Automatické přeposílání a přesměrování e-mailů

Automatické přeposílání a přesměrování e-mailů

Když použijete pravidlo, můžou se veškeré přijaté e-mailové zprávy, které odpovídají podmínkám určeným v pravidle, přeposílat nebo přesměrovávat na jiný poštovní účet. Přeposílat nebo přesměrovávat se můžou například všechny e-mailové zprávy od určitého odesílatele nebo s určitým předmětem, které zadáte.

Přeposílání a přesměrování e-mailů

Hlavní rozdíl mezi přesměrováním a přeposíláním je ten, že příjemci vidí, že se e-mail přeposlal. U přesměrovaného e-mailu ale nebudou moct zjistit, že daný e-mail nepřišel přímo od původního odesílatele. Při použití těchto pravidel buďte opatrní. Je potřeba minimalizovat možnost, že příjemci dostanou e-mail, který by neměli vidět.

 • Přeposílání   

  Pokud pravidlo automaticky přepošle zprávu, kterou dostanete, přidá na začátek řádku předmětu označení „FW:“, změní formátování zprávy a přepošle zprávu na účet určený pravidlem. Příjemce vidí, že zpráva přišla od vás. Kopie zprávy, kterou jste dostali, zůstane ve složce Doručená pošta nebo ve složce, do které se zpráva původně doručila.

 • Přesměrování   

  Když pravidlo automaticky přesměrovává zprávu, kterou dostanete, pošle zprávu beze změn na účet určený pravidlem. Příjemci se tato zpráva zobrazí jako kdyby přišla přímo od původního odesílatele. Není k dispozici žádné označení, že se zpráva doručila na váš účet. Kopie zprávy, kterou jste dostali, zůstane ve složce Doručená pošta nebo ve složce, do které se zpráva původně doručila. Přesměrování vyžaduje použití účtu Microsoft Exchange Serveru.

  Tento způsob použijte, pokud nechcete, aby příjemci přesměrovávaných zpráv věděli, že byly zprávy doručeny přes váš e-mailový účet.

U přesměrování i přeposílání může odebrat jakákoliv omezená oprávnění u dané zprávy jenom původní odesílatel. Zprávy, u kterých se používá IRM (Správa informačních práv) k tomu, aby nemohli příjemci sdílet obsah zpráv s dalšími, jsou jasně označené zprávou na informačním panelu zprávy.

Automatické přeposílání nebo přesměrování e-mailů

Účty Microsoft Exchange Serveru (počínaje verzí Exchange Server 2010) ve výchozím nastavení neumožňují použití pravidel pro předávání zpráv dál na e-mailové adresy mimo organizaci. Toto nastavení pomáhá předcházet úniku interních firemních informací. Může ho změnit jenom správce Exchange.

Další informace najdete v tématu Určení verze Microsoft Exchange Serveru, ke kterému je připojený váš účet.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Spravovat pravidla a upozornění.

 3. V dialogovém okně Pravidla a upozornění klikněte na kartě Pravidla e-mailu na Nové pravidlo.

 4. V části Vytvořit zcela nové pravidlo klikněte na Použít pravidlo na přijaté zprávy a na Další.

 5. V seznamu Krok 1: Vyberte podmínky vyberte podmínky, které musí zprávy splňovat, aby bylo možné pravidlo použít.

 6. V části Krok 2: Upravte popis pravidla klikněte na každý úsek podtrženého textu, zadejte hodnoty a potom klikněte na Další.

 7. V části Krok 1: Vyberte akce vyberte jednu z následujících možností:

  • přeposlat na adresu: osoby nebo veřejná skupina

  • směrovat na: osoby nebo veřejná skupina

 8. V části Krok 2: Upravte popis pravidla, klikněte na podtržený text osoby nebo veřejná skupina, určete osoby nebo veřejnou skupinu, kterým chcete zprávy přeposílat, a potom klikněte na Další.

 9. V části Krok 1: Vyberte výjimky (v případě potřeby) vyberte požadované výjimky.

 10. V části Krok 2: Upravte popis pravidla klikněte na každý úsek podtrženého textu, zadejte hodnoty a potom klikněte na Další.

 11. V části Krok 1: Zadejte název pravidla zadejte název.

 12. V části Krok 2: Nastavte možnosti pravidla zaškrtněte políčka u požadovaných možností.

  • Pokud chcete toto pravidlo spustit u zpráv, které jsou už uložené ve složce Doručená pošta, zaškrtněte políčko Spustit toto pravidlo pouze u zpráv ve složce Doručená pošta.

  • Ve výchozím nastavení je nové pravidlo zapnuté. Pokud ho chcete vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka Zapnout toto pravidlo.

  • Pokud chcete toto pravidlo použít u všech e-mailových účtů nastavených v aplikaci Outlook, zaškrtněte políčko Vytvořit toto pravidlo pro všechny účty.

 13. Klikněte na Dokončit.

Poznámka : Pokud chcete vytvořit pravidlo pro veřejnou složku, je potřeba to udělat z dialogového okna složky Vlastnosti.

 1. V podokně navigace klikněte na Pošta.

 2. V nabídce Nástroje klikněte na Pravidla a oznámení.

 3. Pokud máte v outlookovém e-mailovém profilu víc e-mailových účtů, klikněte v seznamu Použít změny u této složky na složku doručené pošty, pro kterou má nové pravidlo platit.

 4. Klikněte na možnost Nové pravidlo.

 5. V části Vytvořit zcela nové pravidlo klikněte na položku Kontrolovat zprávy po jejich příchodu a potom na Další.

 6. V části Krok 1: Vyberte podmínky zaškrtněte políčko vedle každé podmínky, které má příchozí zpráva vyhovět.

 7. V části Krok 2: Upravte popis pravidla klikněte na podtrženou hodnotu, která odpovídá podmínce, a pak vyberte nebo zadejte potřebné informace o stavu.

  1. V části Krok 1: Vyberte podmínky zaškrtněte políčko od: seznam uživatelů nebo distribuční seznam.

  2. V části Krok 2: Upravte popis pravidla klikněte na seznam uživatelů nebo distribuční seznam.

  3. V jednom ze seznamů adres poklikejte na jméno příjemce a potom klikněte na OK.

 8. Klikněte na Další.

 9. V části Krok 1: Vyberte akce zaškrtněte některé z těchto políček:

  • přeposlat na adresu: osoby nebo veřejná skupina

  • směrovat na: osoby nebo veřejná skupina

 10. V části Krok 2: Upravte popis pravidla klikněte na seznam uživatelů nebo distribuční seznam.

 11. V některém ze seznamů adres poklikejte na název distribučního seznamu, do kterého chcete přeposílat zprávy a pak klikněte na OK.

 12. Klikněte dvakrát na Další.

 13. V části Krok 1: Zadejte název pravidla zadejte název.

  Pokud chcete toto pravidlo spustit u zpráv, které jsou už ve vašich složkách, zaškrtněte políčko Spustit toto pravidlo pouze u zpráv ve složce.

  Pokud chcete toto pravidlo použít u všech e-mailových účtů a složek s doručenou poštou, zaškrtněte políčko Vytvořit toto pravidlo pro všechny účty. Tato možnost je neaktivní, pokud nemáte víc e-mailových účtů nebo složek s doručenou poštou.

 14. Klikněte na Dokončit.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×