BASE (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití FunkceBASE v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Převede číslo na text v číselné soustavě o určeném základu.

Syntaxe

BASE(číslo, základ [min_délka])

Syntaxe funkce BASE obsahuje následující argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Číslo, které chcete převést. Musí jít o celé číslo větší nebo rovno 0 a menší než 2^53.

  • Základ    Povinný argument. Základ číselné soustavy, do níž chcete číslo převést. Musí jít o celé číslo větší nebo rovno 2 a menší nebo rovno 36.

  • Min_délka    Volitelný argument. Minimální délka vráceného řetězce. Musí jít o celé číslo větší nebo rovno 0.

Poznámky:

  • Pokud jsou argumenty číslo, základ, nebo min_délka mimo vymezené minimální a maximální hodnoty, vrátí funkce BASE chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Pokud argument číslo není číselná hodnota, funkce BASE vrátí chybu #HODNOTA!.

  • Zadáte-li argument, který není celé číslo, bude zkrácen na celé číslo.

  • Pokud je zadán argument min_délka a výsledek je kratší než zadaná minimální délka, jsou k výsledku přidány počáteční nuly. Například funkce BASE(16,2) vrátí hodnotu 10000, ale funkce BASE(16,2,8) vrátí hodnotu 00010000.

  • Maximální hodnota argumentu min_délka je 255.

Příklad:

Ukázku této funkce najdete v následujícím sešitu. Můžete si prohlédnout a změnit stávající vzorce nebo zadat své vlastní vzorce a prozkoumat, jak funkce funguje.

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a pak Enter. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=BASE(7;2)

Převede desítkové číslo 7 na binární číselný systém. Výsledek je 111.

111

=BASE(100;16)

Převede desítkové číslo 100 na šestnáctkový číselný systém. Výsledek je 64.

64

=BASE(15;2;10)

Převede desítkové číslo 15 na binární číselný systém, s minimální délkou 10 znaků. Výsledek je 0000001111, což je 1111 s 6 počátečními nulami, které vytvoří řetězec o délce 10 znaků,

0000001111

Pokud chcete s tímto sešitem pracovat důkladněji, můžete si ho stáhnout do počítače a otevřít v Excelu.

Začátek stránky

Použít na: Excel 2013, Excel OnlineByly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk