BASE (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce BASE  v Microsoft Excelu.

Popis

Převede číslo na text v číselné soustavě o určeném základu.

Syntaxe

BASE(číslo, základ [min_délka])

Syntaxe funkce BASE obsahuje následující argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Číslo, které chcete převést. Musí jít o celé číslo větší nebo rovno 0 a menší než 2^53.

  • Základ    Povinný argument. Základ číselné soustavy, do níž chcete číslo převést. Musí jít o celé číslo větší nebo rovno 2 a menší nebo rovno 36.

  • Min_délka    Volitelný argument. Minimální délka vráceného řetězce. Musí jít o celé číslo větší nebo rovno 0.

Poznámky:

  • Pokud jsou argumenty číslo, základ, nebo min_délka mimo vymezené minimální a maximální hodnoty, vrátí funkce BASE chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Pokud argument číslo není číselná hodnota, funkce BASE vrátí chybu #HODNOTA!.

  • Zadáte-li argument, který není celé číslo, bude zkrácen na celé číslo.

  • Pokud je zadán argument min_délka a výsledek je kratší než zadaná minimální délka, jsou k výsledku přidány počáteční nuly. Například funkce BASE(16,2) vrátí hodnotu 10000, ale funkce BASE(16,2,8) vrátí hodnotu 00010000.

  • Maximální hodnota argumentu min_délka je 255.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=BASE(7;2)

Převede desítkové číslo 7 na binární číselný systém. Výsledek je 111.

111

=BASE(100;16)

Převede desítkové číslo 100 na šestnáctkový číselný systém. Výsledek je 64.

64

=BASE(15;2;10)

Převede desítkové číslo 15 na binární číselný systém, s minimální délkou 10 znaků. Výsledek je 0000001111, což je 1111 s 6 počátečními nulami, které vytvoří řetězec o délce 10 znaků,

0000001111

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×