Automatické propojování e-mailů se záznamy aplikace Business Contact Manager

V aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook můžete nastavit propojování všech e-mailových zpráv, které si vyměníte s Klient nebo Obchodní kontakt, s historií komunikace u Záznam. Můžete také propojit všechny e-mailové zprávy s určitým předmětem s požadovaným Obchodní projekt.

Poznámka : Přílohy nejsou se záznamy propojeny.

Pomocí tohoto dialogového okna můžete vybrat e-mailové adresy v otevřené e-mailové zprávě nebo vybrat obchodní projekt.

Karta E-mailová adresa

Na této kartě jsou uvedeny e-mailové adresy v aktuální e-mailové zprávě, a to včetně takových podrobností, jako jsou alias, přidružený název společnosti nebo klienta a typ záznamu (například Klient nebo Obchodní kontakt).

Propojit:     Vyberte e-mailové adresy, které chcete automaticky propojit s historií komunikace u záznamů.

Vybrat vše:      Klepnutím na toto tlačítko vyberete všechny e-mailové adresy v seznamu.

Vymazat vše:      Klepnutím na toto tlačítko zrušíte zaškrtnutí všech políček a ukončíte propojování e-mailových zpráv.

Poznámka : Funkce Automatické propojení e-mailu automaticky vytvoří záznamy obchodního kontaktu ze všech e-mailových adres, které dosud nejsou propojeny se záznamem klienta nebo obchodního kontaktu.

Karta Projekty aplikace Business Contact Manager

Předmět:    Zde se zobrazí text z řádku Předmět ve vybrané e-mailové zprávě.

Na kartě Projekty aplikace Business Contact Manager můžete klepnutím na záhlaví Název projektu seřadit seznam podle názvu projektu. Pokud je některý z klientů nebo obchodních kontaktů uvedených v otevřené e-mailové zprávě již propojen s jedním nebo více obchodními kontakty, zobrazí se na této kartě tyto obchodní kontakty.

Poznámka : Chcete-li k tomuto formuláři získat přístup ze složky Doručená pošta v aplikaci Outlook, vyberte požadovanou zprávu a potom na panelu nástrojů Business Contact Manager klepněte na tlačítko Automatické propojení e-mailu. Chcete-li k tomuto formuláři získat přístup z otevřené e-mailové zprávy, klepněte na pásu karet ve skupině Business Contact Manager na tlačítko Automatické propojení e-mailu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×