Aspekty migrace

Ve službě Windows SharePoint Services 3.0 lze weby a jejich součásti, jako jsou například seznamy, položky seznamů a složky, migrovat na jiné weby služby Windows SharePoint Services 3.0 provozované na stejném front-endovém webovém serveru, na jiných front-endových webových serverech ve stejné farmě nebo na front-endových webových serverech ve zcela jiných nasazeních služby Windows SharePoint Services 3.0. Při různých metodách migrace webů jsou vyžadována různá oprávnění.

Jestliže jste vlastníkem nebo správcem kolekce webů, můžete provést některé migrační úlohy. Jiným vlastníkům a návrhářům webů může toto téma pomoci pochopit proces migrace a poskytnout jim k němu užitečné rady. Informace o migraci pro správce serverů jsou k dispozici v nápovědě na stránkách Centra pro správu nebo na stránkách věnovaných službě Windows SharePoint Services na webu Microsoft TechNet.

Metody migrace

Služba Windows SharePoint Services 3.0 podporuje různé způsoby migrace kolekcí webů, jednotlivých webů nebo libovolných kombinací objektů v rámci webu do jiné webové aplikace založené na službě Windows SharePoint Services 3.0. Migrace se týká pouze přesouvání objektů ze služby Windows SharePoint Services 3.0 do služby Windows SharePoint Services 3.0. Weby, obsah či jakékoli jiné objekty z dřívějších verzí služby Windows SharePoint Services do služby Windows SharePoint Services 3.0 migrovat nelze. Informace o přechodu z jedné verze na druhou najdete v článku Aspekty upgradu.

V následující tabulce jsou popsány různé metody migrace obsahu.

Poznámka : Ve sloupci Požadovaná oprávnění jsou uvedena oprávnění nutná pro každou metodu migrace. Pokud taková oprávnění nemáte, požádejte příslušného člena týmu, aby vám je udělil nebo aby migraci provedl namísto vás.

Metoda

Komentář

Požadovaná oprávnění

Použití operací –o backup a –o restore nástroje příkazového řádku Stsadm.exe

Jedná se o nejlepší metodu migrace celé kolekce webů, protože jako jediná metoda umožňuje migrovat sledy prací, upozornění a metadata na úrovni kolekce webů.

Člen místní skupiny Administrators nebo skupiny Farm Administrators na úrovni Centrální správy

Použití odkazů Vytvořit zálohu a Obnovit ze zálohy na stránce Operace v Centrální správě.

Jedná se o nejjednodušší metodu migrace jednotlivých webů.

Člen skupiny Farm Administrators na úrovni Centrální správy

Použití objektového modelu služby Windows SharePoint Services

Jedná se o novou metodu, která je k dispozici pouze ve verzi Windows SharePoint Services 3.0, a zároveň o metodu nejpružnější. Rozhraní API (Application Programming Interface) pro migraci v objektovém modelu lze využít k migraci webů a libovolných kombinací objektů pod úrovní webů.

Správce kolekce webů s příslušnými oprávněními ke čtení migrovaných objektů a oprávněními ke změně objektů na webech, do kterých je prováděna migrace

Použití editoru webových stránek kompatibilního se službou Windows SharePoint Services, například aplikace Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Umožňuje pouze migraci celých webů. Nepodporuje migraci globálně jedinečných identifikátorů (GUID) žádných objektů. To znamená, že žádný migrovaný objekt nebude globálně jedinečný.

Správce kolekce webů s příslušnými oprávněními ke čtení migrovaných objektů a oprávněními ke změně objektů na webech, do kterých je prováděna migrace

Proces migrace (objektový model)

Pomocí objektového modelu služby Windows SharePoint Services lze migrovat objekty v rámci stejného webového serveru, mezi webovými servery ve stejné serverové farmě i mezi serverovými farmami. V této části je popsán obvyklý scénář migrace webů a dalších objektů pomocí objektového modelu z pracovního serveru na produkční server. Objektový model může využít pouze uživatel, který je správcem pracovního i produkčního serveru. Obecná znalost tohoto scénáře migrace ale může být užitečná i pro vlastníky webů, neboť jim může usnadnit spolupráci s uživatelem, který bude migraci provádět. Jak je znázorněno na následujícím obrázku, v tomto scénáři slouží pracovní server k testování zamýšlených změn na podnikových webech služby SharePoint. Po úspěšném otestování změn jsou následně weby migrovány na produkční server, kde k nim mohou získat přístup uživatelé.

Poznámka : Chcete-li pomocí objektového modelu migrovat weby a jiné objekty z pracovního serveru na produkční server, musíte mít na obou serverech příslušná oprávnění (uvedená v předchozí tabulce). Pokud potřebná oprávnění nemáte, požádejte správce serverů, aby vám je udělil nebo aby migraci provedl namísto vás.

Proces migrace pomocí objektového modelu

1. Správce serveru se přihlásí k pracovnímu serveru a vytvoří a spustí skript, který získává přístup k objektovému modelu spuštěnému na pracovním serveru. Skript na pracovním serveru vytvoří migrační balíček ve formě komprimovaného souboru CAB ve sdílené složce.

Poznámka : Uživatel, který soubor CAB vytváří, musí mít oprávnění k zápisu do dané sdílené složky, a uživatel, který bude soubor CAB importovat, musí mít oprávnění ke čtení v této složce.

2. Správce serveru se přihlásí k produkčnímu serveru a pomocí rozhraní API pro migraci nasadí migrační balíček na produkčním serveru.

Po migraci balíčku správce serveru ověří, zda migrace webu proběhla správným způsobem. Zkontroluje například odkazy, ověří nastavení zabezpečení a otestuje funkčnost webových částí.

Vzhledem k tomu, že pomocí objektového modelu lze vybrat libovolnou kombinaci objektů na úrovni webu a níže, lze jej využít například k migraci pouze těch položek, které byly změněny na zdrojovém serveru.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×