Automatické uložení a obnovení souborů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Kterou aplikaci Office používáte?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Funkce AutoSave (automatické ukládání), která je součástí systému Mac OS X Lion, v pravidelných intervalech ukládá váš soubor. Můžete nastavit, jak často se soubory mají ukládat. Pokud například nastavíte automatické ukládání na každých pět minut, zachráníte v případě ztráty dat, třeba při výpadku proudu, více informací než při ukládání v intervalu deseti či patnácti minut. Ve výchozím nastavení probíhá automatické ukládání souborů Office každých deset minut.

Funkce AutoRecover (automatické obnovení), která je součástí některých aplikací Office, se v případě ztráty dat automaticky pokusí obnovit soubory. Automatické obnovení používá stejný interval ukládání jako funkce automatické ukládání.

Důležité : Nepoužívejte funkce automatického ukládání a automatického obnovení jako náhradu za pravidelné ukládání vašich souborů pomocí tlačítka Save  Save button . Časté ukládání je stále nejlepší způsob, jak vaši práci uchovat.

Udělejte některou z těchto věcí:

Změna, jak často se soubory automaticky ukládají

 1. V nabídce Word klikněte na Preferences (Předvolby).

 2. V části Output and Sharing (Výstup a sdílení) klikněte na Save  Tlačítko Předvolby uložení .

 3. V okně AutoSave or AutoRecover info every (Informace o automatickém ukládání nebo automatickém obnovení každých) zadejte, jak často má Word ukládat dokumenty.

Vyhledání automaticky uloženého nebo obnoveného souboru

Při příštím otevření aplikace budou soubory ve složce automatického obnovení uvedené v nabídce Open Recent. Nebo můžete soubory najít ve složce /Users/ uživatelské jméno/Library/Application Support/Microsoft/Office/Office 2011 AutoRecovery.

 • Ve Finderu najdete automaticky uložené soubory v umístění /Users/ uživatelské jméno/Library/Application Support/ Microsoft/Office/Office 2011 AutoRecovery.

  Poznámka : Když zavřete soubor a kliknete na Don't Save (Neukládat), soubor se odstraní ze složky automatického obnovení.

Změna místa, kam se automaticky ukládají soubory

 1. V nabídce Word klikněte na Preferences.

 2. V části Personal Settings (Osobní nastavení) klikněte na File Locations (Umístění souborů)  Tlačítko předvoleb umístění souborů .

 3. V části File locations klikněte na Autorecover files (Automaticky obnovit soubory) a potom klikněte na Modify (Změnit).

 4. Vyhledejte požadované místo, kam chcete automaticky ukládat soubory, a potom klikněte na Choose (Zvolit).

Obnovení textu z poškozeného souboru

 1. V nabídce Word klikněte na Preferences.

 2. V části Authoring and Proofing Tools (Nástroje pro vytváření obsahu a kontrolu pravopisu) klikněte na General  Tlačítko Obecné předvolby (Obecné).

 3. Ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko Confirm conversion at Open (Při otevírání potvrdit převod), a klikněte na OK.

 4. Na panelu nástrojů Standard (Standardní) klikněte na Open (Otevřít) Open button .

 5. V místní nabídce Enable (Povolit) klikněte na Recover Text from Any File (Obnova textu z libovolného souboru).

 6. Otevřete dokument.

PowerPoint

Funkce AutoSave (automatické ukládání), která je součástí systému Mac OS X Lion, v pravidelných intervalech ukládá váš soubor. Můžete nastavit, jak často se soubory mají ukládat. Pokud například nastavíte automatické ukládání na každých pět minut, zachráníte v případě ztráty dat, třeba při výpadku proudu, více informací než při ukládání v intervalu deseti či patnácti minut. Ve výchozím nastavení probíhá automatické ukládání souborů Office každých deset minut.

Funkce AutoRecover (automatické obnovení), která je součástí některých aplikací Office, se v případě ztráty dat automaticky pokusí obnovit soubory. Automatické obnovení používá stejný interval ukládání jako funkce automatické ukládání.

Důležité : Nepoužívejte funkce automatického ukládání a automatického obnovení jako náhradu za pravidelné ukládání vašich souborů pomocí tlačítka Save  Save button . Časté ukládání je stále nejlepší způsob, jak vaši práci uchovat.

Udělejte některou z těchto věcí:

Změna, jak často se soubory automaticky ukládají

 1. V nabídce PowerPoint klikněte na Preferences.

 2. Klikněte na Save  Tlačítko předvoleb uložit aplikace PowerPoint , vyberte zaškrtávací políčko AutoSave or AutoRecover info every a zadejte, jak často má aplikace PowerPoint ukládat prezentace.

Vyhledání automaticky uloženého nebo obnoveného souboru

Při příštím otevření aplikace budou soubory ve složce automatického obnovení uvedené v nabídce Open Recent. Nebo můžete soubory najít ve složce /Users/ uživatelské jméno/Library/Application Support/Microsoft/Office/Office 2011 AutoRecovery.

 • Ve Finderu najdete automaticky uložené soubory v umístění /Users/ uživatelské jméno/Library/Application Support/ Microsoft/Office/Office 2011 AutoRecovery.

  Poznámka : Když zavřete soubor a kliknete na Don't Save, soubor se odstraní ze složky automatického obnovení.

Excel

Funkce AutoSave (automatické ukládání), která je součástí systému Mac OS X Lion, v pravidelných intervalech ukládá váš soubor. Můžete nastavit, jak často se soubory mají ukládat. Pokud například nastavíte automatické ukládání na každých pět minut, zachráníte v případě ztráty dat, třeba při výpadku proudu, více informací než při ukládání v intervalu deseti či patnácti minut. Ve výchozím nastavení probíhá automatické ukládání souborů Office každých deset minut.

Funkce AutoRecover (automatické obnovení), která je součástí některých aplikací Office, se v případě ztráty dat automaticky pokusí obnovit soubory. Automatické obnovení používá stejný interval ukládání jako funkce automatické ukládání.

Důležité : Nepoužívejte funkce automatického ukládání a automatického obnovení jako náhradu za pravidelné ukládání vašich souborů pomocí tlačítka Save  Save button . Časté ukládání je stále nejlepší způsob, jak vaši práci uchovat.

Udělejte některou z těchto věcí:

Změna, jak často se soubory automaticky ukládají

 1. V nabídce Excel klikněte na Preferences.

 2. V části Sharing and Privacy (Sdílení a ochrana osobních údajů) klikněte na Save  Tlačítko Předvolby uložení .

 3. Vyberte zaškrtávací políčko AutoSave or AutoRecover info every a zadejte, jak často má aplikace Excel ukládat sešity.

Vyhledání automaticky uloženého nebo obnoveného souboru

Při příštím otevření aplikace budou soubory ve složce automatického obnovení uvedené v nabídce Open Recent. Nebo můžete soubory najít ve složce /Users/ uživatelské jméno/Library/Application Support/Microsoft/Office/Office 2011 AutoRecovery.

 • Ve Finderu najdete automaticky uložené soubory v umístění Users / uživatelské jméno/Library/Application Support / Microsoft/Office/Office 2011 AutoRecovery.

  Poznámka : Když zavřete soubor a kliknete na Don't Save, soubor se odstraní ze složky automatického obnovení.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×