Aplikace Word pro nové uživatele

Tento článek představuje základní koncepty v aplikaci Microsoft Word 2010, které uživatelům pomohou začít s vytvářením propracovaných a profesionálně vyhlížejících dokumentů.

V tomto článku

Spuštění a ukončení aplikace Word

Prohlídka uživatelského rozhraní aplikace Word

Uložení a otevření dokumentu

Úpravy a formátování textu

Používání stylů

Úprava řádkování v dokumentu

Zobrazení náhledu před tiskem a tisk

Spuštění a ukončení aplikace Word

Chcete-li používat aplikaci Word, vyhledejte v nabídce Start ikonu aplikace Word a klikněte na ni.

 1. Klikněte na tlačítko Start Obrázek tlačítka a zobrazte nabídku Start.

 2. Přejděte na příkaz Všechny programy, poté na položku Microsoft Office a nakonec klikněte na položkuMicrosoft Word 2010.

 3. Zobrazí se úvodní obrazovka a spustí se aplikace Word.

Tip: Při prvním spuštění aplikace Word se může zobrazit Licenční smlouva k softwaru společnosti Microsoft.

Aplikaci ukončíte volbou příkazu Konec na kartě Soubor.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Zvolte příkaz Konec.

Tip: Pokud jste od posledního uložení dokumentu provedli nějaké změny, zobrazí se okno s dotazem, zda si přejete uložit změny. Chcete-li změny uložit, klikněte na tlačítko Ano. Chcete-li aplikaci ukončit bez uložení změn, klikněte na tlačítko Ne. Pokud jste na tlačítko Konec klikli omylem, klikněte na tlačítko Storno.

Začátek stránky

Prohlídka uživatelského rozhraní aplikace Word

Prvky okna aplikace Word

Záhlaví: Zobrazuje název souboru upravovaného dokumentu a název softwaru, který používáte. Obsahuje také standardní tlačítka Minimalizovat, Obnovit a Zavřít.

Panel nástrojů Rychlý přístup: Zde jsou umístěny často používané příkazy jako Uložit, Zpět a Znovu. Na konci panelu nástrojů pro rychlý přístup je rozevírací nabídka, do které je možné přidávat další obvykle používané nebo obvykle potřebné příkazy.

Karta Soubor: Kliknutím na toto tlačítko zobrazíte příkazy, které se týkají spíše práce se samotným dokumentem nežli s jeho obsahem. Jedná se například o příkazy Nový, Otevřít, Uložit jako, Tisk a Zavřít.

Pás karet: Zde jsou umístěny příkazy, které potřebujete pro svou práci. Vzhled pásu karet se mění v závislosti na velikosti monitoru. Aplikace Word změnou uspořádání ovládacích prvků pás karet zkomprimuje, aby se přizpůsobil menším monitorům.

Okno pro úpravy: Zobrazuje obsah upravovaného dokumentu.

Posuvník: Umožňuje měnit polohu zobrazení upravovaného dokumentu.

Stavový řádek: Zobrazuje informace o upravovaném dokumentu.

Tlačítka zobrazení: Umožňují měnit režim zobrazení upravovaného dokumentu, aby vyhovovalo vašim potřebám.

Lupa: Umožňuje měnit nastavení přiblížení či oddálení upravovaného dokumentu.

Začátek stránky

Uložení a otevření dokumentu

V aplikaci Word je třeba dokumenty ukládat, aby bylo možné program ukončit bez toho, že byste přišli o svou práci. Dokument je při ukládání uložen do počítače jako soubor. Tento soubor lze později otevřít, změnit a vytisknout.

Uložení dokumentu:

 1. Klikněte na tlačítko Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup.

 2. V poli Uložit do zadejte umístění, do kterého chcete dokument uložit. Při prvním uložení dokumentu je jako název souboru v poli Název souboru předvyplněn první řádek z dokumentu. Chcete-li název souboru změnit, zadejte nový název.

 3. Klikněte na tlačítko Uložit.

 4. Dokument je uložen jako soubor. Název souboru v záhlaví se změní na název uloženého souboru.

Můžete otevřít dokument aplikace Word a pokračovat v práci. Postup otevření dokumentu:

 1. Klikněte na tlačítko Start a potom klikněte na příkaz Dokumenty.

 2. Přejděte do umístění, ve kterém je uložen váš soubor, a dvakrát na něj klikněte. Zobrazí se úvodní obrazovka aplikace Word a poté daný dokument.

Tip: Dokument je také možné otevřít z aplikace Word kliknutím na kartu Soubor a následným kliknutím na možnost Otevřít. Chcete-li otevřít nedávno uložený dokument, klikněte na možnost Poslední

.

Začátek stránky

Úpravy a formátování textu

Před úpravami nebo formátováním textu je třeba nejdříve text vybrat. Výběr textu provedete následujícím postupem.

 1. Umístěte kurzor na začátek textu, který chcete upravovat nebo formátovat, a stiskněte levé tlačítko myši.

 2. Držte levé tlačítko myši stisknuté a vyberte text přesunem kurzoru doprava (tzv. přetažení). V místě vybraného textu se změní barva pozadí, která značí rozsah výběru.

Většinu nástrojů pro formátování textu naleznete kliknutím na kartu Domů a následným výběrem skupiny Písmo.

Pás karet aplikace Word 2010

Toto je karta Domů.

Toto je skupina Písmo na kartě Domů.

Toto je tlačítko Tučné. V níže uvedené tabulce naleznete názvy a funkce všech tlačítek ve skupiněPísmo.

Tlačítko

Název

Funkce

Tlačítko Písmo

Písmo

Umožňuje změnit písmo.

Tlačítko Velikost písma

Velikost písma

Umožňuje změnit velikost textu.

Tlačítko Zvětšit písmo

Zvětšit písmo

Umožňuje zvětšit velikost textu.

Tlačítko Zmenšit písmo

Zmenšit písmo

Umožňuje zmenšit velikost textu.

Tlačítko Změnit velikost písem

Velká písmena

Umožňuje změnit veškerý vybraný text na velká nebo malá písmena či na jinou možnost běžné velikosti písmen.

Tlačítko Vymazat formátování

Vymazat formátování

Vymaže veškeré formátování vybraného textu a ponechá pouze prostý text.

Tlačítko Tučné

Tučné

Nastaví vybraný text jako tučný.

Tlačítko Kurzíva

Kurzíva

Převede vybraný text na kurzívu.

Tlačítko Podtržení

Podtržení

Nakreslí čáru pod vybraným textem. Kliknutím na šipku rozevíracího seznamu vyberete typ podtržení.

Tlačítko Přeškrtnuté

Přeškrtnuté

Nakreslí čáru středem vybraného textu.

Tlačítko Dolní index

Dolní index

Vytvoří znaky dolního indexu.

Tlačítko Horní index

Horní index

Vytvoří znaky horního indexu.

Tlačítko Textové efekty

Textové efekty

Umožňuje pro vybraný text použít vizuální efekt, například stín, záři či odraz.

Tlačítko Barva zvýraznění textu

Barva zvýraznění textu

Změní text tak, aby vypadal jako označený zvýrazňovačem.

Tlačítko Barva písma

Barva písma

Změní barvu textu.

Začátek stránky

Používání stylů

Styly umožňují rychlé formátování hlavních prvků v dokumentu, jako jsou záhlaví, nadpisy a podnadpisy. Níže uvedeným postupem můžete použít styly na text v dokumentu.

 1. Zvýrazněte text, který chcete změnit.

 2. Na kartě Domů ve skupině Styly umístěte na chvíli kurzor nad libovolný styl – zobrazí se jeho živý náhled přímo v dokumentu.

 3. Chcete-li použít styl, který je pro váš dokument nejvhodnější, klikněte na něj.

Jakmile skončíte s aplikováním stylů na jednotlivé prvky, aplikace Word 2010 vám umožní změnit vzhled celého dokumentu najednou.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na tlačítko Změnit styly.

 2. Přejděte na možnost Sada stylů a najděte předdefinované sady stylů. Umístěte na chvíli kurzor nad libovolný styl a zobrazte si živý náhled přímo v dokumentu.

 3. Jakmile naleznete požadovaný vzhled, klikněte na něj.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Začátek stránky

Úprava řádkování v dokumentu

V aplikaci Word 2010 můžete snadno změnit mezery mezi řádky a odstavci v dokumentu.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na tlačítko Změnit styly.

 2. Přejděte na možnost Mezery mezi odstavci a zobrazte si výběr z vestavěných stylů mezer mezi odstavci. Umístěte na chvíli kurzor nad libovolný styl mezer mezi odstavci a zobrazte si živý náhled přímo v dokumentu.

 3. Jakmile naleznete požadovaný vzhled, klikněte na něj.

Tip: Chcete-li definovat vlastní mezery mezi odstavci, zvolte možnost Vlastní mezery mezi odstavci.

Začátek stránky

Zobrazení náhledu před tiskem a tisk

Je snadné zobrazit, jak bude dokument vypadat při tisku, bez nutnosti ho fyzicky vytisknout.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Kliknutím na možnost Tisk zobrazte náhled dokumentu.

 3. Zkontrolujte Nastavení všech vlastností, které byste mohli chtít změnit.

 4. Jakmile budou vlastnosti tiskárny nastaveny požadovaným způsobem a budete spokojeni s náhledem dokumentu, klikněte na tlačítko Tisk.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×