Blokování nevyžádaných e-mailů pomocí filtru spamu Office 365 jako prevence před problémy s falešně negativními zprávami

Úpravou filtru spamu Office 365 můžete pomoct s blokováním spamu a nevyžádané pošty. To pomáhá zabránit problémům s falešně negativními zprávami, kdy nevyžádaná pošta pronikne do doručené pošty uživatele. Jako správce Exchange Online nebo Exchange Online Protection (EOP) upravte pomocí následujících kroků v Office 365 filtr nevyžádané pošty a pomozte tak zabránit proniknutí spamu do doručené pošty uživatele.

Jenom zákazníci EOP: Nastavení filtru spamu Office 365 k blokování nevyžádaných e-mailů

Jenom zákazníci EOP s místními poštovními schránkami: Když nastavíte filtr spamu na výchozí akci, Přesunout zprávu do složky Nevyžádaná pošta, postupujte podle požadovaných kroků uvedených v tématu Zajištění směrování nevyžádané pošty do složky Nevyžádaná pošta pro všechny uživatele. Pokusili jsme se to zjednodušit tím, že jsme vytvořili samostatné téma o příkazech prostředí Exchange Management Shell a poskytli odkaz na další obecné informace o tom, jak s tímto prostředím začít pracovat.

Díky tomu se při synchronizaci uživatelských nastavení se službou prostřednictvím synchronizace adresářů vyhnete falešně negativním e-mailům a zajistíte uplatnění vašeho seznamu blokovaných odesílatelů. Další informace najdete v části Použití synchronizace adresářů ke správě uživatelů pošty v tématu Správa uživatelů pošty v EOP.

Exchange Online Protection (EOP) je cloudová služba filtrování e-mailu, která pomáhá chránit vaši organizaci před nevyžádanou poštou a malwarem. Pokud máte poštovní schránky v Office 365, chrání je služba EOP už ve výchozím nastavení. Předchozí odstavec tohoto dílčího oddílu platí jenom pro zákazníky, kteří používají EOP jako službu na ochranu místních e-mailových systémů nebo jako součást hybridního nasazení e-mailu. Další informace o EOP najdete na domovské stránce služby Exchange Online Protection.

Byly tyto tipy užitečné? Napište nám komentář pomocí možností pro odeslání názoru v oddílu Byly tyto informace užitečné? na konci tohoto tématu.   

Přizpůsobení filtru spamu Office 365 pomocí těchto nastavení

Správce může v Office 365 použít několik nastavení filtru spamu, aby zabránil tomu, že se spam dostane do doručené pošty uživatele. Pokud použijete možnosti, které jsou tady uvedené, dokáže filtr spamu Office 365 líp blokovat nevyžádané e-maily a předejít doručení falešně negativních zpráv. Pojem falešně negativní se v tomto kontextu vztahuje na e-mailový spam nebo nevyžádané zprávy, které přijdou do doručené pošty uživatele.

Blokování IP adres pomocí filtru připojení

Přizpůsobte si filtr spamu Office 365 přidáním IP adresy odesílatele do seznamu Blokované adresy IP filtru připojení:

 1. Získejte záhlaví pro zprávu, kterou chcete blokovat ve vašem poštovním klientovi, jako je třeba Outlook nebo Outlook Web Appu, jak to popisuje téma Analyzátor záhlaví zpráv.

 2. Najděte IP adresu podle značky CIP v záhlaví X-Forefront-Antispam-Report pomocí Analyzátoru záhlaví zpráv nebo ručně.

 3. Tuto IP adresu přidejte do seznamu Blokované adresy IP pomocí kroků uvedených v tématu Použití EAC k úpravě výchozí zásady filtru připojení v článku Konfigurace zásad filtru připojení.

Byly tyto kroky užitečné? Napište nám komentář pomocí možností pro odeslání názoru v oddílu Byly tyto informace užitečné? na konci tohoto tématu.   

Blokování hromadné pošty pomocí pravidel přenosu nebo filtru spamu

Je spam primárně hromadná pošta, tj. třeba bulletiny nebo e-mailové reklamy? Filtr spamu v Office 365 můžete přizpůsobit, pokud používáte pravidla přenosu k agresivnímu filtrování hromadných e-mailových zpráv nebo v Možnostech rozšířeného filtrování spamu ve vašem filtru spamu zapnete nastavení Hromadná pošta. V Centru pro správu Exchange začněte kliknutím na Ochrana > Filtr obsahu a potom poklikejte na zásadu filtrování, kterou chcete upravit. Kliknutím na Akce spamu a hromadné pošty upravte nastavení, jak je to znázorněné tady.

Nastavení filtru hromadné pošty v Exchangi Online

Blokování nevyžádaných e-mailů pomocí seznamů blokování filtru spamu

Konfigurace zásad filtru spamu: Přidejte adresu odesílatele do seznamu blokovaných odesílatelů nebo přidejte doménu do seznamu blokovaných domén ve filtru spamu. E-maily od odesílatele v seznamu blokovaných odesílatelů nebo doména v seznamu blokovaných domén se ve filtru spamu označí jako spam.

Možnosti rozšířeného filtrování spamu

Konfigurujte zásady filtru spamu a zapněte další Možnosti rozšířeného filtrování spamu.

Informace o dalších nastaveních spamu, která platí pro celou organizaci, najdete v tématu Zabránění označování falešně pozitivních e-mailů jako spamu pomocí seznamu bezpečných IP adres nebo jinými postupy. To je užitečné, pokud máte oprávnění na úrovni správce a chcete zabránit falešně pozitivnímu označení zpráv jako spamu.

Byly tyto možnosti užitečné? Napište nám komentář pomocí možností pro odeslání názoru v oddílu Byly tyto informace užitečné? na konci tohoto tématu.   

S blokováním falešně negativních a nevyžádaných e-mailů prostřednictvím filtru spamu Office 365 můžou pomoct také sami uživatelé e-mailu.

Vašemu úsilí chránit se v Office 365 před falešně negativními zprávami a nevyžádanou poštou může pomoct, když požádáte uživatele, aby v Outlooku nebo Outlook Web Appu přidali adresu odesílatele nevyžádané pošty do svého seznamu blokovaných odesílatelů. V Outlook Web Appu začněte kliknutím na Nastavení > Možnosti > Blokovat nebo povolit a pak přidejte adresu do seznamu Blokovaní odesílatelé, jak je to znázorněné tady.

Blokování odesílatele v Outlook Web Appu

Poznámka: Podrobnější informace o seznamech bezpečných odesílatelů najdete v článku Nejčastější dotazy k seznamům bezpečných a blokovaných odesílatelů.

Jenom zákazníci EOP, kteří nepoužívají synchronizaci adresářů

Služba EOP je navržená tak, aby respektovala bezpečí uživatelů, a pokud s ní sdílíte informace o blokovaných odesílatelích, používá je. Pokud jste zákazník s plánem EOP a používáte Outlook, ale nemáte nakonfigurovanou synchronizaci adresářů tak, aby synchronizovala vaše uživatele s Office 365, můžete nastavit, aby se zprávy nedoručovaly do složky Doručená pošta uživatelů pomocí blokovaných odesílatelů. Možná ale bude potřeba nastavit několik pravidel toku pošty Exchange v následujících situacích:

 • Pokud zpráva projde obvyklým filtrováním spamu v EOP, doručí se na místní server Exchange a EOP jí přiřadí hodnocení pravděpodobnosti nevyžádané pošty 1-4 (není spam), pak místní seznam blokovaných odesílatelů, pokud ho vaši uživatelé používají, přepíše hodnocení přidělené filtrem spamu EOP a doručí ji do složky s nevyžádanou poštou.

 • Pokud má zpráva v EOP přiřazené hodnocení pravděpodobnosti nevyžádané pošty -1 (buď na základě pravidla toku pošty Exchange, nebo protože je IP adresa nebo doména ve vašem seznamu povolených), rozšíří se pravděpodobnost nevyžádané pošty na místní server Exchange pomocí konektorů. V tomto případě se seznam blokovaných odesílatelů vašeho uživatele nevynutí. Pokud to chcete změnit, můžete vytvořit místní pravidlo toku pošty, které pravděpodobnosti nevyžádané pošty nastaví hodnotu 0. To způsobí, že Outlook vynutí místní seznam blokovaných odesílatelů uživatele.

Jak nastavit, aby pravidlo toku pošty zabránilo doručení zpráv do složky Doručená pošta uživatelů pomocí seznamu blokovaných odesílatelů
 1. Otevřete prostředí Exchange Management Shell na místním serveru. Informace o tom, jak otevřít prostředí Shell ve vaší místní organizaci využívající Exchange, najdete v článku Otevření prostředí Exchange Management Shell.

 2. Pokud chcete směrovat spam filtrovaný na základě obsahu do složky Nevyžádaná pošta, spusťte následující příkaz, který zajistí, že se aktualizuje pravděpodobnost nevyžádané pošty u každé zprávy, která byla označena hodnotou -1:

  New-TransportRule "NameForRule" -HeaderContainsMessageHeader "X-Forefront-Antispam-Report" -HeaderContainsWords "SCL:-1" -SetSCL 0

  Vzhledem k tomu, že pravděpodobnost nevyžádané pošty má na vašem místním serveru Exchange hodnotu 0, doručí se pošta, která není označena jako nevyžádaná, do složky Doručená pošta uživatele, ale místní seznam blokovaných odesílatelů ji stále může doručit do nevyžádané pošty. Pokud v rámci EOP používáte karanténu spamu, může se stát, že se zpráva odešle do karantény, i když má uživatel jejího odesílatele v seznamu bezpečných odesílatelů. Pokud ale ve své místní poštovní schránce používáte složku Nevyžádaná pošta, zajistí se u bezpečných odesílatelů doručení do složky Doručená pošta.

  Upozornění: Pokud používáte pravidlo toku pošty ke změně hodnoty pravděpodobnosti nevyžádané pošty na hodnotu 0 (nebo jinou hodnotu, která není -1), pak se pro zprávy použijí všechny možnosti nevyžádané pošty Outlooku. Tak zůstanou aktivní seznamy blokovaných i bezpečných odesílatelů, ale současně se můžou při zpracování filtrem nevyžádané pošty na straně klienta jako nevyžádané označit i zprávy od odesílatelů, kteří nejsou ani v jednom z těchto seznamů. Pokud chcete, aby Outlook respektoval seznamy blokovaných a bezpečných odesílatelů, ale nepoužíval filtr nevyžádané pošty na straně klienta, musíte v možnostech nevyžádané pošty v Outlooku nastavit možnost Bez automatického filtrování. Možnost Bez automatického filtrování je v nejnovějších verzích Outlooku nastavená jako výchozí, ale je vhodné toto nastavení zkontrolovat, abyste měli jistotu, že se na zprávy nebude používat filtr nevyžádané pošty na straně klienta. Jako správce můžete vynutit, aby se zakázalo filtrování nevyžádané pošty v Outlooku, a to podle pokynů uvedených v tématu Outlook: Nastavení zásad pro zakázání uživatelského rozhraní Nevyžádaná pošta a mechanismus filtrování.

Potřebujete další pomoc?

Získání nápovědy z komunitních fór Office 365 Správci: Přihlášení a vytvoření žádosti o služby Správci: Zavolejte na linku podpory

Napište nám komentář

Byly tyto tipy užitečné? Pokud ano, dejte nám to prosím vědět zaškrtnutím možnosti ano nebo ne na konci tohoto tématu. Pokud tyto tipy nebyly užitečné a máte dál problémy s falešně negativními nevyžádanými zprávami v doručené poště uživatele, sdělte nám další informace o možnostech, které jste vyzkoušeli, nebo o vašem scénáři a my na základě vaší zpětné vazby znovu naše tipy prověříme.

Viz taky

Ochrana před e-mailovým spamem Office 365

Zabránění označování falešně pozitivních e-mailů jako spamu pomocí seznamu bezpečných IP adres nebo jinými postupy

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×