Azure ExpressRoute pro Office 365

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Další použití Azure ExpressRoute s Office 365 a jak naplánovat sítě implementaci projekt, který bude-li provést nasazujete Azure ExpressRoute pro použití s Office 365. Infrastruktura, tak i platformu služby Azure bude často využívat adresování aspektech architektura a výkonu sítě. Doporučujeme ExpressRoute pro Azure v těchto případech. Software jako nabízené služby Office 365 a Dynamics 365 byly vytvořeny přístup k bezpečnému a problémy se spolehlivým prostřednictvím Internetu, jako. Podle toho pouze doporučujeme ExpressRoute pro tyto aplikace v konkrétních situacích. Další informace o výkonu Internetu a zabezpečení a kdy byste mohli chtít Azure ExpressRoute pro Office 365 v článku připojení k síti pro Office 365.

Poznámka : Pokud chcete povolit Microsoft Peering pro použití s Azure ExpressRoute pro Office 365 potřebujete pracovat se svým týmem účet Microsoft prodej zkontrolovat a schválit žádost. Dokud schválený předplatného Azure pokouší povolit Microsoft Peering vrátí chybová zpráva.

K vybranému síťovému provozu Office 365 teď můžete přidat přímé síťové připojení k Office 365. Azure ExpressRoute zajišťuje přímé připojení a předvídatelný výkon a pro síťové komponenty Microsoft nabízí smlouvu o úrovni služeb (SLA), která garantuje 99,9% dostupnost služby. Pro úlohy, které Azure ExpressRoute nepodporuje, je i nadále potřeba internetové připojení.

Azure ExpressRoute pro Office 365

Někteří zákazníci se mohou rozhodnout, že kromě připojení k internetu povedou část svého síťového provozu Office 365 přes přímé připojení, které nabízí předvídatelnost a smlouvu SLA s garancí 99,9% dostupnosti služby pro síťové komponenty Microsoftu. Azure ExpressRoute takové vyhrazené síťové připojení k Office 365 a dalším cloudovým službám Microsoftu nabízí.

Bez ohledu na to, jestli máte stávající síť WAN s technologií MPLS, se dá ExpressRoute přidat do vaší síťové architektury jedním ze tří způsobů: prostřednictvím poskytovatele podporovaného hostovaného cloudového řešení, poskytovatele ethernetového spojení bod k bodu nebo poskytovatele připojení MPLS. Zjistěte, kteří poskytovatelé jsou k dispozici ve vaší oblasti. Přímé připojení ExpressRoute vám zajistí připojení k aplikacím popsaným dole v části Co všechno je součástí služby? Síťový provoz všech ostatních aplikací a služeb bude i nadále probíhat přes internet.

Podívejte se na tento základní diagram, který znázorňuje typického zákazníka Office 365. Tento zákazník se při každém použití aplikací Microsoftu, jako je Office 365, Windows Update a TechNet, připojuje k datovým centrům Microsoftu přes internet. Zákazníci používají podobnou síťovou cestu bez ohledu na to, jestli se připojují z místní sítě nebo z nezávislého připojení k internetu.

Připojení k síti pro Office 365

A teď se podívejte na aktualizovaný diagram. Ten znázorňuje zákazníka Office 365, který používá pro připojení k Office 365 jak internet, tak ExpressRoute. Všimněte si, že některá připojení, jako je například Public DNS a uzly sítí pro doručování obsahu, vyžadují i nadále připojení k veřejnému internetu. Také si všimněte, že uživatelé zákazníka, kteří se právě nenachází v jeho budově připojené k ExpressRoute, se připojují přes internet.

Připojení Office 365 přes ExpressRoute

Potřebujete ještě podrobnější informace? Zjistěte, jak řídit provoz sítě s Azure ExpressRoute pro Office 365 a také to, jak nakonfigurovat Azure ExpressRoute pro Office 365.

(Zpět na začátek)

Zákazníci Office 365 s nejméně 500 zakoupenými licencemi Office 365, kteří chtějí implementovat ExpressRoute, mohou získat požadovaný doplněk ExpressRoute Premium bez příplatku prostřednictvím nové skladové jednotky Azure ExpressRoute pro zákazníky Office 365, kteří mají na tuto nabídku nárok. Tato skladová jednotka zahrnuje všechny funkce doplňku Premium a umožňuje tak zákazníkům používat Office 365 přes ExpressRoute prostřednictvím jediné skladové jednotky ExpressRoute za cenu odpovídající ceně nabídky ExpressRoute Standard. Další podrobnosti se dozvíte od svého správce účtu Microsoft. Zákazníci Office 365, kteří nemají nárok na tuto nabídku, si musí prémiovou službu zakoupit za zveřejněnou cenu.

Následující tabulka uvádí služby Office 365 podporované v připojení ExpressRoute. Přečtěte si prosím článek o koncových bodech Office 365 pro lepší pochopení toho, které síťové požadavky pro tyto aplikace vyžadují připojení k internetu.

Zahrnuté aplikace

Exchange Online1

Exchange Online Protection1

Delve1

Online Skype pro firmy1

SharePoint Online1

OneDrive pro firmy1

Project Online1

Portál služeb a sdílení1

Azure Active Directory1

AAD Connect1

Office Online1

1Každá z těchto aplikací má požadavky na připojení k internetu, které ExpressRoute nepodporuje. Další informace najdete v článku o koncových bodech Office 365.

Mezi služby, které nejsou součástí ExpressRoute pro Office 365, patří stahování klienta Office 365 ProPlus, přihlášení prostřednictvím místního zprostředkovatele identity a služba Office 365 (provozovaná společností 21 Vianet) v Číně.

(Zpět na začátek)

Implementace řešení ExpressRoute vyžaduje zapojení osob, které jsou odpovědné za síť a aplikace, a také pečlivé plánování nové architektury síťového směrování, požadavků na šířku pásmu, toho, kde bude implementováno zabezpečení, vysoké dostupnosti a podobně. K implementaci služby ExpressRoute je potřeba:

  1. Plně pochopit, které požadavky dokáže ExpressRoute ve vašich plánech pro připojení k Office 365 naplnit. Vědět, které aplikace budou používat internet a které ExpressRoute, a plně naplánovat kapacitu a zabezpečení sítě a požadavky na vysokou dostupnost v kontextu toho, že budete pro provoz Office 365 používat internet i ExpressRoute.

  2. Stanovit výstupní a peeringové body pro internetový provoz i provoz přes ExpressRoute1.

  3. Stanovit kapacitu požadovanou pro připojení k internetu a připojení ExpressRoute.

  4. Mít plán na implementaci zabezpečení a dalších standardních prvků hraniční sítě1.

  5. Mít platný účet Microsoft Azure, aby bylo možné si službu ExpressRoute předplatit.

  6. Vybrat model připojení a schváleného poskytovatele. Mít na paměti, že zákazníci si mohou vybrat více modelů připojení i partnerů a že partner nemusí být totožný s vaším stávajícím poskytovatelem síťového připojení.

  7. Ověřit nasazení řešení před přesměrováním provozu na ExpressRoute.

  8. Volitelně je možné implementovat technologii QoS a vyhodnotit místní rozšíření.

1Důležité aspekty výkonu. Rozhodnutí v těchto oblastech mohou mít výrazný vliv na latenci, která je zásadní pro některé aplikace, například pro Skype pro firmy.

Další informace najdete v našem průvodci směrováním a také v dokumentaci k ExpressRoute.

Pokud chcete zakoupit ExpressRoute pro Office 365, bude potřeba, abyste spolupracovali s jedním nebo několika schválenými dodavateli, kteří vám zajistí požadovaný počet a velikost obvodů pro předplatné ExpressRoute Premium. Není třeba kupovat žádné další licence od Office 365.

Tady je krátké odkaz můžete vrátit: https://aka.ms/expressrouteoffice365

Jste připraveni pořídit si službu ExpressRoute pro Office 365?

(Zpět na začátek)

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Připojení k síti pro Office 365

Správa ExpressRoute pro Office 365 připojení

Směrování s ExpressRoute pro Office 365

Plánování sítě s ExpressRoute pro Office 365

Provádění ExpressRoute pro Office 365

Použití BGP komunit ExpressRoute pro Office 365 scénáře (verze preview)

Média kvality a výkonu sítě připojení ve Skypu pro firmy Online

Ladění výkonu Office 365 pomocí směrné plány a výkonu historie

Řešení potíží s výkonem plán Office 365

Office 365 URL a rozsahy IP adres

Office 365 sítě a ladění výkonu

Připojení k řešení potíží s Office 365

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×