Automatické rozložení obrazců

U určitých typů propojených výkresů, například vývojových diagramů a síťových diagramů, můžete pomocí příkazů Znovu rozložit obrazce a Konfigurovat rozložení v nabídce Obrazec obrazce po jejich umístění na stránku výkresu rychle přesouvat na místo.

Příkaz Znovu rozložit obrazce je obvykle rychlejší než přetahování jednotlivých obrazců do nového umístění. Pokud například aktualizujete rozsáhlý vývojový diagram, aby zahrnoval nový proces, můžete přidat a připojit obrazce, které tvoří proces, a potom použít příkaz Znovu rozložit obrazce k opětovnému rozložení aktualizovaných výkresů.

Pokud pomocí příkazu Znovu rozložit obrazce nedosáhnete požadovaného výsledku, můžete pomocí příkazu Konfigurovat rozložení v nabídce Obrazec provést následující akce:

 • řídit uspořádání obrazců na stránce výkresu;

 • změnit způsob směrování spojnic mezi obrazci;

 • změnit rozestupy mezi obrazci.

Nové rozložení obrazců

 • V nabídce Obrazec klepněte na příkaz Znovu rozložit obrazce.

Příkaz Znovu rozložit obrazce funguje nejlépe s připojenými výkresy, například vývojovými diagramy, organizačními diagramy a diagramy stromů.

Příkaz Znovu rozložit obrazce funguje také nejlépe, když jsou obrazce připojeny ve správném pořadí. Například ve výkresu shora dolů by měl být počáteční bod spojnice Obrázek počátečního bodu – zelený čtvereček s křížkem připojen k hornímu obrazci a koncový bod spojnice Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku by měl být připojen k dolnímu obrazci.

Konfigurace rozložení obrazce

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li rozložit celou stránku, nesmí být vybrány žádné obrazce.

  • Chcete-li rozložit část stránky, vyberte příslušné obrazce.

 2. V nabídce Obrazec klepněte na příkaz Konfigurovat rozložení.

 3. Ve skupinovém rámečku Oblast použití nastavení klepněte na přepínač Výběr nebo Aktuální stránka.

 4. Ve skupinovém rámečku Umístění klepněte na požadované možnosti umístění.

  • Styl:     Klepnutím na tuto položku nastavíte styl, jakým budou rozloženy obrazce. V náhledu uvidíte, jestli odpovídá vašemu záměru. V případě výkresů bez udání směru, jako například výkresy sítí, klepněte na příkaz Kruhový.

  • Směr:     Klepnutím na tuto možnost nastavíte směr použitý k umístění obrazců. V náhledu uvidíte, jestli odpovídá vašemu záměru.

  • Zarovnání:     Klenutím na tuto možnost nastavíte způsob zarovnání obrazců. Tato možnost je povolena, pouze pokud vyberete styl umístění Hierarchie.

  • Mezery:     Klepnutím na tuto možnost nastavíte mezery mezi obrazci.

 5. Ve skupinovém rámečku Spojnice klepněte na požadované možnosti spojnice.

  • Styl:     Klepnutím na tuto možnost nastavíte typ cesty výkresu nebo směrování použité k připojení obrazců. V náhledu uvidíte, jestli výběr odpovídá vašemu záměru.

  • Vzhled:     Klepnutím na tuto možnost určíte, zda jsou spojnice přímé nebo zakřivené. V náhledu uvidíte, jestli výběr odpovídá vašemu záměru.

 6. Chcete-li použít vybrané možnosti spojnice, zaškrtněte políčko Použít styl směrování na spojnice.

 7. Chcete-li po rozložení obrazců zvětšit stránku výkresu, zaškrtněte políčko Přizpůsobit stránku výkresu zvětšením stránky.

 8. Klepněte na tlačítko OK.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×