Animace textu nebo objektů

V tomto článku

Základní informace o animování textu a objektů

Použití standardního efektu animace u textu nebo objektů

Vytvoření a použití vlastního efektu animace u textu nebo objektu

Základní informace o animování textu a objektů

Animace lze použít u zvuků, hypertextových odkazů, textu, obrázků, diagramů, grafů a Objekt ke zdůraznění důležitých bodů, ovládání toku informací a ke zvýraznění prezentace. Pokud chcete animovat obrázek SmartArt, přejděte k tématu Animace obrázku SmartArt.

Chcete-li si návrh animací usnadnit, použijte některý z vestavěných standardních efektů animace u položek na všech snímcích, u vybraných snímků na Předloha snímků nebo u vlastních Rozložení snímků ve zobrazení Předloha snímků.

Vlastní animace lze použít u položek na snímku, v Zástupné symboly nebo u odstavce, včetně jednotlivých odrážek a položek seznamu. Můžete například použít animaci příletu u všech položek na snímku nebo u jednoho odstavce v seznamu s odrážkami. Kromě předvolených nebo vlastních Dráha pohybu lze použít možnosti pro úvod, zdůraznění nebo závěr. U položky také lze použít více animací, takže daná položka s odrážkou může přilétnout a potom odlétnout.

Většina možností animace obsahuje přidružené efekty, ze kterých které lze vybírat. Přidružené efekty například zahrnují přehrání zvuku s animací a textové animace, které lze obvykle použít u písmen, slov či odstavců (nadpis například přilétne po slovech, nikoli celý najednou).

Náhled animace textu nebo objektů lze zobrazit pro jeden snímek nebo pro celou prezentaci.

Podokno úloh Vlastní animace

Pokud chcete lépe ovládat, y a jak se mají položky zobrazovat v průběhu prezentace (například mají-li přiletět z levé strany po klepnutí myší), použijte Podokno úlohVlastní animace. Podokno úloh Vlastní animace umožňuje zobrazit důležité údaje o efektu animace, včetně typu efektu animace, vzájemném pořadí více efektů animace a části textu efektu animace.

Podokno úloh Vlastní animace

1. Ikony označují časování efektu animace vzhledem k ostatním událostem na snímku. Volby zahrnují následující možnosti:

 • Spustit po klepnutí (ikona myši, zobrazena zde): Efekt animace se spustí po klepnutí na snímek.

 • Spustit s předchozím (bez ikony): Efekt animace se spustí ve stejném okamžiku, kdy se začne přehrávat předchozí efekt v seznamu (jedním klepnutím tedy spustíte dva efekty animace).

 • Spustit po předchozím (ikona hodin): Efekt animace se spustí okamžitě po skončení předchozího efektu v seznamu(ke spuštění efektu animace tedy není nutné znovu klepnout myší).

2. Po vybrání položky ze seznamu se zobrazí se ikona nabídky (trojúhelník). Klepnutím na ikonu nabídku rozbalte.

3. Čísla označují pořadí, ve kterém jsou animace přehrávány, a odpovídají číselným popiskům připojeným k animovaným položkám při zobrazení podokna úloh Vlastní animace v normálním zobrazení.

4. Ikony představují typ efektu animace. V tomto příkladu se jedná o efekt Zdůraznění.

Animované položky jsou na snímku označeny netisknutelnou značkou. Tato značka odpovídá efektu v seznamu Vlastní animace a je zobrazena vedle daného textu nebo objektu. Značka se zobrazí pouze v normálním zobrazení, pokud je zobrazeno podokno úloh Vlastní animace.

Začátek stránky

Použití standardního efektu animace u textu nebo objektů

 1. Klepněte na text nebo objekt, který chcete animovat.

 2. Na kartě Animace vyberte ve skupině Animace požadovaný efekt animace v seznamu Animovat.

Začátek stránky

Vytvoření a použití vlastního efektu animace u textu nebo objektu

 1. Klepněte na text nebo objekt, který chcete animovat.

 2. Na kartě Animace klepněte ve skupině Animace na tlačítko Vlastní animace.

 3. V podokně Vlastní animace klepněte na tlačítko Přidat efekt a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li, aby se text nebo objekt zobrazil s efektem, přejděte na nabídku Počátek a klepněte na některý z efektů.

  • Pokud chcete přidat efekt k textu nebo objektu, který je již zobrazen na snímku, například efekt otáčení, přejděte na nabídku Zdůraznění a klepněte na požadovaný efekt.

  • Chcete-li k textu nebo objektu přidat efekt, který v určité chvíli daný objekt ze snímku odstraní, přejděte na nabídku Konec a klepněte na některý z efektů.

  • Pokud chcete přidat efekt, pomocí něhož se bude text nebo objekt určitým způsobem pohybovat, přejděte na nabídku Cesty pohybu a klepněte na některou cestu.

 4. Způsob použití efektu u textu nebo objektu můžete upřesnit tím, že klepnete na vlastní efekt animace v seznamu Vlastní animace pravým tlačítkem myši a poté klepnete na příkaz Možnosti efektu.

 5. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Nastavení, které chcete použít pro animaci textu, provedete zadáním příslušných voleb na kartách Efekt, Časování a Animace textu.

  • Nastavení, které chcete použít pro animaci objektu, provedete zadáním příslušných voleb na kartách Efekt a Časování.

Poznámka : Efekty se v seznamu Vlastní animace zobrazují v pořadí, v jakém je přidáváte.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×