zástupce veřejné složky Exchange

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×