Blokování autorů

Při práci na dokumentu, který je uložený v pracovním prostoru, můžete autorům blokovat možnost měnit určité části.

Důležité : Funkce Blokovat autory je dostupná jenom v případě, že je dokument uložený ve formátu .docx v aplikaci Windows Live OneDrive nebo na webu Microsoft SharePoint Foundation 2010, který podporuje pracovní prostory. Dokumenty můžete uložit na libovolný Windows Live OneDrive nebo na server se systémem Microsoft Office SharePoint Server 2007 nebo Microsoft SharePoint Server 2010. Pokud chcete v Office pro Mac pracovat s Sharepointem, je třeba mít nainstalovanou sadu Microsoft Office for Mac Home and Business 2011, Microsoft Office for Mac Academic 2011 nebo Microsoft Office for Mac Standard 2011.

  1. Vyberte část dokumentu, na které pracujete.

  2. Na kartě Revize klikněte v části Ochrana na Blokovat autory.

    Word Review tab, Protection group

    Tato část je teď označená jako blokovaná.

    Tip : Pokud chcete blokování odebrat, klikněte do blokované části a potom na kartě Revize a klikněte na Blokovat autory. Nebo stiskněte PŘÍKAZ , klikněte do blokované části a potom klikněte na Blokovat autory.

Viz taky

Příkazy, které mohou být zakázané, pokud dokument upravuje více uživatelů

Uložení a aktualizace dokumentů na serveru

Řešení konfliktních změn

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×