BESSELJ (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce BESSELJ v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí Besselovu funkci.

Syntaxe

BESSELJ(X, N)

Syntaxe funkce BESSELJ obsahuje následující argumenty:

 • X:    Povinný argument. Hodnota, pro kterou se funkce počítá.

 • N:    Povinný argument. Řád Besselovy funkce. Pokud n není celé číslo, bude zkráceno.

Poznámky

 • Pokud x není číslo, vrátí funkce BESSELJ chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Pokud n není číslo, vrátí funkce BESSELJ chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Pokud n < 0, vrátí funkce BESSELJ chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Besselova funkce n-tého řádu proměnné x je:

  Rovnice

  kde:

  Rovnice

  je gama funkce.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=BESSELJ(1,9;2)

Besselova funkce 2. řádu v hodnotě 1,9.

0,329925829

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×