Automatické ukládání souborů Office

Když vytvoříte nový soubor Wordu, Excelu nebo PowerPointu, uloží ho Android automaticky do cloudového umístění podle vašeho výběru. Při prvním otevření aplikace uvidíte možnosti, kam můžete soubor uložit.

Výběr místa pro ukládání souborů v Androidu

Umístění souboru můžete změnit i potom, co ho vytvoříte.

  • Klepněte na Soubor > Uložit jako.

    Snímek obrazovky s možností Uložit jako v Androidu

Během práce se souborem se změny ukládají automaticky. Při zapnutém automatickém ukládání se v záhlaví nezobrazuje tlačítko Uložit. Pokud nechcete, aby Android ukládal změny automaticky, můžete toto nastavení vypnout a ukládat je ručně.

  1. Klepněte na Soubor > Uložit.

  2. Přepínač Automatické ukládání přesuňte do polohy Vypnuto.

    Snímek obrazovky s přepínačem automatického ukládání v Androidu

    Když je automatické ukládání vypnuté, zobrazí se v záhlaví souboru tlačítko Uložit.

Poznámka : Vždycky, když se změny automaticky uloží, se v názvu souboru zobrazí stav.

Přejmenování souboru

Android soubory automaticky ukládá hned při jejich vytvoření, což znamená, že jim dá nějaký název. Můžete ho kdykoli změnit tak, že klepnete na název souboru a zadáte nový název.

Snímek obrazovky znázorňující přejmenování souboru v Androidu

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×