Automatické propojení importovaných dat s obrazci

Průvodce automatickým propojením obsahuje tři hlavní kroky:

 1. Umístěte obrazce do výkresu a potom do dialogových oken Data obrazce těchto obrazců zadejte data, která se shodují s daty ve zdroji dat.

  Do výkresu můžete umístit například obrazce zaměstnanců a pak ke každému obrazci přidat identifikační číslo zaměstnance. Další informace o zadávání dat do dialogového okna Data obrazce naleznete v tématu Přidání dat k obrazcům.

 2. Pomocí Průvodce výběrem dat naimportujte data z externího zdroje dat.

  Můžete například importovat list s daty zaměstnanců, který obsahuje sloupec pro ID zaměstnance. Další informace o importu dat naleznete v tématu Import dat z aplikace Excel, serveru SQL, serveru SharePoint a jiných externích zdrojů.

 3. Pomocí Průvodce automatickým propojením spárujte řádky ve zdroji dat s obrazci ve výkresu (nabídka Data, příkaz Automaticky propojit).

  V uvedeném příkladu byste spárováním ID zaměstnance v obrazcích se sloupcem ID zaměstnance v importovaných datech určili, jakým způsobem mají být obrazce spárovány s řádky.

  Poznámka : Pokud pomocí Průvodce výběrem dat nebyla importována žádná data, příkaz Automaticky propojit se zobrazí šedě.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×