Balení prezentace pro disk CD

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí následujícího postupu vytvoříte CD pro předvedení prezentace na jiném počítači.

Důležité : Před kopírováním a distribuce prezentace, zkontrolovat, zda prezentace neobsahují skrytá data a osobní údaje (viz krok 8 níže) a potom rozhodněte, jestli je vhodné zahrnout tyto informace do zkopírované prezentaci. Skryté informace můžou obsahovat názvu jako tvůrce prezentace, název společnosti a jiných důvěrných informací, že by nepovolané zobrazíte. Zkontrolujte také prezentace pro objekty nebo skryté snímky, které jsou formátovány jako neviditelné.

 1. Otevřete prezentaci, kterou chcete kopírovat, nebo uložte novou prezentaci, se kterou pracujete a která dosud nebyla uložena.

 2. Nechcete-li svou prezentaci uložit do sítě ani na místní diskovou jednotku v počítači, ale na disk CD, vložte disk CD do jednotky CD-ROM.

  Poznámky : 

  • Kopírovat lze na prázdný zapisovatelný disk CD (CD-R), prázdný přepisovatelný disk CD (CD-RW) nebo disk CD-RW s existujícím obsahem, který může být přepsán.

  • Jestliže kopírujete-li v aplikaci PowerPoint prezentaci na disk CD, je třeba zkopírovat všechny soubory během jedné operace. Po zkopírování první sady souborů již nebude možné přidat na disk pomocí aplikace PowerPoint žádné další soubory. Další soubory však můžete na disk CD-R nebo CD-RW, který obsahuje soubory, přidat pomocí aplikace Windows Explorer. Další podrobnosti získáte v nápovědě k systému Windows.

 3. Klikněte na kartu Soubor.

 4. Klikněte na položku Uložit a odeslat, klikněte na možnost Balíček prezentace pro disk CD a potom v pravém podokně klikněte na tlačítko Balíček pro disk CD.

 5. Chcete-li vybrat prezentace ke kopírování a určit pořadí jejich přehrávání, postupujte podle následujících pokynů:

  • Chcete-li přidat prezentaci, klikněte v dialogovém okně Zabalit pro disk CD na tlačítko Přidat, v dialogovém okně Přidat soubory vyberte požadovanou prezentaci a klikněte na tlačítko Přidat. Tento krok zopakujte pro každou prezentaci, kterou chcete přidat. Tento krok rovněž opakujte, pokud chcete do balíčku přidat další související soubory.

   Poznámka : Aktuálně otevřená prezentace je automaticky zobrazena v seznamu Soubory ke kopírování. Soubory propojené s prezentací jsou zahrnuty automaticky, ale v seznamu Soubory ke kopírování nejsou zobrazeny.

  • Přidáte-li více než jednu prezentaci, zobrazí se všechny na webové stránce, ze které můžete vstupovat do obsahu disku CD v pořadí, ve kterém jsou prezentace uvedeny v seznamu Soubory ke kopírování v dialogovém okně Balíček pro disk CD. Chcete-li toto pořadí změnit, vyberte prezentaci, kterou chcete přesunout, a kliknutím na tlačítka se šipkami ji v seznamu přesuňte nahoru nebo dolů.

  • Chcete-li prezentaci nebo soubor ze seznamu Soubory ke kopírování odebrat, vyberte soubor nebo prezentaci a klikněte na tlačítko Odebrat.

 6. Klikněte na položku Možnosti a v části Zahrnout tyto soubory proveďte jednu nebo obě následující akce:

  • Chcete-li mít jistotu, že budou soubory připojené k prezentaci součástí balíčku, zaškrtněte políčko Propojené soubory. Soubory propojené s prezentací mohou zahrnovat listy aplikace Microsoft Office Excel, které jsou propojené s grafy, zvukovými soubory, videoklipy a dalšími soubory.

  • Můžete vložená písma TrueType vložená písma TrueType zaškrtněte políčko.

   Poznámky : 

   • Pokud vaše prezentace aktuálně neobsahuje vložená písma, zaškrtnutím políčka Vložená písma TrueType je zahrnete do balíčku. Zaškrtávací políčko Vložená písma TrueType se vztahuje na všechny kopírované prezentace, včetně připojených.

   • Pokud vaše prezentace již obsahuje vložená písma, aplikace PowerPoint automaticky převezme toto nastavení prezentace a zahrne vložená písma.

 7. Chcete-li, aby jiní uživatelé museli před otevřením a úpravou některé ze zkopírovaných prezentací zadat heslo, zadejte v části Dokonalejší zabezpečení a ochrana osobních údajů heslo nebo hesla, která musejí být zadána při otevření prezentace, při její úpravě nebo při provedení obou akcí.

  Hesla se vztahují na soubory PPTX, PPT, POTX, POT, PPSX, PPS, MHTML, MHT, PPTM, PPA a PPAM, které byly převedeny na soubory PPT ve zkopírovaných prezentacích. Pokud již mají některé kopírované soubory přiřazená hesla, zobrazí aplikace PowerPoint výzvu k zadání, zda mají být zachována hesla, která byla těmto souborům přiřazená dříve, nebo zda mají být přepsána novými hesly. Zvolíte-li přepsání dříve přiřazených hesel, nebudete již tato hesla moci použít pro zkopírované verze souborů. Bude je však možné použít u původních verzí souborů.

 8. Chcete-li zkontrolovat, zda prezentace obsahuje skrytá data a osobní údaje, zaškrtněte políčko Zkontrolovat přítomnost nevhodných nebo soukromých informací v prezentacích.

 9. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Možnosti.

 10. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Kopírujete-li prezentaci na síť nebo na místní diskovou jednotku v počítači, klikněte na tlačítko Kopírovat do složky, zadejte název a umístění složky a poté klikněte na tlačítko OK.

  • Kopírujete-li prezentaci na disk CD, klikněte na tlačítko Kopírovat na disk CD.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×