Automatické vkládání textu

Ve Wordu můžete vložit text automaticky z libovolného bloku předformátovaného textu z galerie automatických textů nebo pomocí slov, frází nebo vět, které Word automaticky dokončí, jakmile zadáte jenom pár znaků.

Poznámka: Pokud hledáte informace o nastavení automatických úprav, například automatické formátování spojovníků a pomlček, zlomků, hypertextových odkazů, uvozovek a seznamů s odrážkami nebo číslovaného seznamu, přečtěte si článek Konfigurace nebo vypnutí automatického formátování textu (automatického formátu)..

Položky automatického textu se ukládají jako stavební bloky. Pokud chcete vytvořit novou položku, použijte dialogové okno vytvořit nový stavební blok .

 1. V dokumentu vyberte text, který chcete přidat do galerie položek automatického textu.

 2. Na kartě vložení klikněte ve skupině text na tlačítko Rychlé části, přejděte na položku Automatický texta klikněte na příkaz Uložit výběr do galerie automatickýchtextů.

 3. Vyplňte informace v dialogovém okně vytvořit nový stavební blok . Většina výchozích hodnot je nepřesná, ale s jedinečným názvem a popisem usnadňuje použití automatického textu.

  Dialog Vytvořit nový stavební blok

  • Jméno    Zadejte jedinečný název pro stavební blok automatického textu.

  • Seznamů    Vyberte galerii Automatický text .

  • Kategorie    Vyberte kategorii Obecné nebo vytvořte novou kategorii.

  • Popis    Zadejte popis stavebního bloku.

  • Uložit do    Klikněte v rozevíracím seznamu na název šablony. Například klikněte na normální.

   V rozevíracím seznamu s názvy šablon jsou zobrazeny pouze otevřené šablony.

  • Možnosti    Zvolte jednu z těchto možností:

   • Vyberte Vložit obsah na vlastní stránce , pokud chcete umístit stavební blok na samostatnou stránku, a to od zbytku obsahu se zalomením stránek.

   • Možnost Vložit obsah do samostatného odstavce vyberte, chcete-li, aby se z obsahu vytvořil samostatný odstavec – a to i v případě, že bude kurzor umístěn uprostřed odstavce.

   • Možnost Vložit pouze obsah vyberte pro veškerý ostatní obsah.

Začátek stránky

 1. Na kartě vložení klikněte na Rychlé částia pak přejděte na Automatický text.

 2. Klikněte na položku, kterou chcete přidat.

Přidáním textových položek v dialogovém okně Automatické opravy můžete aplikaci Word nakonfigurovat tak, aby automaticky dokončila slovo, frázi nebo větu po zadání jenom několika znaků.

 1. Vyberte text, který chcete automaticky vložit.

 2. Klikněte na kartu Soubor.

 3. Klikněte na položku Možnosti.

 4. Klikněte na možnost Kontrola pravopisu a mluvnice.

 5. Klikněte na Možnosti automatických oprava potom na kartu Automatické opravy .

  Dialog Automatické opravy

 6. Zaškrtněte políčko Nahrazovat text při psaní (Pokud ještě není zaškrtnuté).

 7. V části nahraditzadejte znaky, které chcete použít pro automatický text. Text, který jste vybrali v dokumentu, by měl být zobrazen pod nadpisem with.

Seznam automatických oprav je globální v aplikacích Office, které tuto funkci podporují. Když přidáte nebo odstraníte slovo ze seznamu v jednom programu, ovlivní to také ostatní aplikace Office.

Poznámka: Seznam automatických oprav ve Wordu je omezený na celkem přibližně 64 000 položek.

Začátek stránky

Text v levém sloupci seznamu automatických oprav, který zadáte do dokumentu, je automaticky nahrazen textem v pravém sloupci v části with.

Začátek stránky

Viz také

Konfigurace nebo vypnutí automatického formátování textu (automatického formátu).

Volba možností Automatických oprav pro velká písmena, pravopis a symboly

 1. Na kartě vložení klikněte na Rychlé částia pak přejděte na Automatický text.

 2. Klikněte na položku, kterou chcete přidat.

V aplikaci Word 2010 se položky automatického textu ukládají jako stavební bloky. Pokud chcete vytvořit novou položku, použijte dialogové okno vytvořit nový stavební blok .

 1. Ve wordovém dokumentu vyberte text, který chcete přidat do galerie položek automatického textu.

 2. Na kartě vložení klikněte ve skupině text na tlačítko Rychlé části, přejděte na položku Automatický texta klikněte na příkaz Uložit výběr do galerie automatickýchtextů.

 3. Zadejte informace do dialogového okna Vytvořit nový stavební blok:

  • Název    Zadejte jedinečný název pro stavební blok automatického textu.

  • Seznamů    Vyberte galerii Automatický text .

  • Kategorie    Vyberte kategorii Obecné nebo vytvořte novou kategorii.

  • Popis    Zadejte popis stavebního bloku.

  • Uložit do    Klikněte v rozevíracím seznamu na název šablony. Například klikněte na normální.

   V rozevíracím seznamu s názvy šablon jsou zobrazeny pouze otevřené šablony.

  • Možnosti    Vyberte jednu z následujících možností:

   • Možnost Vložit obsah do samostatné stránky vyberte, pokud chcete, aby se stavební blok umístil na samostatné stránce se zalomením stránky před stavebním blokem a za ním.

   • Možnost Vložit obsah do samostatného odstavce vyberte, chcete-li, aby se z obsahu vytvořil samostatný odstavec – a to i v případě, že bude kurzor umístěn uprostřed odstavce.

   • Možnost Vložit pouze obsah vyberte pro veškerý ostatní obsah.

Začátek stránky

Pokud jste použili položky automatického textu v aplikaci Microsoft Office Word 2003, můžete je ručně migrovat do Wordu 2010. Položky automatického textu, které jste vytvořili ve Wordu 2007, se automaticky migrují.

 1. Přejděte na soubor Normal11. dot jedním z následujících způsobů:

 2. Pokud používáte Windows 7    Otevřete Průzkumníka Windows a přejděte na c name\AppData\Roaming\Microsoft\Templates.

  Poznámka: Pokud složku data aplikací v Průzkumníkovi Windows nevidíte, klikněte na Uspořádat, klikněte na složku a možnosti hledání, klikněte na kartu zobrazení a pak na Zobrazovat skryté soubory, složky a jednotky. Potom zavřete a znovu otevřete Průzkumníka Windows.

 3. Pokud Váš počítač používá Windows Vista    Otevřete Průzkumníka Windows a přejděte na c name\AppData\Roaming\Microsoft\Templates.

  Poznámka: Pokud složku data aplikací v Průzkumníkovi Windows nevidíte, klikněte na Uspořádat, klikněte na složku a možnosti hledání, klikněte na kartu zobrazení a pak na Zobrazovat skryté soubory, složky a jednotky. Potom zavřete a znovu otevřete Průzkumníka Windows.

 4. Pokud Váš počítač používá systém Windows XP    Otevřete Průzkumníka Windows a pak přejděte do adresáře C:\Documents and and name\Application Data\Microsoft\Templates.

  Poznámka: Pokud se složka data aplikací v Průzkumníkovi Windows nezobrazuje, klikněte na nabídku nástroje, klikněte na Možnosti složky, klikněte na kartu zobrazení a pak na Zobrazit skryté soubory a složky. Potom zavřete a znovu otevřete Průzkumníka Windows.

 5. Klikněte pravým tlačítkem na Normal11. dot a potom klikněte na otevřít.

 6. Klikněte na kartu Soubor.

 7. Klikněte na Uložit jako.

 8. V dialogovém okně Uložit jako vyhledejte správné umístění:

 9. Pokud používáte Windows 7    C name\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Startup

 10. Pokud Váš počítač používá Windows Vista    C name\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Startup

 11. Pokud Váš počítač používá systém Windows XP    C:\Documents and and name\Application Data\Microsoft\Word\Startup

  Poznámka: Možná bude potřeba vytvořit složku po spuštění kliknutím na nová složka.

 12. Do pole název souboru zadejte autotexts.

 13. V seznamu Uložit jako typ klikněte na šablonu Word s podporou maker.

 14. Klikněte na Uložit.

  Pokud se zobrazí výzva, klikněte na OK.

 15. Ukončení Wordu

Začátek stránky

Pokud chcete přidat textové položky, které se vloží automaticky při zadání konkrétní sady znaků, musíte použít dialogové okno Automatické opravy.

 1. Kliknětena kartusoubor .

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na možnost Kontrola pravopisu a mluvnice.

 4. Klikněte na Možnosti automatických oprava potom na kartu Automatické opravy .

 5. Zaškrtněte políčko Nahrazovat text při psaní (Pokud ještě není zaškrtnuté).

 6. V části nahraditzadejte znaky, které chcete použít pro automatický text.

Text, který jste vybrali v dokumentu, by měl být zobrazen pod nadpisem with.

Poznámka: Seznam automatických oprav ve Wordu je omezený na celkem přibližně 64 000 položek.

Začátek stránky

V Microsoft Office Word 2007 můžete přidat položky automatického textu v galerii automatických textů.

Pokud chcete přidat text automaticky, když zadáte několik znaků, přidáte textové položky do dialogového okna Automatické opravy.

Pokud chcete přidat automatický text z Galerie, musíte přidat tuto galerii na panel nástrojů Rychlý přístup. Po přidání můžete vytvářet nové položky a položky můžete migrovat z Wordu 2003 do galerie.

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na Možnosti aplikace Word.

 2. Klikněte na Přizpůsobit.

 3. V seznamu zvolit příkazy zklikněte na všechny příkazy.

 4. Procházejte seznam příkazů, dokud neuvidíte Automatický text.

 5. Klikněte na položku Automatický texta potom na tlačítko Přidat.

Tlačítko Automatický text se teď zobrazuje na panelu nástrojů Rychlý přístup. Kliknutím na automatický text vyberte z galerie položek automatického textu.

Začátek stránky

 1. Ve wordovém dokumentu vyberte text, který chcete přidat do galerie položek automatického textu.

 2. Na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na Automatický texta potom klikněte na Uložit výběr do galerie automatických textů.

 3. Zadejte informace do dialogového okna Vytvořit nový stavební blok:

  • Název     Zadejte jedinečný název stavebního bloku.

  • Galerie     Vyberte galerii, ve které se má stavební blok zobrazovat.

  • Kategorie     Vyberte kategorii, třeba Obecné nebo Předdefinované nebo vytvořte novou kategorii.

  • Popis     Zadejte popis stavebního bloku.

  • Uložit do     Klikněte v rozevíracím seznamu na název šablony.

  • V rozevíracím seznamu s názvy šablon jsou zobrazeny pouze otevřené šablony.

  • Možnosti     Vyberte jednu z následujících možností:

   • Možnost Vložit obsah do samostatné stránky vyberte, pokud chcete, aby se stavební blok umístil na samostatné stránce se zalomením stránky před stavebním blokem a za ním.

   • Možnost Vložit obsah do samostatného odstavce vyberte, chcete-li, aby se z obsahu vytvořil samostatný odstavec – a to i v případě, že bude kurzor umístěn uprostřed odstavce.

   • Možnost Vložit pouze obsah vyberte pro veškerý ostatní obsah.

Informace o použití nástroje organizátor stavebních bloků k vytváření a správě položek automatického textu najdete v tématu Použití rychlých částí a automatického textu ve Wordu.

Pokud jste použili položky automatického textu v aplikaci Microsoft Office Word 2003, můžete je ručně migrovat do Wordu 2007.

 1. Zkopírujte soubor Normal11. dot do složky stavebních bloků dokumentů jedním z následujících způsobů:

  • Pokud Váš počítač používá Windows Vista     Otevřete Průzkumníka Windows a zkopírujte šablonu Normal11. dot z c name\AppData\Roaming\Microsoft\Templates do c name\AppData\Roaming\Microsoft\Document stavebních bloků.

  • Pokud Váš počítač používá systém Windows XP     Otevřete Průzkumníka Windows a zkopírujte šablonu Normal11. dot z adresáře C:\Documents and and name\Application Data\microsoft\templates. do adresáře C:\Documents and and name\Application pro stavební bloky Data\Microsoft\Document.

 2. V Office Word 2007 otevřete šablonu Normal11. dot.

 3. Uložte soubor jako AUTOTEXT. dotx.

  Po zobrazení výzvy klikněte na pokračovat.

  1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na převést.

Po zobrazení výzvy klikněte na OK.

Soubor se upgraduje na nový formát souboru.

 1. Na kartě vložení klikněte ve skupině text na tlačítko Rychlé částia potom klikněte na kartu stavební bloky.

 2. V Organizátoru stavebních bloků vyberte položku automatického textu, klikněte na Upravit vlastnostia pak v seznamu Galerie vyberte příslušnou galerii.

 3. V seznamu Uložit do klikněte na Normal. dotma potom klikněte na OK.

 4. Tento postup opakujte pro každou položku automatického textu, kterou chcete použít ve Wordu 2007.

Pokud chcete přidat textové položky, které se vloží automaticky při zadání konkrétní sady znaků, musíte použít dialogové okno Automatické opravy.

 1. Ve Wordu 2007 vyberte text, který chcete přidat automaticky.

 2. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na Možnosti aplikace Word.

 3. Klikněte na možnost Kontrola pravopisu a mluvnice.

 4. Klikněte na Možnosti automatických oprava potom na kartu Automatické opravy.

 5. Zaškrtněte políčko Nahrazovat text při psaní (Pokud ještě není zaškrtnuté).

 6. V části nahraditzadejte znaky, které chcete použít pro automatický text.

  Text, který jste vybrali v dokumentu, by měl být zobrazen pod nadpisem with.

Poznámka: Seznam automatických oprav ve Wordu je omezený na celkem přibližně 64 000 položek.

Začátek stránky

Pokud znáte desktopovou verzi Wordu, asi víte, že nabízí několik různých způsobů automatického vkládání textu. Tyto možnosti ještě neexistují v Word pro web.

Pokud máte desktopovou verzi Wordu, klikněte na Upravit dokument > Upravit ve Wordu nebo klikněte na otevřít ve Wordu a otevřete dokument.

Obrázek příkazu Otevřít ve Wordu ve Wordu Online

Pak postupujte podle pokynů pro desktopovou verzi Wordu . Když dokument uložíte a znovu otevřete v Word pro web, projeví se provedené změny.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×