Běžné chyby při spouštění přidávacího dotazu

Když spustíte přidávací dotaz, může se stát, že uvidíte chybovou zprávu s textem „Aplikace Microsoft Office Access nemůže přidat všechny záznamy v přidávacím dotazu.“

Tato chybová zpráva se zobrazí z některého z těchto důvodů:

Chyby při převodu typu    Je možné, že se pokoušíte přidat data jednoho typu do pole jiného typu. Zobrazení této chybové zprávy může třeba vyvolat přidávání textu do pole, jehož datový typ je nastavený na Číslo. Zkontrolujte datové typy polí v cílové tabulce a ujistěte se, že přidáváte do každého z nich správný datový typ.

Narušení klíče    Je možné, že se pokoušíte přidat data do jednoho nebo víc polí, která jsou součástí primárního klíče tabulky, jako je třeba pole ID. Podívejte se, jak je cílová tabulka navržená a jestli nemá primární klíč (nebo jakýkoli index) nastavenou vlastnost Bez duplicity na Ano. Potom zkontrolujte přidávaná data a ujistěte se, že neporušují pravidla cílové tabulky.

Narušení uzamknutých záznamů    Pokud je cílová tabulka otevřená v návrhovém zobrazení nebo otevřená jiným uživatelem v síti, může to způsobit uzamčení záznamů, a dotaz tak nebude moct záznamy přidat. Zkontrolujte, že s databází aktuálně nikdo nepracuje.

Narušení ověřovacích pravidel    Podívejte se, jak je cílová tabulka navržená a jaká má ověřovací pravidla. Pokud je třeba pole požadované a váš dotaz pro něho neposkytuje data, zobrazí se vám chybová zpráva. Dál v cílové tabulce najděte všechna pole typu Text, kde je vlastnost Povolit nulovou délku nastavená na Ne. Pokud váš dotaz nepřidává do takového pole žádné znaky, zobrazí se vám chybová zpráva. Problém můžou způsobit i jiná ověřovací pravidla – pro pole Množství můžete mít třeba toto ověřovací pravidlo:

>=10

V tomto případě nemůžete přidat záznamy s množstvím menším než 10.

Další informace o vytváření přidávacích dotazů najdete v článku Přidání záznamů pomocí přidávacího dotazu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×