Blokování příloh v aplikaci Outlook

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Z důvodu ochrany počítače neumožňuje aplikace Microsoft Outlook 2010 příjem souborů určitého typu (například soubory s příponou EXE) jako příloh, protože představují možné riziko zavedení virů do počítače. Aplikace Outlook tyto soubory ve výchozím nastavení blokuje. Seznam blokovaných typů souborů naleznete v části Typy souborů příloh blokované v aplikaci Outlook.

V tomto článku

Bezpečné sdílení souborů

Změna typů souborů, které jsou blokovány

Typy souborů příloh blokované v aplikaci Outlook

Bezpečné sdílení souborů

Pokud chcete přijmout soubor typu, který je aplikací Outlook blokován, můžete odesílatele požádat, aby vám soubor zpřístupnil jiným způsobem než prostřednictvím aplikace Outlook, nebo aby snížil pravděpodobnost blokování souboru aplikací Outlook. Následuje příklad bezpečného sdílené souborů s uživateli, které považujete za důvěryhodné.

Použití sdíleného serveru:    Můžete chtít zeptejte se odesílatele uložit přílohu k serveru nebo serveru FTP, kterým máte přístup. Může se jednat zabezpečené síťovém serveru sdílet například SharePoint. Odesílatel můžete příloze na serveru nebo FTP poslat odkaz. Klikněte na odkaz získat přístup k souboru a uložte ho do počítače.

Použití nástroje pro kompresi souborů    Pomocí nástroje pro kompresi, například Unzip, vytvoří mu tuhle zkomprimovanou archivu soubor s příponou jiný soubor. Outlook nerozpozná tyto přípony názvů souborů jako potenciální hrozeb. Neblokuje proto nová příloha. Řadu nástrojů jiných výrobců komprese jsou k dispozici.

Přejmenování souboru    Můžete požádat o odesílatele přejmenovat na přílohu pro použití hrozbou, že přípona názvu souboru, který Outlook nezná. Spustitelný soubor, který má přípony názvu souboru .exe může například přejmenovat jako Word 2010 soubor s příponou souboru .docx.

Zeptejte se odesílatele odeslání přejmenované přílohu. A uložte jej, aby používal původní příponu souboru přejmenovat, postupujte takto:

  1. Vyhledejte přílohu v e-mailu.

  2. Klikněte na ni pravým tlačítkem myši a klikněte na příkaz Kopírovat

  3. Klikněte pravým tlačítkem myši na plochu a klikněte na příkaz Vložit

  4. Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor, který jste ze schránky vložili, a klikněte na příkaz Přejmenovat

  5. Přejmenujte soubor tak, aby používal původní příponu, například EXE.

Začátek stránky

Změna typů souborů, které jsou blokovány

Pokud používáte účet Microsoft Exchange Server a správce systému Exchange Server nakonfiguroval nastavení zabezpečení aplikace Outlook, je možné, že vám bude moci správce pomoci. Požádejte správce o úpravu nastavení zabezpečení schránky, aby vám byly doručovány přílohy, včetně například té, která je v aplikaci Outlook blokována.

Pokud nepoužíváte účet systému Exchange Server, podívejte se náročný postup, který slouží k odblokování některé typy souborů. Tento postup vyžaduje úpravy registru systému Windows. Další informace o odblokování typy souborů příloh najdete v článku podpory společnosti Microsoft článek o blokování příloh v aplikaci Outlook.

Začátek stránky

Typy souborů příloh blokované v aplikaci Outlook

Přípona názvu souboru

Typ souboru

ADE

Rozšíření projektu aplikace Access (Microsoft)

ADP

Projekt aplikace Access (Microsoft)

APP

Spustitelná aplikace

ASP

Active Server Page

BAS

Zdrojový kód BASIC

BAT

Dávkové zpracování

CER

Soubor internetového certifikátu zabezpečení

CHM

Zkompilovaná nápověda ve formátu HTML

CMD

Příkazový soubor DOS CP/M, příkazový soubor pro systém Windows NT

COM

Příkaz

CPL

Rozšíření Ovládacích panelů systému Windows (Microsoft)

CRT

Soubor certifikátu

CSH

Skript CSH

DER

Soubor certifikátu s kódováním DER X509

EXE

Spustitelný soubor

FXP

Kompilovaný zdroj FoxPro (Microsoft)

GADGET

Miniaplikace systému Windows Vista

HLP

Soubor nápovědy systému Windows

HTA

Hypertextová aplikace

INF

Informační nebo instalační soubor

INS

Nastavení internetové komunikace serveru IIS (Microsoft)

ISP

Nastavení poskytovatele služeb Internetu serveru IIS (Microsoft)

ITS

Sada internetových dokumentů (Internation Translation)

JS

Zdrojový kód JavaScript

JSE

Zakódovaný soubor skriptu v jazyce JScript

KSH

Skript UNIX Shell

LNK

Soubor zástupce v systému Windows

MAD

Zástupce modulu aplikace Access (Microsoft)

MAF

Access (Microsoft)

MAG

Zástupce diagramu aplikace Access (Microsoft)

MAM

Zástupce makra aplikace Access (Microsoft)

MAQ

Zástupce dotazu aplikace Access (Microsoft)

MAR

Zástupce sestavy aplikace Access (Microsoft)

MAS

Uložené procedury aplikace Access (Microsoft)

MAT

Zástupce tabulky aplikace Access (Microsoft)

MAU

Jednotka připojení média

MAV

Zástupce pohledu aplikace Access (Microsoft)

MAW

Datová stránka aplikace Access (Microsoft)

MDA

Doplněk aplikace Access (Microsoft), MDA Access 2 Workgroup (Microsoft)

MDB

Aplikace Access (Microsoft), databáze MDB aplikace Access (Microsoft)

MDE

Databázový soubor MDE aplikace Access (Microsoft)

MDT

Data doplňku aplikace Access (Microsoft)

MDW

Informace o pracovní skupině aplikace Access (Microsoft)

MDZ

Šablona průvodce aplikace Access (Microsoft)

MSC

Řídicí soubor modulu snap-in konzoly Microsoft Management Console (Microsoft)

MSH

Prostředí Microsoft Shell

MSH1

Prostředí Microsoft Shell

MSH2

Prostředí Microsoft Shell

MSHXML

Prostředí Microsoft Shell

MSH1XML

Prostředí Microsoft Shell

MSH2XML

Prostředí Microsoft Shell

MSI

Soubor instalační služby Windows Installer (Microsoft)

MSP

Aktualizace služby Windows Installer

MST

Instalační transformační skript sady Windows SDK

OPS

Soubor s profilovým nastavením sady Office

PCD

Visual Test (Microsoft)

PIF

Programový informační soubor v systému Windows (Microsoft)

PLG

Protokol vytvořený v prostředí Developer Studio

PRF

Soubor systému Windows

PRG

Programový soubor

PST

Soubor adresáře serveru MS Exchange, soubor osobních složek aplikace Outlook (Microsoft)

REG

Registrační informace nebo klíč pro systémy W95/98, soubor dat registru

SCF

Příkaz Průzkumníka Windows

SCR

Spořič obrazovky systému Windows

SCT

Skriptová součást systému Windows, Foxpro Screen (Microsoft)

SHB

Zástupce dokumentu v systému Windows

SHS

Soubor objektu výstřižků

PS1

Prostředí Windows PowerShell

PS1XML

Prostředí Windows PowerShell

PS2

Prostředí Windows PowerShell

PS2XML

Prostředí Windows PowerShell

PSC1

Prostředí Windows PowerShell

PSC2

Prostředí Windows PowerShell

TMP

Dočasný soubor nebo složka

URL

Internetové umístění

VB

Soubor v jazyce VBScript nebo jakýkoli zdroj v jazyce Visual Basic

VBE

Zakódovaný soubor skriptu v jazyce VBScript

VBS

Soubor skriptu v jazyce VBScript, skript aplikace Visual Basic for Applications

VSMACROS

Binární projekt makra aplikace Visual Studio .NET (Microsoft)

VSW

Soubor pracovního prostoru aplikace Visio (Microsoft)

WS

Soubor modulu Windows Script

WSC

Komponenta modulu Windows Script

WSF

Soubor modulu Windows Script

WSH

Soubor nastavení modulu Windows Script Host

XNK

Zástupce veřejné složky Exchange

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×