Automatické vkládání textu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Ve Wordu je k dispozici několik způsobů automatického vkládání textu.

Pomocí možnosti Automatický text můžete vkládat bloky předem formátovaného textu z galerie automatických textů. To je užitečné, pokud například potřebujete opakovaně zadat stejný velký blok textu a tento text obsahuje mnoho formátování. Položky automatického textu vytvoříte jejich přidáním do galerie automatických textů.

Word může taky automaticky dokončit slovo, frázi nebo větu poté, co zadáte jenom několik znaků. Pokud chcete tuto funkci používat, přidejte nejdřív položky textu do dialogu Automatické opravy.

Poznámka : Pokud hledáte informace o nastavení automatického formátování, například automatické formátování spojovníků typ čáry, zlomky, hypertextové odkazy, uvozovek a odrážkové nebo číslované seznamy, přečtěte si článek Konfigurace nebo vypnout automatické formátování (automatický formát).

V tomto článku

Přidání textu do galerie automatických textů

Zadání textu pomocí automatického textu

Přidání textu do seznamu Automatické opravy

Zadání textu pomocí automatických oprav

Přidání textu do galerie automatických textů

Položky automatického textu se ukládají jako stavební bloky. K vytvoření nové položky slouží dialogové okno Vytvořit nový stavební blok.

 1. V dokumentu vyberte text, který chcete přidat do galerie položek automatického textu.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na tlačítko Rychlé části, přejděte na možnost Automatický text a potom klikněte na příkaz Uložit výběr do galerie automatických textů.

 3. Zadejte informace do dialogu Vytvořit nový stavební blok: Většina výchozích hodnot je v pořádku, ale uvedení jedinečného názvu a popisu usnadňuje použití automatického textu.

  Dialog Vytvořit nový stavební blok

  • Název    Zadejte jedinečný název pro stavební blok automatického textu.

  • Galerie    Vyberte galerii Automatický text.

  • Kategorie    Vyberte kategorii Obecné nebo vytvořte novou kategorii.

  • Popis    Zadejte popis stavebního bloku.

  • Uložit do    Klikněte v rozevíracím seznamu na název šablony. Například na položku Normal.

   V rozevíracím seznamu s názvy šablon jsou zobrazeny pouze otevřené šablony.

  • Možnosti    Vyberte jednu z následujících možností:

   • Možnost Vložit obsah do samostatné stránky vyberte, chcete-li, aby se stavební blok umístil na samostatné stránce se zalomením stránky před stavebním blokem a za ním.

   • Možnost Vložit obsah do samostatného odstavce vyberte, chcete-li, aby se z obsahu vytvořil samostatný odstavec – a to i v případě, že bude kurzor umístěn uprostřed odstavce.

   • Možnost Vložit pouze obsah vyberte pro veškerý ostatní obsah.

Začátek stránky

Zadání textu pomocí automatického textu

 1. Na kartě Vložení klikněte na Rychlé části a potom na Automatický text.

 2. Klikněte na položku, kterou chcete přidat.

Přidání textu do seznamu Automatické opravy

K přidání položek textu, které se mají vkládat automaticky po zadání určité skupiny znaků, slouží seznam Automatické opravy v dialogu Automatické opravy.

 1. Vyberte text, který chcete automaticky vkládat.

 2. Klikněte na kartu Soubor.

 3. Klikněte na položku Možnosti.

 4. Klikněte na položku Kontrola pravopisu a mluvnice.

 5. Klikněte na tlačítko Možnosti automatických oprav a potom na kartu Automatické opravy.

  Dialog Automatické opravy

 6. Zaškrtněte políčko Nahrazovat text během psaní, pokud už není zaškrtnuté.

 7. Do pole Nahrazovat napište znaky, které chcete použít pro automatický text. Text, který jste vybrali v dokumentu, by měl být v poli Za.

Seznam Automatické opravy je globální pro všechny aplikace Office podporující tuto funkci, což znamená, že pokud přidáte slovo do seznamu nebo je odstraníte v jedné aplikaci, projeví se tato změna i v ostatních aplikacích Office.

Začátek stránky

Zadání textu pomocí automatických oprav

Při psaní v dokumentu v levém sloupci seznamu Automatické opravy klikněte v části Nahradit, se automaticky nahrazuje s textem v pravém sloupci pod s.

Začátek stránky

Viz taky

Nakonfigurovali nebo vypnout automatické formátování (automatický formát)

Zvolte možnosti automatických oprav pro psaní velkých písmen, pravopis a symboly

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×