Automatizace úkolů pomocí záznamu makra

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

K automatizaci opakovaných úkolů můžete nahrát Makro pomocí záznamu makra v Microsoft Excelu. Představte si, že máte kalendářní data v různých formátech a chcete všechny sjednotit do jednoho formátu. Makro to za vás udělá. Makro s požadovaným formátem můžete zaznamenat a potom ho znovu spustit, kdykoli to bude potřeba.

Podívejte se na videonávod k vytvoření makra na formátování kalendářních dat v Excelu.

Vytvořený záznam makra bude obsahovat všechny kroky v kódu Visual Basic for Applications (VBA). Tyto kroky mohou zahrnovat psaní textu nebo čísel, kliknutí na buňky nebo příkazy na pásu karet nebo v nabídkách, formátování buněk, řádků nebo sloupců nebo dokonce importování dat z externího zdroje, třeba z Microsoft Accessu. Jazyk Visual Basic for Application (VBA) je založený na výkonném programovacím jazyce Visual Basic a je součástí většiny aplikací Office. Přestože právě jazyk VBA vám umožňuje automatizovat procesy v rámci jednotlivých aplikací Office a mezi nimi, není potřeba znát kódy VBA ani umět programovat, pokud záznam makra pro vaše potřeby stačí.

Je důležité vědět, že když pořizujete záznam makra, nahrává se prakticky každý krok, který uděláte. Pokud tedy uděláte v postupu chybu – například kliknete na tlačítko, na které jste kliknout nechtěli – záznam makra to zaznamená. Řešením je zaznamenat celý postup znovu nebo upravit přímo kód VBA. Z tohoto důvodu je nejlepší zaznamenávat postupy, s kterými jste dobře obeznámeni. Čím plynuleji postup zaznamenáte, tím efektivněji ho makro při opětovném spuštění přehraje.

Makra a nástroje VBA najdete na kartě Vývojář, která je ve výchozím nastavení skrytá, takže prvním krokem je kartu zobrazit. Další informace najdete v tématu Zobrazení karty Vývojář.

Karta Vývojář na pásu karet

Záznam makra

Je několik věcí, které je dobré o makrech vědět:

 • Když zaznamenáte makro na provedení řady kroků v určité oblasti v Excelu, spustí se makro jen v buňkách ve stanovené oblasti. Pokud tedy k tomuto rozsahu přidáte další řádek, makro se na novém řádku nespustí a postup proběhne jen na buňkách ve stanovené oblasti.

 • Pokud máte v plánu zaznamenat dlouhou řadu úkolů, rozvrhněte si je tak, abyste místo jednoho dlouhého makra zaznamenali několik menších relevantních maker.

 • Záznam makra se nemusí omezovat jen na úkoly v Excelu. Postup zaznamenaný pomocí makra se může vztahovat i na ostatní aplikace Office a jakékoli další aplikace, které podporují jazyk Visual Basic for Application (VBA). Můžete například zaznamenat makro, kde nejdřív aktualizujete tabulku v Excelu a potom otevřete Outlook a tabulku odešlete na určitou e-mailovou adresu.

Makro můžete zaznamenat podle následujícího postupu.

 1. Nejdřív je potřeba makra v Excelu povolit. Postupujte takto:

  1. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Kód na tlačítko Zabezpečení maker.

  2. V části Nastavení maker klikněte na přepínač Povolit všechna makra (nedoporučuje se, mohlo by umožnit spuštění potenciálně nebezpečného kódu) a pak klikněte na tlačítko OK.

   Upozornění :  Škodlivý kód makra může způsobit vážné poškození počítače. Chcete-li zabránit spuštění potenciálně nebezpečného kódu, doporučujeme mít nainstalovanou aplikaci pro vyhledávání virů a vrátit se po dokončení práce s makry k výchozímu nastavení pro makra.

 2. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Kód na Zaznamenat makro.

  –NEBO–

  Stiskněte Alt+Ý+N.

  Zaznamenat makro
 3. Do pole Název makra zadejte název makra. Pojmenujte makro co nejkonkrétněji, abyste ho dokázali rychle najít, pokud budete vytvářet více než jedno makro.

  Poznámka : Prvním znakem názvu makra musí být písmeno. Další znaky mohou být písmena, čísla nebo podtržítka. V názvu makra nelze použít mezery, jako oddělovače slov lze použít podtržítka. Pokud použijete název makra, který je současně odkazem na buňku, může se zobrazit chybová zpráva, že název makra není platný.

 4. Pokud chcete makro spouštět pomocí kombinace kláves s Ctrl Klávesová zkratka, zadejte do pole Klávesová zkratka libovolné písmeno (můžete použít velká i malá písmena), které chcete použít. Nejlepší je použít klávesovou zkratku s Ctrl + Shift, protože dokud je otevřený sešit obsahující toto makro, má tato klávesová zkratka přednost před všemi stejnými výchozími klávesovými zkratkami Excelu. Pokud byste například použili zkratku Ctrl + z (Zpět), nebudete moci v dané instanci Excelu používat funkci Zpět.

 5. V rozevíracím seznamu Uložit makro do vyberte, kam chcete makro uložit.

  Většinou budete nejspíš chtít makra ukládat do umístění Tento sešit, pokud ale chcete mít makro k dispozici vždy, když používáte Excel, vyberte Osobní sešit maker. Když vyberete umístění Osobní sešit maker, vytvoří Excel skrytý osobní sešit maker (Personal.xlsb) – pokud už neexistuje – a uloží makro do tohoto sešitu. Ve Windows 10, Windows 7 a Windows Vista se tento sešit uloží do složky C:\Users\uživatelské jméno\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart. V Microsoft Windows XP se sešit uloží do složky C:\Documents and Settings\uživatelské jméno\Data aplikací\Microsoft\Excel\XLStart. Sešity ve složce XLStart se otvírají automaticky vždy při spuštění Excelu a všechny kódy uložené v osobním sešitu maker budou uvedeny v dialogu Makro, který je popsán v následujícím oddílu. Další informace najdete v tématu Uložení makra.

 6. Do pole Popis můžete volitelně zadat stručný popis funkce daného makra.

  I když vyplnění pole popisu není povinné, doporučuje se popis zadat. Zkuste vytvořit smysluplný popis se všemi informacemi, které mohou být pro vás nebo další uživatele makra užitečné. Pokud vytvoříte více maker, popis vám pomůže rychle zjistit, co které z nich dělá, jinak možná budete muset hádat.

 7. Kliknutím na OK spusťte záznam.

 8. Proveďte akce, které chcete zaznamenat.

 9. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Kód na tlačítko Zastavit záznam Vzhled tlačítka .

  –NEBO–

  Stiskněte Alt+Ý+N.

Práce se zaznamenanými makry v Excelu

Makra přidružená k daném sešitu zobrazíte na kartě Vývojář kliknutím na Makra. Nebo můžete stisknout Alt+ F8. Tím otevřete dialogové okno Makro.

Dialogové okno Makro

Poznámka : Makra není možné vrátit zpátky. Než poprvé spustíte makro, nezapomeňte uložit sešit, ve kterém chcete makro spustit, ještě lepší je ale pracovat na kopii sešitu a zabránit tak nechtěným změnám. Pokud spustíte makro, které nefunguje podle vašich představ, můžete sešit zavřít bez uložení.

Tady najdete další informace o práci s makry v Excelu.

Úkol

Popis

Změna nastavení zabezpečení maker v Excelu

Přečtěte si konkrétní informace o dostupných možnostech nastavení bezpečnosti pro makra a jejich významu.

Spuštění makra

Existuje několik různých způsobů, jak makro spustit. Můžete například použít klávesovou zkratku, grafický objekt, panel nástrojů Rychlý přístup, tlačítko nebo můžete makro dokonce spustit při otevírání sešitu.

Úprava makra

Pro úpravu maker připojených k sešitu použijte Visual Basic Editor.

Kopírování modulu maker do jiného sešitu

Jestliže sešit obsahuje makro jazyka VBA, které chcete použít jinde, můžete modul obsahující toto makro zkopírovat do jiného otevřeného sešitu pomocí Visual Basic Editoru společnosti Microsoft.

Přiřazení makra k objektu, obrazci nebo grafickému prvku

 1. V listu klikněte pravým tlačítkem myši na objekt, grafický prvek, obrazec nebo položku, ke které chcete přiřadit existující makro, a potom klikněte na příkaz Přiřadit makro.

 2. V poli Přiřadit makro vyberte makro, které chcete přiřadit.

Přiřazení makra k tlačítku

Makro můžete přiřadit k ikoně grafického prvku a přidat ji na panel nástrojů Rychlý přístup nebo na pás karet.

Přiřazení makra ovládacímu prvku v listu

Makra můžete přiřadit formulářům a ovládacím prvkům ActiveX v listu.

Povolení nebo zákaz maker v souborech Office

Zjistěte, jak můžete makra v souborech Office povolit a zakázat.

Spuštění Visual Basic Editoru

Stiskněte Alt+F11.

Získání nápovědy k použití Visual Basic Editoru

Zjistěte, jak najít nápovědu k prvkům Visual Basic.

Práce se zaznamenaným kódem ve Visual Basic Editoru (VBE)

Se zaznamenaným kódem můžete pracovat ve Visual Basic Editoru (VBE) a přidávat vlastní proměnné, struktury kontroly a další prvku kódu, které záznam makra nedokáže zachytit. Vzhledem k tomu, že záznam makra zaznamenává prakticky každý krok, který při zaznamenávání provedete, můžete také vyčistit případné nadbytečné části zaznamenaného kódu, které v makru neslouží k žádnému účelu. Procházení zaznamenaných kódů je skvělý způsob, jak se naučit programovat v jazyce VBA nebo se v něm zlepšit.

Další informace o úpravě zaznamenaného kódu na konkrétním příkladu najdete v tématu o prvních krocích v jazyce VBA v Excelu.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

úvodem do vytváření maker

Klávesové zkratky v Excelu pro Windows

Klávesové zkratky v Excelu pro Mac

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×