Aspekty upgradu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pouze správci serveru (členové skupiny místních správců na serverech Web) nebo členové skupiny Správci farmy v Centrální správě můžete upgradovat z Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 Windows SharePoint Services 3.0. Proces upgradu se však týká vlastníkům a návrhářům webu. Toto téma obsahuje informací o kontaktech vlastníkům a návrhářům jaký dopad upgrade typy upgradu a jak můžete být součástí proces upgradu. Další informace pro správce serverů, o upgradu na Windows SharePoint Services 3.0 najdete v nápovědě na stránce Centrum pro správu a Windows SharePoint Services stránek na webu Microsoft TechNet.

Základní informace o upgradu

Během upgradu zůstane zachována struktura webu i data na webu. Služba Windows SharePoint Services 3.0 provede následující změny:

 • upgrade technologie Windows SharePoint Services na nejnovější verzi;

 • upgrade dat na databázové schéma služby Windows SharePoint Services 3.0;

 • aktualizace uživatelských práv, skupin webů a skupin pro více webů na uživatelská oprávnění, role a skupiny služby Windows SharePoint Services 3.0;

 • upgrade vlastních úprav webových částí (pokud je to nutné);

 • upgrade úprav webů provedených pomocí editoru webových stránek kompatibilního se službou Windows SharePoint Services, jako je například Microsoft Office SharePoint Designer 2007 (pokud je to nutné).

  Poznámka : Rozhodnutí o zachovat kliknutím na zahodit přizpůsobení webových částí a vlastním nastavením webu půjde pouze během postupné upgrady. Další informace o různých typech upgradu, naleznete v části Možnosti upgradu.

Poznámka : Přímý upgrade ze služby Microsoft SharePoint Team Services na službu Windows SharePoint Services 3.0 není podporován. Chcete-li upgradovat službu SharePoint Team Services, je třeba nejprve provést upgrade na službu Windows SharePoint Services 2.0 a potom další upgrade na službu Windows SharePoint Services 3.0.

Možnosti upgradu

Průvodce instalací služby Windows SharePoint Services 3.0 nabízí dva typy upgradu: místní a postupný. Při místním upgradu budou upgradovány všechny weby služby SharePoint současně, což je nejvhodnější řešení pro jeden server nebo menší nasazení služby. Při postupném upgradu jsou k dispozici větší a přesnější možnosti ovládání procesu upgradu. Současně lze totiž upgradovat jednu nebo více kolekcí webů. Pomocí informací v této části můžete správci serveru říct, který typ upgradu je vhodnější pro vaše weby.

Tip : Pro větší nasazení služby Windows SharePoint Services 3.0 je nejvhodnější volbou postupný upgrade, protože správce při něm může určovat, kolik kolekcí webů bude současně upgradováno. Tímto způsobem lze postupně upgradovat větší nasazení služby SharePoint Services 2.0. Celý proces může proběhnout například během několika víkendů, přičemž budou nadále poskytovány hostitelské služby pro weby předchozí verze. Hostitelské služby pro weby předchozí verze, které ještě nebyly upgradovány, je totiž možné poskytovat na stejném serveru, na kterém jsou i upgradované weby.

Aspekty místního upgradu:

 • Služba Windows SharePoint Services 2.0 bude přepsána službou Windows SharePoint Services 3.0 a dojde ke změně databází obsahu. Z tohoto důvodu je místní upgrade nezvratným procesem (nelze přepnout zpět na předchozí verzi).

 • Původní weby služby Windows SharePoint Services 2.0 nebude možné po upgradu zobrazit.

 • Během upgradu budou všechny weby nedostupné pro návštěvníky.

 • Po upgradu budou moci návštěvníci nadále používat stejné adresy URL.

Aspekty postupného upgradu:

 • Během upgradu každé skupiny kolekcí webů jsou data v nich obsažená zkopírována z původní databáze do nové a potom upgradována pro službu Windows SharePoint Services 3.0. Původní data služby Windows SharePoint Services 2.0 zůstanou zachována v původní databázi, dokud se je správce serveru nerozhodne odstranit. Díky tomu se lze v případě potřeby snadno vrátit k předchozí verzi.

 • Během upgradu budou všechny weby dostupné pro návštěvníky.

 • Proces upgradu přesměruje původní adresy URL na upgradované verze webů. Díky tomu budou moci návštěvníci i nadále moci používat stejné adresy URL jako před upgradem.

  Poznámka : Adresy URL používané k získání přístupu k webům služby SharePoint zůstávají funkční během celého procesu upgradu. Protože však během postupného upgradu dochází k mapování adres URL, mohou si uživatelé všimnout, že došlo ke změně původních adres URL.

Proces upgradu

Většina procesu upgradu se odehrává na úrovni serveru. Vlastník nebo návrhář webů ale může poskytnout svůj názor na proces v následujících dvou fázích:

 • poté co správce serveru spustí nástroj prescan (před provedením upgradu);

 • po provedení upgradu.

V následujících krocích je proces upgradu ve zkratce popsán z pohledu vlastníka nebo návrháře webů.

 1. Správce serveru provede na všech webových serverech předběžnou analýzu pomocí nástroje prescan, zkontroluje protokoly a problémy popsané v protokolech buď opraví, nebo na tyto problémy upozorní příslušného vlastníka či návrháře webu a požádá je, aby těmto problémům před upgradem věnovali pozornost. Příklady:

  • Po upgradu může být nutné znovu nasadit vlastní webové části.

  • Webové části založené na technologii Microsoft ASP.NET 1.1, které byly před upgradem zpracovány nástrojem zabraňujícím zpětné analýze, může být jednodušší znovu vytvořit, než se je po upgradu pokoušet znovu nasadit.

 2. Vlastníci webů ověří, zda na jejich webech existují nějaké vlastní úpravy, včetně šablon webů a změn v základních souborech s příponou ASPX, a pořídí si poznámky o takových úpravách.

 3. Vlastníci webů si poznačí, jaký motiv je použit pro každý web, aby mohl být podobný motiv znovu použit po upgradu.

  Poznámka : Ve službě Windows SharePoint Services 3.0 nejsou k dispozici stejné motivy jako ve službě Windows SharePoint Services 2.0. Pokud chcete, aby měl motiv po upgradu naprosto shodný vzhled, můžete vytvořit vlastní motiv s požadovanými barvami, písmy a prvky.

 4. Vlastníci webů upozorní návštěvníky na plánované přerušení provozu.

 5. Po dokončení upgradu každé kolekce webů informuje správce serveru příslušného vlastníka a návrháře webu. Oznámí jim, zda upgrade jejich webů proběhl úspěšně, nebo zda se vyskytly nějaké problémy, které je potřeba vyřešit.

  Kromě extrémních případů, jakými jsou osamocené objekty a poškozené weby, by měl upgrade všech objektů obvykle proběhnout úspěšně.

 6. Pokud byl proveden postupný upgrade, oznámí správce serveru vlastníkům webů, jak dlouho budou weby služby Windows SharePoint Services 2.0 udržovány a kdy budou odstraněny.

  Po upgradu kolekce webů metodou postupného upgradu by měl správce serveru určitou dobu udržovat weby služby Windows SharePoint Services 2.0 v provozu v režimu online. To umožní vlastníkům a návrhářům webů provést následující akce:

  • V případě potřeby porovnat weby služby Windows SharePoint Services 2.0 s upgradovanými weby.

   Poznámka : Vzhledem k tomu, že adresy URL webů služby Windows SharePoint Services 2.0 budou během postupného upgradu změněny, musí se vlastníci a návrháři webů správce serveru zeptat na nové adresy URL, které mají použít.

  • Zkopírovat chybějící součásti z webů služby Windows SharePoint Services 2.0 na upgradované weby.

  • V případě potřeby požádat správce serveru o návrat k původním webům služby Windows SharePoint Services 2.0.

 7. Ověřit funkčnost webů a znovu nastavit veškeré potřebné vlastní úpravy. Na každém upgradovaném webu doporučujeme provést následující testy:

  • Zkontrolujte všechny odkazy. Některé pevně zadané hypertextové odkazy nemusí být po upgradu funkční.

  • Ověřte funkčnost všech webových částí. Znovu nasaďte webové části, které nejsou funkční. V případě webových částí s velkým množstvím vlastních úprav (například částí, které byly zpracovány nástrojem zabraňujícím zpětné analýze), může být nutné webovou část znovu vytvořit a teprve potom znovu nasadit. Je tomu tak proto, že nástroj zabraňující zpětné analýze založený na technologii ASP.NET 1.1 není kompatibilní s technologií ASP.NET 2.0.

  • Ověřte, zda jsou k dispozici všechny součásti. Pokud během postupného upgradu došlo ke ztrátě nějaké součásti, je obvykle možné otevřít danou webovou stránku založenou na službě Windows SharePoint Services 2.0 v editoru webových stránek kompatibilním se službou Windows SharePoint Services, jako je například aplikace Microsoft Office SharePoint Designer 2007, a zkopírovat danou součást do nového umístění. Jestliže byl proveden místní upgrade, není tato možnost k dispozici.

  • Opětovné použití motivů.

   Poznámka : Průvodce upgradem nastaví pro všechny weby výchozí motiv.

 8. V případě webů, které byly upraveny v aplikaci kompatibilní se službou Windows SharePoint Services a u kterých správce serveru během upgradu zvolil možnost zachování vlastních úprav, bude mít domovská stránka stejný vzhled a funkčnost jako web služby Windows SharePoint Services 2.0. Nebude vypadat jako web služby Windows SharePoint Services 3.0 a nebude podporovat veškeré funkce služby Windows SharePoint Services 3.0. Vlastníkům webů doporučujeme zrušit vlastní úpravy pomocí odkazu Obnovit podle šablony na stránce Nastavení webu. Ze stránek s vlastními úpravami bude vytvořena výchozí verze stránek služby Windows SharePoint Services 3.0 bez vlastních úprav a na takovýchto stránkách budou k dispozici všechny funkce služby Windows SharePoint Services 3.0.

 9. Vlastníci a návrháři webů odstraní všechny problémy zjištěné v předchozím kroku. Pokud problémy nelze vyřešit, je možné požádat správce serveru o návrat k původní verzi webu služby Windows SharePoint Services 2.0. To ovšem platí pouze v případě, že byl proveden postupný upgrade; v opačném případě je potřeba pokusit se opravit všechny problémy.

 10. Po kontrole upgradovaných webů a provedení potřebných oprav může tým pověřený upgradem oznámit uživatelům a návštěvníkům webů, že weby byly upgradovány.

 11. Po úspěšném upgradu všech webů může správce serveru odinstalovat službu Windows SharePoint Services 2.0.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×