Animace textu nebo objektů

Pomocí Animace textu, obrázků, obrazců, tabulek, obrázků SmartArt a dalších objektů je možné v prezentaci aplikace Microsoft PowerPoint 2010 použít vizuální efekty, k nimž patří úvodní a závěrečné efekty, změny velikosti nebo barvy a také pohyb.

Poznámka : Jiný možný způsob přidání vizuálních efektů ke snímkům představují přechody. Informace o přidávání přechodů mezi snímky naleznete v tématu Přidání přechodů mezi snímky.

V tomto článku:

Základní informace o animování textu a objektů

Přidání animace k objektu

Použití více animací u jednoho objektu

Zobrazení seznamu animací použitých na snímku

Nastavení možností efektu, časování nebo pořadí animace

Testování animačního efektu

Základní informace o animování textu a objektů

Animace představuje skvělý způsob, jak se zaměřit na důležité body, řízení toku informací a zvýšit zájem uživatele o vaši prezentaci. Animace můžete použít u textu nebo objektů jednotlivých snímků, u textu a objektů na Předloha snímků nebo u zástupných symbolů u vlastních snímků.

V aplikaci PowerPoint 2010 existují čtyři různé druhy animací:

 • Úvodní efekty: Objekt může být například postupně vykreslován, může na snímek přiletět od okraje nebo může do zobrazení skočit s odrazem.

 • Závěrečné efekty: K těmto efektům patří odlet objektu ze snímku, zmizení objektu nebo spirála ven ze snímku.

 • Zvýrazňující efekty: Jedná se například o zmenšení nebo zvětšení objektu, změnu barvy nebo otáčení kolem středu objektu.

 • Dráhy pohybu. Tyto efekty můžete použít k posouvání objektu nahoru nebo dolů, doleva nebo doprava nebo po hvězdicové či kruhové dráze (vedle jiných efektů).

Libovolnou animaci můžete použít samostatně nebo můžete spojit více efektů. Úvodní efekt Přílet a zvýrazňující efekt Zvětšit a zmenšit například umožní přílet řádku textu zleva a současné zvětšení jeho velikosti.

Další informace o přidání více efektů k jednomu objektu najdete v tématu Použití více animací u jednoho objektu.

Začátek stránky

Přidání animace k objektu

Chcete-li k objektu přidat animační efekt, postupujte takto:

 1. Vyberte objekt, který chcete animovat.

 2. Na kartě Animace klikněte ve skupině Animace na tlačítko Více Obrázek tlačítka a vyberte požadovaný animační efekt.

  Skupina Animace na kartě Animace

  Poznámky : 

  • Pokud nejsou zobrazeny požadované úvodní, závěrečné a zvýrazňující efekty nebo efekt dráhy pohybu, klikněte na položku Další úvodní efekty, Další zvýrazňující efekty, Další závěrečné efekty nebo Další dráhy pohybu.

  • Některé úvodní a závěrečné efekty (například odlet objektu ze snímku, zmizení objektu nebo spirála ven) a některé zvýrazňující efekty (jako barva štětce nebo vlna) jsou k dispozici jen u objektů, které obsahují text. Pokud chcete použít animační efekt, který z tohoto důvodu není k dispozici, zkuste dovnitř objektu přidat mezeru.

  • Po použití animace u objektu nebo textu jsou animované položky na snímku označeny netisknutelou číslovanou značkou, která je zobrazena vedle daného textu nebo objektu. Značka se zobrazí pouze v normálním zobrazení, pokud je vybrána karta Animace nebo pokud je zobrazeno podokno úloh Animace.

Začátek stránky

Použití více animací u jednoho objektu

Chcete-li u jednoho objektu použít více animací, postupujte takto:

 1. Vyberte text nebo objekt, který chcete přidat k více animacím.

 2. Na kartě Animace klikněte ve skupině Rozšířené možnosti animací na Přidat animaci.

  Skupina Rozšířené možnosti animací na kartě Animace

Začátek stránky

Zobrazení seznamu animací použitých na snímku

Seznam všech animací na snímku je možné zobrazit v Podokno úloh Animace. Podokno úloh Animace zobrazuje důležité informace o animačním efektu, například typ efektu, pořadí více efektů v jejich vzájemném vztahu, název příslušného objektu a trvání efektu.

Když chcete otevřít podokno úloh Animace, klikněte na kartě Animace ve skupině Rozšířené možnosti animace na položku Podokno animací.

Podokno úloh Animace

1. Čísla uvedená v podokně úloh označují pořadí, v němž jsou animace přehrány. Čísla v podokně úloh odpovídají netisknutelným číslovaným značkám, které jsou zobrazeny na snímku.

2. Časové osy znázorňují dobu trvání efektů.

3. Ikony představují typ animačního efektu. V tomto příkladu se jedná o efekt Ukončení.

4. Po výběru položky ze seznamu se zobrazí ikona nabídky (šipka dolů). Kliknutím na ikonu nabídku rozbalte.

Poznámky : 

 • Efekty se zobrazí v podokně úloh Animace v pořadí, v jakém je přidáváte.

 • Je možné zobrazit také ikony, které označují časování spuštění animačních efektů vzhledem k ostatním událostem na snímku. Chcete-li zobrazit ikony časování spuštění u všech animací, klikněte na ikonu nabídky vedle animačního efektu a vyberte položku Skrýt rozšířenou časovou osu.

 • Existuje několik typů ikon, které označují časování spuštění animací. Volby zahrnují následující možnosti:

  • Spustit po kliknutí (ikona myši, zobrazena zde): Animace se spustí po kliknutí myší.

  • Spustit s předchozím (bez ikony): Přehrávání animačního efektu se spustí ve stejném okamžiku jako předchozí efekt v seznamu. Toto nastavení spojuje více efektů současně.

  • Spustit po předchozím (ikona hodin): Animační efekt se spustí okamžitě po skončení přehrávání předchozího efektu v seznamu.

Začátek stránky

Nastavení možností efektu, časování nebo pořadí animace

 • Chcete-li u animace nastavit možnosti efektu, klikněte na kartě Animace ve skupině Animace na šipku vedle položky Možnosti efektu a klikněte na požadovanou možnost.

 • Na kartě Animace je možné nastavit spuštění, trvání nebo časování zpoždění animace.

  • Chcete-li nastavit časování spuštění animace, klikněte ve skupině Časování na šipku vpravo od nabídky Spustit a vyberte požadované časování.

  • Chcete-li nastavit trvání, tj. jak dlouho bude animace probíhat, zadejte ve skupině Časování požadovaný počet sekund do pole Trvání.

  • Chcete-li nastavit zpoždění před zahájením animace, zadejte ve skupině Časování požadovaný počet sekund do pole Zpoždění.

 • Chcete-li změnit pořadí animace v seznamu, vyberte v podokně úloh Rozšířené možnosti animací požadovanou animaci a na kartě Animace ve skupině Časování vyberte v seznamu Změnit pořadí animace možnost Přesunout dřívější, která umožní přehrání animace před jinou animací v seznamu. Pokud vyberete možnost Přesunout pozdější, bude animace přehrána po jiné animaci v seznamu.

Začátek stránky

Testování animačního efektu

Po přidání jedné nebo více animací ověřte jejich fungování následujícím postupem:

 • Na kartě Animace klikněte ve skupině Náhled na položku Náhled.

Skupina Náhled na kartě Animace

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×