Aplikace OneNote: Papírový blok už nebude potřeba?

Platí pro:

Microsoft Office OneNote® 2003 s aktualizací Service Pack 1

Paul Ford

Po prvním spuštění aplikace OneNote jsem netušil, k čemu bych ji mohl používat. Posledních osm let pracuji jako reklamní textař a webový vývojář (má funkce má atraktivnější název tvůrce informací), takže mám velké zkušenosti s aplikací Microsoft Office Word a nechápal jsem, proč bych k vytváření hierarchických osnov potřeboval další softwarový nástroj.

Existuje však mnoho situací, kdy hierarchie není nutná, hlavně na začátku projektu. Jsou to případy, kdy chci být kreativní – zaznamenat své nápady a nestarat se o to, zda zapadají do daného schématu. Dříve jsem k tomu používal starý dobrý papírový blok.

Aplikace OneNote mě však vede k novému zamyšlení. Žádný software před aplikací OneNote se nepřiblížil flexibilitě a jednoduchosti pera a papíru. Na rozdíl od mnoha jiných aplikací není aplikace OneNote zaměřena na dokument. Ačkoli podporuje hierarchické uspořádání, nahrazuje ideu „dokumentu“ ideou poznámkového bloku (včetně možnosti modrých a červených řádků klasického papírového bloku).

Stejně jako poznámkový blok mi aplikace OneNote umožňuje na libovolné místo na stránce zapsat to, co chci. Oproti obyčejnému poznámkovému bloku mi však aplikace OneNote umožňuje poznámky řadit, strukturovat a použít k sestavení tradičních dokumentů (takových, jaké obvykle vytvářím v aplikaci Word). Aplikace OneNote mi poskytuje možnost zaznamenávat své nápady v podobě textu, náčrtků, grafiky nebo zvuku, aniž bych se musel starat o to, na jaké místo v projektu patří.

Tato univerzálnost aplikace OneNote mi umožňuje přemýšlet o tom, co má klient opravdu na mysli, než začnu uvažovat o dodávkách a konečných produktech. Umožňuje mi během fáze nápadu zůstat agilní, protože nevnucuje žádnou strukturu pro mé nápady ani nenutí k hierarchickému myšlení. Mou úlohou je vidět věci neotřele a pomoci klientům efektivněji konkurovat, takže vše, co mi pomáhá uvažovat novým a neočekávaným způsobem je pro mě výhodné.

Použití aplikace OneNote při pracovních debatách

Zjistil jsem, že aplikace OneNote je obzvláště užitečná v případech, kdy chci během schůzky rychle zaznamenat debatu a potom nápady z této pracovní debaty převést do osnovy, kterou mohu odeslat do aplikace Word, aby bylo možné vytvořit delší dokumenty, jako jsou návrhy, funkční specifikace, kopie nebo dodávky.

Vytváření rychlých souhrnů pomocí příznaků poznámek

Nedávno jsem se setkal s pracovníky oddělení IT velké firmy zabývající se finančními službami, kteří požadovali, aby jejich aktuální web byl pro uživatele flexibilnější. Pro záznam průběhu jednání jsem použil aplikaci OneNote.

Před schůzkou jsem si přizpůsobil příznaky poznámek aplikace OneNote a k předdefinovaným příznakům jsem přidal několik vlastních příznaků, například příznaky Webové stránky, Webová stránka podporovaná databází, Prvek webové stránky a Webová navigace. Při vytváření vlastních příznaků poznámek jsem k nim přidružil specifické ikony. Například pro příznak Webové stránky jsem použil ikonu domečku a pro příznak Webová navigace ikonu hvězdičky. V průběhu schůzky při diskusi o nových prvcích webu jsem si zapisoval poznámky a označoval je příznaky podle jejich typu.

Z důvodu zachování důvěry svého klienta nemohu předvést skutečné poznámky z této schůzky, ale mohu ukázat jejich vzhled na přibližném modelu.


Poznámka z pracovní debaty o webu


Trochu komplikované, že. Potom se však stala zajímavá věc: Otevřel jsem podokno úloh Souhrn příznaků poznámek a vytvořil jsem stránku se souhrnem aktuálního oddílu poznámek. Aplikace OneNote automaticky seřadila položky s příznaky do klasického zobrazení osnovy a umístila toto zobrazení na stránku ve stejném oddílu poznámkového bloku.


Stejné poznámky seřazené na stránce se souhrnem


Po schůzce jsem se vrátil do své kanceláře, několik věcí jsem pomocí myši přesunul, odeslal jsem to celé z aplikace OneNote přímo do dokumentu aplikace Word, který použiji pro svůj konečný návrh, a přidal jsem svůj komentář. Během chvilky jsem měl úhlednou osnovu, která klientům přesně vysvětluje funkce webových stránek, jež je nutné vytvořit, a obsah jednotlivých stránek. Protože jsem použil aplikaci OneNote, mohl jsem pohotově zaznamenat průběh jednání a téměř ihned strukturovat tyto informace do osnovy, se kterou jsem mohl začít pracovat.

Na pracovních debatách jsem si dříve zapisoval poznámky téměř nahodile na kousky papíru. Nyní mi aplikace OneNote umožňuje získat z pracovních debat během velmi krátké doby strukturovanou osnovu, což je pro mě snad nejužitečnější aspekt této aplikace. Při každém použití mi ušetří hodinu času – který jsem dříve strávil přenosem poznámek z papírového bloku do aplikace Word, když jsem se pokoušel pomocí kopírování a vkládání najít nejlogičtější řazení svých nápadů. Nyní souhrny příznaků poznámek provedou přibližně 80 procent této práce automaticky.

Další způsoby shromažďování a sdílení informací o projektech

Aplikace OneNote mi také pomáhá udržovat informace o osobách, se kterými jsem se na schůzkách setkal, a o podrobnostech z těchto schůzek. Vzhledem k její těsné integraci s aplikací Microsoft Office Outlook® 2003 mohu z informací zadaných na stránku v aplikaci OneNote vytvořit kontakt aplikace Outlook. Stejný postup mohu použít pro naplánování schůzky s klientem – zadat podrobnosti v aplikaci OneNote a potom z těchto informací vytvořit událost aplikace Outlook. Mohu použít i opačný postup a vložit podrobnosti události aplikace Outlook, jako jsou program schůzky a jména účastníků, do aplikace OneNote, abych měl tyto informace k dispozici při zapisování poznámek během schůzky.

Velkou výhodou uložení informací o kontaktech a schůzkách v aplikaci OneNote, na rozdíl od papírového bloku nebo zadní strany vizitek, je možnost později snadno vyhledat jméno osoby nebo podrobnosti o schůzce v poznámkovém bloku aplikace OneNote.

Další způsoby shromažďování a sdílení informací o projektech

Při schůzkách s klienty jsem zkoušel zaznamenávat informace pomocí aplikace OneNote i jinými způsoby, například zaznamenávat telefonické rozhovory s klienty v aplikaci OneNote, kreslit náčrtky pomocí aplikace OneNote, sdílet s dalšími osobami vytištěné stránky poznámkového bloku nebo kopírovat poznámky pořízené pomocí počítače Pocket PC do aplikace OneNote.

Pro záznam telefonických rozhovorů pomocí aplikace OneNote jsem v obchodě s elektronikou zakoupil malé zařízení. Toto zařízení má na jednom konci telefonní zásuvku, která slouží k připojení telefonu. Na druhém konci má výstup mikrofonu, který se připojuje přímo do zásuvky počítače pro mikrofon. Pomocí tohoto zařízení mohu při zapisování poznámek zaznamenat celý hovor. Později mohu zadané poznámky použít jako referenční body pro přechod na libovolné místo v hovoru a vyslechnutí, co bylo skutečně řečeno. (Nezapomeňte, že při nahrávání telefonických hovorů jste podle zákona povinni sdělit druhé straně, že hovor nahráváte.)

Při osobních schůzkách mohu používat externí mikrofon, který je připojen do zásuvky pro mikrofon v mém přenosném počítači. (Některé přenosné počítače a počítače Tablet PC mají vestavěné mikrofony, které lze používat stejným způsobem.)

I když nepoužívám počítač Tablet PC, považuji kreslení náčrtků v aplikaci OneNote za velmi přínosné. Používal jsem ke kreslení zařízení touchpad svého přenosného počítače nebo digitální pero – mohl jsem například vytvořit mřížku s požadovaným obsahem webu nebo nakreslit diagramy znázorňující procesy.

Tiskový výstup z aplikace OneNote umožňuje snadné sdílení poznámek s dalšími členy týmu. Náčrtky jsou ukládány ve vektorovém formátu, takže jejich velikost lze měnit bez zobrazení nadbytečných pixelů a výtisky jsou velmi kvalitní.

Pokud používáte počítač Pocket PC, můžete přenášet poznámky pořízené pomocí počítače Pocket PC do aplikace OneNote. Po připojení počítače Pocket PC k vašemu počítači budou poznámky automaticky zkopírovány do oddílu poznámkového bloku Poznámky z počítače Pocket PC. Zapisování poznámek do počítače Pocket PC a jejich přenos do aplikace OneNote se hodí pro krátké schůzky, kdy nemáte přístup ke svému počítači, pro vytváření seznamu úkolů nebo pro záznamy okamžitých nápadů – v mém případě při cestě metrem do práce.

Shrnutí

Aplikace OneNote velmi dobře zvládá tři věci:

  • umožní vám přirozeně uspořádat vaše nápady a poznámky,

  • umožní vám vaše nápady a poznámky různými způsoby přeskupovat,

  • umožní vám slučovat různé druhy médií.

Aplikace OneNote zvyšuje produktivitu mých schůzek, protože mi umožňuje zaznamenat velké množství projednávaných informací – pomocí textu, náčrtků nebo zvukových záznamů. Pracuji s klienty a uvědomil jsem si, že používání aplikace OneNote a čas ušetřený tím, že nemusím přepisovat poznámky z papíru, jsou v konečném důsledku výhodné i pro mé klienty, protože můj časový plán je volnější a mohu věnovat více času jejich problémům. Aplikace OneNote překrývá hranici mezi fází nápadu a fází osnovy a plánování a je snadno použitelným nástrojem, který usnadňuje udržování složitých nápadů a poznámek v různých fázích zakázky.

Došel jsem k závěru, že aplikace OneNote je plnohodnotnou náhradou za papírový blok – je stejně snadno přístupná a lze v ní stejně snadno listovat, její velká výhoda je však v tom, že umožňuje poznámky bez problémů znovu použít v jiných aplikacích. Odložení mého starého dobrého papírového bloku je rozhodnutí, které se mi nedělá snadno, všiml jsem si však, že i když na schůzky stále nosím rezervní papírový blok, zůstává v kufříku a k zaznamenávání svých nápadů a poznámek používám aplikaci OneNote.


Paul Ford je autor, tvůrce informací a programátor z Brooklynu, NY. Je možné jej kontaktovat prostřednictvím webu http://www.copywire.com. Příležitostně působí jako komentátor pořadu stanice NPR All Things Considered.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×