Automatické odesílání kopií odeslaných zpráv jinému uživateli

V aplikaci Microsoft Office Outlook 2007 lze určit, aby při odeslání každé zprávy byla jiným osobám nebo distribučním seznamům odeslána automatická kopie.

Toto pravidlo se může hodit třeba v situacích, kdy za odpovědi na příchozí e-mailové zprávy zodpovídají všichni členové týmu, například v centru podpory. Jakmile na zprávu odpoví jeden člen týmu, obdrží ostatní členové týmu automaticky kopii odpovědi, aby o odchozí komunikaci byli všichni stále informováni.

Odesílání kopií všech odeslaných zpráv jinému uživateli

Nejprve je nutné vytvořit Pravidlo pro automatické odesílání kopií všech odeslaných e-mailových zpráv.

Takové pravidlo se nazývá pravidlo na straně klienta. Pravidlo na straně klienta platí pouze pro počítač, ve kterém je vytvořeno, a je používáno pouze v případě, že je aplikace Outlook spuštěna. Pokud chcete e-mailovou zprávu odeslat pomocí e-mailového účtu v jiném počítači, nebude toto pravidlo pro daný počítač používáno, dokud je v daném počítači nevytvoříte. Stejné pravidlo je nutné vytvořit v každém počítači, pro který je chcete používat.

 1. V podokně Pošta klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Pravidla a oznámení.

  Nabídka Nástroje

 2. Na kartě Pravidla e-mailu klepněte na možnost Nové pravidlo.

  Dialogové okno Pravidla a oznámení

 3. V dialogovém okně Průvodce pravidly klepněte ve skupinovém rámečku Vytvořit zcela nové pravidlo na možnost Kontrolovat zprávy po odeslání a potom klepněte na tlačítko Další.

 4. Klepněte na tlačítko Další.

  Zobrazí se potvrzení s oznámením, že toto pravidlo bude použito pro každou odeslanou zprávu. Klepněte na tlačítko Ano.

 5. V části Krok 1: Vyberte akce zaškrtněte políčko Odeslat kopii zprávy uživateli: seznam uživatelů nebo distribuční seznam.

  Dialogové okno Průvodce pravidly

 6. V části Krok 2: Upravte popis pravidla (klepněte na podtrženou hodnotu) klepněte na seznam uživatelů nebo distribuční seznam.

 7. V dialogovém okně Adresa pravidla klepněte na jmenný nebo distribuční seznam a potom klepněte na možnost Komu. Opakujte tento krok, dokud v poli Komu nebudou uvedena všechna jména nebo distribuční seznamy, jež chcete přidat.

 8. Klepněte na tlačítko OK.

 9. V dialogovém okně Průvodce pravidly klepněte na tlačítko Další.

 10. Klepněte na tlačítko Další.

 11. V části Krok 1: Zadejte název pravidla zadejte snadno rozpoznatelný název pravidla.

  Dialogové okno Průvodce pravidly

 12. Klepněte na tlačítko Dokončit.

Nyní vždy, když odešlete zprávu (bez ohledu na to, zde jde o novou zprávu, odpověď nebo předání obdržené zprávy dál), budou jako příjemci kopie automaticky přidány osoby nebo distribuční seznamy, jež byly určeny v daném pravidle. Tato jména osob ani distribuční seznamy nebudou při vytváření zprávy zobrazeny v poli Kopie, avšak každému příjemci se zobrazí.

Chcete-li se vyhnout automatickému odesílání kopií, je nutné nejprve toto pravidlo vypnout.

 1. V podokně Pošta klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Pravidla a oznámení.

 2. Na kartě Pravidla e-mailu ve skupinovém rámečku Pravidlo zrušte zaškrtnutí políčka u dříve vytvořeného pravidla.

 3. Klepněte na tlačítko OK.

  Nyní můžete zprávu odeslat bez použití pravidla pro automatické odesílání kopií jiným osobám nebo distribučním seznamům. Pravidlo zůstane vypnuto, dokud se nevrátíte do dialogového okna Pravidla a oznámení a znovu je nezapnete.

Tip : Rychlý způsob vypnutí tohoto pravidla u jednotlivých zpráv naleznete v další části, jež má název Použití kategorie k vypnutí automatických kopií u jednotlivých zpráv.

Použití kategorie k vypnutí automatických kopií u jednotlivých zpráv

Požadujete-li flexibilitu umožňující vypínání nového pravidla automatických kopií u jednotlivých zpráv, aniž by bylo nutné přecházet do dialogového okna Pravidla a oznámení, můžete v aplikaci Office Outlook 2007 použít společně s tímto pravidlem funkci kategorie.

Upravte dříve vytvořené pravidlo tak, aby po přidání určité kategorie do zprávy toto pravidlo nikomu automaticky kopii neodeslalo.

 1. V podokně Pošta klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Pravidla a oznámení.

 2. Na kartě Pravidla e-mailu klepněte na dříve vytvořené pravidlo, klepněte na možnost Změnit pravidlo a potom klepněte na možnost Upravit nastavení pravidla.

  Dialogové okno Pravidla a oznámení

 3. V prvních dvou krocích Průvodce pravidly klepněte na tlačítko Další. Potom se zobrazí část Existují výjimky?

 4. V části Krok 1: Vyberte výjimky (v případě potřeby) zaškrtněte políčko kromě případu, kdy je přiřazena ke kategorii kategorie.

 5. V části Krok 2: Upravte popis pravidla (klepněte na podtrženou hodnotu) klepněte na položku kategorie.

 6. V dialogovém okně Barevné kategorie klepněte na možnost Nová.

  Dialogové okno Přidat novou kategorii

 7. V dialogovém okně Přidat novou kategorii do pole Název zadejte Bez automatických kopií.

  Můžete rovněž přiřadit klávesovou zkratku, kterou bude možné použít k rychlému přiřazení této kategorie ke zprávě. Chcete-li tak učinit, klepněte na položku v seznamu Klávesová zkratka.

 8. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogová okna Přidat novou kategorii a Barevné kategorie.

 9. Klepněte na tlačítko Dokončit.

Chcete-li odeslat zprávu a pro tuto jedinou zprávu pravidlo automatických kopií vypnout, přiřaďte k této zprávě danou kategorii.

 1. Při vytváření nové zprávy, odpovědi na zprávu nebo při předávání zprávy dál klepněte na kartě Zpráva ve skupině Možnosti na ikonu pro otevření dialogového okna Možnosti zprávy Obrázek tlačítka .

 2. V dialogovém okně Možnosti zprávy klepněte na možnost Kategorie a potom na položku Bez automatických kopií.

Tip : Pokud jste při vytváření zvláštní kategorie určili klávesovou zkratku, můžete použít klávesovou zkratku dané kategorie.

Při odeslání dané zprávy pravidlo automatických kopií nikomu kopii neodešle.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×