Aspekty upgradu vlastních webů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek obsahuje informace o vlivu upgradu na vlastní stránky na webu a o provádění potřebných změn (například opakování či přenos úprav) pomocí aplikace Microsoft Office SharePoint Designer 2007.  

Poznámka : Pokud jste odborník v oblasti informačních technologií nebo správce serveru a máte za úkol provést upgrade na službu Windows SharePoint Services 3.0 nebo na sadu Microsoft Office SharePoint Server 2007, naleznete podrobné informace po klepnutí na příslušné odkazy v části Viz také.

V tomto článku

Typy upgradu

Rozhodovat o zpracování vlastního nastavení

Před upgradem: určit potenciální problémy

Po upgradu: opakování nebo přenos vlastních úprav

Typy upgradu

Jestliže jste vytvořili vlastní web služby SharePoint, může ve vás možnost upgradu na novou verzi vyvolat rozporuplné pocity. Pravděpodobně přivítáte nové funkce, ale současně budete znepokojeni, zda upgrade nebude mít vliv na aktuální vlastní nastavení. V této části jsou popsány dva dostupné typy upgradu (místní a postupný) a jejich možný vliv na weby s vlastním nastavením.

Kdy použít místní upgrade

Při místním upgradu jsou současně upgradovány existující databáze v daném systému. Tento postup je vhodný pro jeden server nebo malé serverové farmy, u kterých nejsou nasazeny sdílené služby a obsahují jen malé množství vlastních úprav. Adresy URL webů zůstávají po upgradu beze změny. Během místního upgradu musí být prostředí v offline režimu. Upgradované prostředí nelze vrátit do předchozího stavu, protože jeho původní verze je přepsána novou verzí. Každé vlastní nastavení z předchozího stavu, které chcete znovu použít u upgradovaného webu, je nutné vytvořit zpaměti nebo z poznámek, protože předchozí verze webu již neexistuje.

Kdy použít postupný upgrade

Při postupném upgradu jsou upgradovány jednotlivé kolekce webů na existujících serverech, nikoli celé prostředí najednou. Tento postup je vhodný pro střední a velké serverové farmy, ve kterých nejsou nasazeny sdílené služby, pro weby s velkým množstvím uživatelských úprav nebo v případě, že během procesu upgradu musí být alespoň část prostředí dostupná. Tato možnost umožňuje případné obnovení původního webu, protože kopírování dat z původní databáze do nové probíhá před jejich upgradem. Původní databáze zůstane zachována do doby, než ji správce serveru odstraní. Postupný upgrade je vhodný pro weby s velkým množstvím vlastních úprav, protože vývojář webu může pro nový web znovu vytvořit vlastní nastavení podle předchozího stavu.

Začátek stránky

Postup v případě vlastního nastavení

Pokud jste provedli rozsáhlé úpravy webu služby SharePoint (například pomocí aplikace Microsoft Office FrontPage), je nutné se rozhodnout, co při upgradu provedete s vlastním nastavením. Zvolený postup bude záviset na rozsahu provedených úprav, složitosti webu a účelu upgradu. Můžete se setkat s následujícími typy stránek:

 • Přizpůsobené stránky:    Tyto stránky byly původně vytvořeny na základě definice webu, ale následně byly upraveny. Pokud například otevřete web služby SharePoint v aplikaci FrontPage a přidáte na domovskou stránku text nebo grafiku, jedná se o přizpůsobenou domovskou stránku.

 • Nepřizpůsobené stránky:    Tyto stránky byly rovněž původně vytvořeny na základě definice webu, ale následně nebyly upraveny. (Stránka je považována za nepřizpůsobenou i v případě, že došlo ke změně vzhledu a formátování webu použitím nového motivu, ale obsah stránky nebyl změněn pomocí kompatibilního editoru webových stránek, jako je například aplikace FrontPage.)

 • Nové stránky:    Tyto stránky nebyly původně vytvořeny na základě definice webu. Jestliže návrhář webu obdrží grafický návrh webu, často začne otevřením prázdné stránky, přidáním grafiky z grafického programu vytvoří požadovaný vzhled a na závěr podle potřeby vloží webové části. Tyto stránky nemají žádnou spojitost s definicí webu.

V případě vlastního nastavení lze postupovat následujícími způsoby:

 • Zachování vlastního nastavení:    Vlastní nastavení lze zachovat třemi způsoby:

  • Proveďte místní upgrade a neobnovujte stránky podle definice webu. Ve výchozím nastavení jsou vlastní úpravy při místním upgradu zachovány a není provedeno obnovení podle definice webu.

  • Proveďte postupný upgrade, ale ponechejte web v původním prostředí (neprovádějte upgrade webu). Při tomto postupu je web zachován v původním stavu, pouze s původními funkcemi.

  • Proveďte postupný upgrade a upgradujte web, neobnovujte však žádné stránky podle definice webu. Pokud jste nepřizpůsobili všechny stránky, může tento postup vést k nejednotnému vzhledu. Nově vytvořené stránky zachovávají původní přizpůsobený vzhled a funkce, ale nepřizpůsobené stránky mají nový vzhled a funkce.

   Poznámka : Ve výchozím nastavení zůstávají vlastní stránky po upgradu beze změny (s výjimkou motivů).

 • Zrušení vlastního nastavení:    Proveďte některou z následujících akcí:

  • Proveďte upgrade (místní nebo postupný) a potom celý web obnovte tak, aby byly použity stránky podle definice webu a nikoli stránky s vlastním nastavením. Můžete tak začít používat nové funkce a později se rozhodnout, zda chcete web znovu přizpůsobit. Vlastníci webů se mohou rozhodnout, zda chtějí znovu použít vlastní nastavení, při kontrole upgradovaných webů.

   Poznámka : Pokud na web přidáte novou stránku (pokud jste například místo provedení změn v existujícím souboru default.aspx nahradili tento soubor úplně jiným souborem), nemá nová stránka žádnou spojitost s definicí webu, a proto ji nelze podle definice webu obnovit. Chcete-li, aby nová stránka měla stejný vzhled jako ostatní stránky na webu, zvažte možnost vytvoření nové stránky na základě definice webu a následného přenesení vlastních úprav na tuto novou stránku.

  • Začněte novým webem v novém prostředí. Tento postup je vhodný, jestliže výrazně měníte návrh webu a na nový web není nutné přenášet strukturu stávajícího webu ani většinu jeho obsahu.

 • Opakování vlastního nastavení:    Proveďte některou z následujících akcí:

  • Proveďte místní upgrade a neobnovujte stránky podle definice webu. Ve výchozím nastavení jsou vlastní úpravy při místním upgradu zachovány a není provedeno obnovení stránek podle definice webu. Po upgradu lze otevřít web, zkopírovat vlastní nastavení (pomocí aplikace Office SharePoint Designer 2007), provést obnovení podle definice webu a nakonec znovu použít vlastní nastavení. Tím zajistíte, že budete mít k dispozici nové funkce i vlastní nastavení.

  • Proveďte postupný upgrade a u upgradovaného webu obnovte přizpůsobené stránky podle definice webu. Na závěr přeneste pomocí aplikace Office SharePoint Designer 2007 vlastní nastavení z původního webu na nový web.

   Poznámky : 

   • Při místním upgradu není zachována předchozí verze webu. Pokud chcete mít původní i novou verzi webu, abyste mohli přenést vlastní nastavení z webu služby Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 na web služby Windows SharePoint Services 3.0, použijte postupný upgrade nebo se v případě použití místního upgradu ujistěte, že je na zrcadleném serveru nebo serverové farmě stále spuštěna původní verze. 

   • Vlastní stránky, pro které definice webu neobsahuje žádný ekvivalent, nebude možné obnovit podle definice webu.

Začátek stránky

Před upgradem: Určení možných problémů

Před zahájením upgradu je důležité vědět, kolik úprav bude přibližně nutné provést znovu a které weby pravděpodobně nebudou upgradovány podle očekávání. Pomocí následujícího postupu lze určit, s kterými problémy se pravděpodobně během upgradu setkáte, abyste je potom mohli příslušným způsobem řešit.

 1. Spusťte na serveru nástroj kontroly před upgradem a identifikuje všechny vlastní weby a přizpůsobené stránky (povinné).

  Přizpůsobené weby a stránky je nutné určit pomocí nástroje kontroly před upgradem. V případě upravených webových částí a šablon webů je nutné před naplánováním upgradu informovat příslušného vlastníka webu, návrháře nebo vývojáře, aby mohl daný problém prozkoumat a podniknout předběžná opatření. Vývojář se může rozhodnout, že by bylo v případě webové části s velkým množstvím vlastních úprav vhodné před upgradem vytvořit tuto část znovu, nebo může chtít zaznamenat vlastní úpravy webu, včetně šablon webů a změn výchozích souborů ASPX, aby je mohl v případě potřeby po dokončení upgradu znovu vytvořit.

 2. Zkontrolujte běžné problémy , které jsou uvedené v následující části zobrazíte, který z nich může použít ve vašem prostředí (nepovinné, ale doporučeno).

  Seznam v další části obsahuje stručný přehled některých častých problémů, se kterými se můžete setkat, a postup při jejich řešení po dokončení upgradu.

 3. Pomocí zálohovaného nebo zrcadleného (jen pro čtení) webu proveďte zkušební upgrade (nepovinné, ale doporučeno).

  Tento postup je pro určení možných problémů nejvhodnější. Získáte tak náhled celého procesu upgradu a zjistíte možné problémy, které můžete řešit ještě před provedením upgradu. Přinejmenším budete vědět, co můžete očekávat. Provedení zkušebního upgradu vyžaduje čas a hardware navíc. Pokud však máte k dispozici požadované prostředky, bude samotný proces upgradu mnohem snazší.

Začátek stránky

Po upgradu: Opakování nebo přenos úprav

Když spustíte zkušebním upgradu nebo při spuštění nástroje kontroly před upgradem, mohou být jeden nebo více z následujících běžných problémů na webech. Pokud máte několik weby s těchto problémů, doporučujeme provést postupné inovace tak, že máte starou i novou verzi webů dostupné a buď můžete se vrátit na původní weby nebo provést aktualizaci nové weby před uvedením live nové verze. Pokud je nutné použít místní upgrade, je potřeba vytvořit záložní kopii weby před upgradem. Informace o zálohování webu naleznete v článku zálohování, obnovení, nebo přesunutí webu služby SharePoint.

Při upgradu webu služby SharePoint na službu Windows SharePoint Services 3.0 se můžete setkat s následujícími problémy:

 • Došlo ke změně vzhledu přizpůsobených stránek:    Domovská stránka nebo jiné stránky na webu se po upgradu zobrazují odlišně. Například motivy byly ve službě Windows SharePoint Services 2.0 kolekce standardních šablon stylů CSS, které určovaly písma a formátování webu. Ve službě Windows SharePoint Services 3.0 a aplikaci Office SharePoint Designer 2007 byly všechny aktualizované motivy sloučeny do jedné šablony stylů CSS, která zahrnuje další styly a aktualizované styly. Po upgradu jsou na upgradovaném webu k dispozici šablony stylů webu z motivů služby Windows SharePoint Services 2, ale výchozí motiv je změněn na výchozí motiv služby Windows SharePoint Services 3.0. Vzhledem k tomu, že motivy služby Windows SharePoint Services 2.0 neobsahují aktualizované styly a třídy pro nové styly, lze je úspěšně použít na webech služby Windows SharePoint Services 3.0 až po jejich aktualizaci. Pokud nechcete motiv aktualizovat, můžete také použít motiv služby Windows SharePoint Services 3.0 s požadovaným vzhledem.

  Návrháři webu mohou navíc implementovat nové stránky předloh, které budou určovat vzhled vlastních stránek na webu i výchozích stránek generovaných při vytvoření nového seznamu či knihovny služby SharePoint. Pokud jsou například na webu služby Windows SharePoint Services 2.0 k zajištění konzistentního vzhledu a formátování stránek aktuálně používány šablony DWT (Dynamic Web Templates), víte, že tyto šablony DWT jsou použity pouze u určitých stránek webu. V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 lze buď upravit výchozí stránku předlohy nebo vytvořit vlastní stránky předloh a k nim potom stránky připojit.

 • Dynamické webové šablony se nahrazuje stránky předlohy    Pokud používáte šablony (i) k definování upravitelné oblasti a vytvoření vzhled a chování pro stránku nebo stránky, můžete dál používat i ve službě Windows SharePoint Services 3.0. Chcete, protože stránek předlohy ovládání formátování nejen určitých připojených stránek, ale taky výchozích stránek Sharepointu (třeba na stránce Nastavení webu a stránek dokumenty a seznamy) i nových stránek nahradit dynamické webové šablony stránek předlohy. Kromě toho stránek předlohy umožňují určit skupiny oblasti obsahu ve připojenými stránkami, které mohou uživatelé upravovat. Další informace naleznete v článku Úvod do stránek předlohy ASP.NET.

 • Úpravy stránek pomocí aplikace FrontPage se zachovají, ale není k dispozici nové funkce služby SharePoint    V některých případech bude chcete přidat nové funkce služby SharePoint (jako je odpadkového koše nebo na vodorovné ose tabulátory tento odkaz na podřízené weby) do přizpůsobených stránek. K tomuto účelu obnovení přizpůsobené stránky na definici webu a potom znova nastavte vlastní nastavení na každé stránce. Další informace o této možnosti naleznete v článku Obnovení přizpůsobené stránky na definici webu.

 • Webové služby s pevně definovanou adresou již nejsou funkční:    Pravděpodobně bude nutné překonfigurovat webové služby, které jste přidali jako zdroje dat do knihovny zdrojů dat, tak, aby používaly nová schémata adres URL a nové funkce. Například během postupného upgradu je adresa URL serveru na určitou dobu přesměrována na dočasný server. Během této doby může dojít k přerušení propojení s upgradovaným serverem.

 • Přizpůsobené definice webu již nejsou funkční:    Pokud jsou weby založeny na definici webu s velkým množstvím vlastních úprav, doporučujeme před upgradem vytvořit novou definici webu a potom vytvořit soubor mapování, aby mohly být při upgradu namapovány prvky původní definice webu na novou definici webu. Pokud jsou navíc v definici webu registrovány vlastní typy dokumentů, typy souborů nebo aplikace pro úpravy, pravděpodobně bude nutné v nové definici webu provést příslušné vlastní úpravy znovu.

 • Některé soubory nelze zobrazit nebo otevřít:    Po upgradu nelze zobrazit nebo otevřít soubory s příponou ASMX, REM, RESX, SOAP nebo ASHX. Tyto přípony souborů byly přidány do seznamu blokovaných přípon souborů. Chcete-li uživatelům umožnit ukládání nebo stahování souborů s těmito příponami, odstraňte položky pro tyto přípony ze seznamu blokovaných přípon.

 • Synchronizovat s aplikací Outlook chybí na stránkách zobrazení    musí obnovit stránky na definici webu získat nové uživatelské rozhraní ovládacích prvků na Zobrazit stránky, například tohoto ovládacího prvku. Další informace o této možnosti naleznete v článku Obnovení přizpůsobené stránky na definici webu.

 • Novou stránku nelze obnovit podle definice webu:    Pokud jste na web přidali úplně novou stránku (jestliže jste například místo změn stávajícího souboru default.aspx nahradili soubor default.aspx zcela jiným souborem), nová stránka nemá žádnou spojitost s definicí webu, a proto ji nelze obnovit. Chcete-li, aby nová stránka měla stejný vzhled jako ostatní stránky na webu, zvažte možnost vytvoření nové stránky na základě definice webu a následného přenesení vlastních úprav na tuto novou stránku.

 • Weby jsou během upgradu v offline režimu:    Při místním upgradu serverové farmy budou všechny weby během upgradu v offline režimu, což znamená, že k nim nebude možné získat přístup ani je upravovat. V případě rozsáhlého prostředí aplikace SharePoint doporučujeme zvážit možnost postupného upgradu, při němž je minimalizována doba, kdy weby nejsou dostupné. V opačném případě je nutné uživatele upozornit na plánovaný upgrade, aby počítali s tím, že web bude offline.

 • Upgradované weby lze otevřít a upravit pouze v aplikaci Office SharePoint Designer 2007:    Weby služby Windows SharePoint Services 3.0 nelze otevřít a upravit v aplikaci Microsoft Office FrontPage 2003. K otevření a úpravám webů služby Windows SharePoint Services 3.0 a webů serverů Office SharePoint Server 2007 je nutné použít aplikaci Office SharePoint Designer 2007.

 • Pokud úpravy nezdaří, můžete ji obnovit stránky na definici webu    Ve Windows SharePoint Services 2.0 uživatelů, kteří přizpůsobit své domovské stránce ale pak chtěli obnovit ho definici webu zjistil to frustrující situace pokud neuložili kopii domovské stránky. S Windows SharePoint Services 3.0 ale můžete obnovit vlastní domovské stránky na novou definici webu kdykoli. Proto pokud jste přizpůsobili domovské stránce webu ale chcete raději použít nový vzhled a funkcí Windows SharePoint Services 3.0 domovské stránky, můžete resetovat vlastní domovské stránky můžete definici webu. Další informace o této možnosti naleznete v článku Obnovení přizpůsobené stránky na definici webu.

  Poznámka : Pokud na web přidáte zcela novou stránku (pokud jste například místo provedení změn v existujícím souboru default.aspx nahradili tento soubor úplně jiným souborem), nová stránka nemá žádnou spojitost s definicí webu, a proto ji nelze obnovit. Chcete-li, aby vlastní stránka měla stejný vzhled jako ostatní stránky na webu, zvažte možnost vytvoření nové stránky na základě definice webu a následného přenesení vlastních úprav na novou stránku.

 • Změny struktury webu mají vliv na adresy URL a oprávnění:    Vzhledem k tomu, že ve službě Windows SharePoint Services 3.0 došlo ke změně struktury webu, některé pevně definované adresy URL v seznamech služby SharePoint nebo v polích typu hypertextový odkaz v knihovnách se mohou během upgradu změnit. Pokud například byla u některých oblastí serveru Microsoft Office SharePoint Portal Server používána cesta /C2/ nebo /C16/, může být tato cesta nyní /sites/. V takových případech je nutné vyhledat webové části obsahující tyto odkazy a odkazy aktualizovat tak, aby odkazovaly na nové umístění.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×