BUDHODNOTA (funkce)

BUDHODNOTA, jedna z finančních funkcí, vypočítává budoucí hodnotu investice na základě konstantní úrokové sazby. Můžete ji používat u pravidelných konstantních plateb nebo u jedné paušální platby.

Instruktor excelových vzorců

Budoucí hodnotu řady plateb můžete vyhledat pomocí Instruktora excelových vzorců. Současně se naučíte, jak používat funkci BUDHODNOTA ve vzorci.

Nebo pomocí Instruktora excelových vzorců vyhledejte budoucí hodnotu jedné paušální platby.

Syntaxe

BUDHODNOTA(sazba,pper,splátka,[souč_hod],[typ])

Podrobnější popis argumentů funkce BUDHODNOTA a další informace o funkcích pro anuitu získáte v nápovědě k funkci SOUČHODNOTA.

Syntaxe funkce BUDHODNOTA obsahuje následující argumenty:

  • Sazba:    Povinný argument. Úroková sazba vztažená k úročené periodě.

  • Pper:    Povinný argument. Celkový počet úročených období anuity.

  • Splátka:    Povinný argument. Splátka za každé období. Tato hodnota se nemůže během životnosti anuity měnit. Splátka obvykle obsahuje část připadající na jistinu a část připadající na úrok, ale žádné další poplatky navíc. Pokud je tento argument vynechaný, je nutné zadat argument souč_hod.

  • Souč_hod:    Nepovinný argument. Současná hodnota v budoucnu získaných splátek. Pokud argument souč_hod vynecháte, předpokládá se, že hodnota tohoto argumentu je 0, a je nutné zadat argument splátka.

  • Typ:    Nepovinný argument. Nabývá hodnoty 0 nebo 1 a představuje způsob placení. Pokud není argument uvedený, předpokládá se hodnota 0.

Typ

Splátka

0

Na konci období

1

Na začátku období

Poznámky

  • Je nutné, aby jednotky sazby a hodnoty pper odpovídaly. Pokud jsou platby prováděné měsíčně pro čtyřletou půjčku a při roční úrokové sazbě 12 procent, zadejte sazbu jako hodnotu 12%/12 a argument pper jako 4*12. Jestliže platby pro stejnou půjčku provádíte ročně, zadejte jako sazbu hodnotu 12% a jako argument pper hodnotu 4.

  • Pokud provádíte platby jako spoření, udejte argumenty jako záporná čísla. Jestli obdržíte platby, jsou argumenty udané jako kladná čísla.

Příklady

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

0,06

Roční úroková sazba

10

Počet plateb

-200

Částka platby

-500

Současná hodnota

1

Platba je splatná na začátku období (0 označuje platbu, která je splatná na konci období)

Vzorec

Popis

Výsledek

=BUDHODNOTA(A2/12;A3;A4;A5;A6)

Budoucí hodnota investice s použitím hodnot v A2:A5

$2 581,40

Příklad 2

Data

Popis

0,12

Roční úroková sazba

12

Počet plateb

-1000

Částka platby

Vzorec

Popis

Výsledek

=BUDHODNOTA(A2/12;A3;A4)

Budoucí hodnota investice s použitím hodnot v A2:A4

$12 682,50

Příklad 3

Data

Popis

0,11

Roční úroková sazba

35

Počet plateb

-2000

Částka platby

1

Platba je splatná na začátku roku (0 označuje konec roku)

Vzorec

Popis

Výsledek

=BUDHODNOTA(A2/12;A3;A4;A5)

Budoucí hodnota investice s použitím hodnot v A2:A4

$82 846,25

Příklad 4

Data

Popis

0,06

Roční úroková sazba

12

Počet plateb

-100

Částka platby

-1000

Současná hodnota

1

Platba je splatná na začátku roku (0 označuje konec roku)

Vzorec

Popis

Výsledek

=BUDHODNOTA(A2/12;A3;A4;A5;A6)

Budoucí hodnota investice s použitím hodnot v A2:A5

$2 301,40

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×