Automatické propojení e-mailů v aplikaci Business Contact Manager

Příchozí a odchozí e-mailové zprávy (včetně žádostí o schůzku a přiřazených úkolů) lze automaticky propojit s historií komunikace určitých Klient, Obchodní kontakt a Obchodní projekt.

Ke správnému propojení odchozích e-mailových zpráv je třeba v aplikaci Outlook zaškrtnout políčko, které určuje, že se budou automaticky ukládat kopie odeslaných (odchozích) zpráv.

Postup

 1. V nabídce Nástroje vyberte příkaz Možnosti.

 2. Na kartě Předvolby klepněte na tlačítko Možnosti e-mailu.

 3. Zaškrtněte políčko Kopie zpráv ukládat do složky Odeslaná pošta.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Pokud se vaše zprávy ukládají do jiných osobních složek, musíte propojit i tyto složky.

Postup

 1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Správa automatického propojení e-mailu.

 2. Klepněte na kartu Složky.

 3. Vyberte složky a podsložky, které chcete propojit.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Chcete-li zapnout automatické propojení, proveďte jeden z následujících kroků:

 • Propojení z e-mailové zprávy, žádosti o schůzku nebo přiřazeného úkolu

  1. Otevřete e-mailovou zprávu, žádost o schůzku nebo přiřazený úkol.

  2. Na pásu karet klepněte ve skupině Business Contact Manager na tlačítko Automatické propojení e-mailu.

  3. Proveďte jednu z následujících akcí:

   • Chcete-li provést propojení s klientem nebo obchodním kontaktem, v dialogovém okně Automatické propojení e-mailu vyberte na kartě E-mailová adresa jednu nebo více e-mailových adres obsažených ve zprávě a pak klepněte na tlačítko OK.

    Vybraná e-mailová zpráva a jakékoli budoucí e-mailové zprávy (příchozí i odchozí) obsahující zadanou e-mailovou adresu budou propojeny s tímto klientem nebo obchodním kontaktem.

    Tip : Pokud není e-mailová adresa propojena se záznamem klienta nebo obchodního kontaktu, je vytvořen nový záznam obchodního kontaktu.

    Propojení je zobrazeno v části Historie komunikace tohoto záznamu.

   • Chcete-li vytvořit propojení s obchodním projektem, v dialogovém okně Automatické propojení e-mailu vyberte na kartě Projekty aplikace Business Contact Manager jeden nebo více obchodních projektů a pak klepněte na tlačítko OK.

    Poznámka : E-mailová adresa, kterou chcete automaticky propojit, nemusí být před nastavením automatického propojení e-mailu uložena v adresáři nebo seznamu obchodních kontaktů.

 • Propojení e-mailových adres, které jsou obsaženy v záznamech klientů nebo obchodních kontaktů

  1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Správa automatického propojení e-mailu.

  2. Na kartě E-mail vyberte e-mailové adresy ze seznamu všech e-mailových adres, které jsou uvedeny v záznamech klientů nebo obchodních kontaktů.

  3. Klepněte na kartu Složky.

  4. Vyberte e-mailové složky, ve kterých chcete vyhledat vybrané e-mailové adresy. E-mailové zprávy jsou propojeny se záznamy klientů nebo obchodních kontaktů a jsou uvedeny v historii komunikace záznamu.

   Tímto způsobem se propojí e-mailové zprávy přijaté v minulosti a přítomnosti, stejně jako e-mailové zprávy přijaté v budoucnosti.

Poznámka : Pokud je aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook nastavena tak, že k její databázi může přistupovat více uživatelů, jsou e-mailové zprávy, které jsou propojeny s klienty a obchodními kontakty, standardně s těmito uživateli také sdíleny. Další informace o důsledcích této volby na ochranu osobních údajů a zabezpečení naleznete v tématu Vliv sdílení databáze aplikace Business Contact Manager na automatické propojení e-mailů.

Zrušení automatického propojování e-mailových zpráv

Automatické propojování e-mailů můžete vypnout u všech záznamů nebo u jednotlivých klientů či obchodních kontaktů.

Vypnutí automatického propojování e-mailů u všech záznamů

 1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Správa automatického propojení e-mailu.

 2. V dialogovém okně Správa automatického propojení e-mailu klepněte na kartě E-mail na položku Vymazat vše..

Vypnutí automatického propojování e-mailů u klienta nebo obchodního kontaktu

 1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Klienti nebo Obchodní kontakty.

 2. Klepněte na záznam, s kterým již nechcete automaticky propojovat e-mailové zprávy.

 3. Na panelu nástrojů Business Contact Manager klepněte na tlačítko Automatické propojení e-mailu.

 4. Zrušte zaškrtnutí políčka u e-mailových adres, které nemají být automaticky propojovány s tímto záznamem.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×