BITOR (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití FunkceBITOR v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Vrátí hodnotu bitové operace OR dvou čísel.

Syntaxe

BITOR(číslo, číslo2)

Syntaxe funkce BITOR obsahuje následující argumenty:

  • Číslo1:    Povinný argument. Musí být ve formátu desetinného čísla a větší nebo roven 0.

  • Číslo2    Povinný argument. Musí být ve formátu desetinného čísla a větší nebo roven 0.

Poznámky:

  • Výsledek je hodnota bitové operace OR parametrů funkce.

  • Pokud má některý z bitů parametrů v dané pozici hodnotu 1.

  • Hodnoty vracené z pozic bitů se zprava doleva mění exponenciálně. Bit nejvíce vpravo vrátí hodnotu 1 (2^0), bit vlevo od něj vrátí hodnotu 2 (2^1) atd.

  • Pokud je hodnota některého z argumentů mimo vymezené hodnoty, vrátí funkce BITOR chybu #ČÍSLO!.

  • Pokud je některý z argumentů větší než (2^48)-1, vrátí funkce BITOR chybu #ČÍSLO!.

  • Pokud je některý z argumentů nečíselná hodnota, vrátí funkce BITOR chybu #HODNOTA!.

Příklad:

Ukázku této funkce najdete v následujícím sešitu. Můžete si prohlédnout a změnit stávající vzorce nebo zadat své vlastní vzorce a prozkoumat, jak funkce funguje.

Zkopírujte vzorová data z následující tabulky a vložte je do buňky A1 v novém listu Excelu. Aby se zobrazily výsledky vzorců, musíte je vybrat a stisknout F2 a potom ENTER. Pokud je to třeba, můžete si přizpůsobit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

Popis

=BITOR(23;10)

Srovnává pozici bitů uvedených dvou čísel, a když kterákoli pozice obsahuje hodnotu 1, umocní číslo 2 na mocninu odpovídající dané bitové pozici. Potom se tato čísla sečtou.

31

Číslo 23 má v binárním zápisu formát 10111, číslo 10 má formát 1010. Hodnota 1 se nachází na všech pěti pozicích těchto dvou čísel. Číslo 1010 můžete vyjádřit jako 01010, takže obě čísla mají stejný počet cifer. Čísla 2^0, 2^1, 2^2, 2^3 a 2^4 se sečtou, což dá dohromady celkově 31.

23 = 10111

10 = 01010

Test: Nachází se na některé z těchto pěti pozic číslo 1?

yyyyy

1+2+4+8+16=31

Pokud chcete s tímto sešitem pracovat důkladněji, můžete si ho stáhnout do počítače a otevřít v Excelu.

Začátek stránky

Použít na: Excel 2013, Excel OnlineByly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk