Animace obrázku SmartArt

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Chcete-li zvýraznit informace nebo je zobrazit ve fázích, můžete vytvořit pohyblivé animované obrázky SmartArt. Animovat lze celý obrázek SmartArt nebo pouze jednotlivé obrazce v obrázku. Můžete například nastavit, aby jednotlivé kruhy Vennova diagramu postupně přiletěly, nebo vytvořit organizační diagram, jehož jednotlivé úrovně se postupně roztmívají.

V tomto článku

Animace – přehled

Přidání animace

Nastavení možností animačních efektů

Kopírování animací z jednoho obrázku SmartArt do druhého

Animace jednotlivých obrazců v obrázku SmartArt

Obrácení směru animace

Odebrání animace

Animace – přehled

Při rozhodování o tom, jaká animace může být pro dané rozložení obrázku SmartArt nejvhodnější, doporučujeme zobrazit informace v podokně textu obrázku SmartArt, protože většina animací začíná horní položkou v podokně textu a postupuje směrem dolů. Další možností je přehrát animaci v obráceném pořadí. Pokud není podokno textu zobrazené, můžete ho zobrazit.

Jak zobrazím podokno textu?

 1. Vyberte ve snímku obrázek SmartArt.

 2. V části Nástroje obrázku SmartArt klikněte na kartě Návrh na tlačítko Podokno textu ve skupině Vytvořit obrázek.

Dostupnost animací je závislá na zvoleném rozložení obrázku SmartArt, ale vždy lze animovat všechny obrazce najednou nebo postupně jednotlivé obrazce.

Animované položky jsou na snímku označeny netisknutelnými číslovanými značkami. Tyto značky odpovídají animacím v seznamu Podokno animací. Zobrazují se vedle obrázku SmartArt, a to pouze v zobrazení Normální, když je zobrazeno podokno úloh Vlastní animace.

Poznámka : Animace doporučujeme používat střídmě, aby nepřebily obsah prezentace a neunavily diváky.

Animace pro obrázky SmartArt

Animace pro obrázky SmartArt se liší od animací, které lze použít na tvary, text a objekty WordArt, a to následujícím způsobem:

 • Spojovací čáry jsou vždy sdruženy s druhým obrazcem a nelze je animovat samostatně.

 • Pokud použijete animaci na obrazce v obrázku SmartArt, bude animace přehrávána v pořadí, v jakém se obrazce zobrazují. Pořadí lze obrátit pouze jako celek. Nelze tedy změnit pořadí animací pouze pro jeden obrázek SmartArt (kromě obrácení pořadí, v jakém se zobrazují obrazce).

  Příklad:     Máte-li například šest obrazců obsahujících písmena A až F, můžete animaci přehrát v pořadí od A po F nebo od F po A. Nelze však pořadí narušit a přehrávat například obrazce A až C a potom F až D. Takové pořadí lze napodobit jedině vytvořením více snímků. V tomto příkladu můžete vytvořit jeden snímek s animací obrazců A až C a druhý snímek s animací obrazců F až D.

 • Pokud na obrázek SmartArt převedete diagram vytvořený ve starší verzi aplikace PowerPoint než Microsoft Office PowerPoint 2007, může dojít ke ztrátě některých nastavení animace nebo se animace může zobrazovat rozdílným způsobem.

Pokud přepnete do jiného rozložení obrázku SmartArt, budou do něj přeneseny všechny animace, které jste již přidali.

Začátek stránky

Přidání animace

Důležité : Některé animačních efektů, například úvodní efekt přetáhnout nebo závěrečného efektu Překlopit, jsou k dispozici pouze pro obrazce. Efekty, které nejsou k dispozici pro obrázky SmartArt se zobrazí jako neaktivní. Pokud chcete použít animační efekty, které nejsou k dispozici pro obrázky SmartArt, klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek SmartArt a klikněte na převést na obrazce a potom animovat obrazce.

 1. Klepněte na obrázek SmartArt, který chcete animovat.

 2. Na kartě Animace klikněte ve skupině Animace na tlačítko Více Obrázek tlačítka a vyberte požadovanou animaci.

Začátek stránky

Nastavení možností animačních efektů

Chcete-li nastavit možnosti animačních efektů, postupujte takto:

 1. Vyberte obrázek SmartArt, který obsahuje animaci, kterou chcete upravit.

 2. Na kartě Animace klikněte ve skupině Rozšířené možnosti animací na tlačítko Podokno animací.

 3. V seznamu Podokno animací klikněte na šipku napravo od animace, kterou chcete upravit, a vyberte volbu Možnosti efektu.

 4. V dialogovém okně vyberte na kartě Animace SmartArt v seznamu Seskupit grafiku jednu z následujících možností:

Možnost

Popis

Jako jeden objekt

Animace bude použita tak, jako kdyby celý obrázek SmartArt byl jeden velký obrázek nebo objekt.

V celém dokumentu

Všechny obrazce v obrázku SmartArt jsou animovány současně. Rozdíl mezi touto animací a možností Jako jeden objekt je nejzřetelnější v animacích, kde se obrazce otáčejí nebo rostou. Při použití možnosti Všechny najednou se každý obrazec otáčí nebo roste samostatně. Při použití možnosti Jako jeden objekt se otáčí nebo roste celý obrázek SmartArt.

Jeden po druhém

Jednotlivé tvary jsou postupně animovány každý zvlášť.

Najednou po úrovních

Všechny tvary na stejné úrovni jsou animovány současně. Pokud máte například rozložení se třemi tvary obsahujícími text úrovně 1 a třemi tvary obsahujícími text úrovně 2, budou nejprve společně animovány tři tvary s textem úrovně 1 a potom budou společně animovány tři tvary s textem úrovně 2.

Postupně po úrovních

Tvary v obrázku SmartArt jsou animovány po úrovních, a to po jednom v jednotlivých úrovních. Máte-li například rozložení se čtyřmi tvary obsahujícími text úrovně 1 a třemi tvary obsahujícími text úrovně 2, budou nejprve postupně animovány čtyři tvary s textem úrovně 1 a potom budou postupně animovány tři tvary s textem úrovně 2.

Poznámky : 

 • Kdy použít v celém dokumentu některé animace chovají jinak než když použijete Jako jeden objekt. Například v celém dokumentu možnost použitý na animace Přilétnutí, obrazce, které jste pokročili Přílet poletíte vyšší rychlost tak, aby všechny obrazce zahltit cíli ve stejnou dobu. Použité Jako jeden objekt jsou všechny části obrázku SmartArt animované stejným způsobem jako (v případě Přilétnutí příkladu stejnou rychlostí).

 • Pokud použijete všechny animace obrázku SmartArt než Jako jeden objekt, nesmí být všechny animace použité u stejného obrázku SmartArt Jako jeden objekt. Musí být všechny několika animací u obrázků SmartArt Jako jeden objekt nebo ne všechny Jako jeden objekt.

 • Pokud použijete všechny animace (s výjimkou Jako jeden objekt ) na obrázek SmartArt, pozadí obrázku SmartArt je vždy viditelný na snímku. Není možné animování obrázků pozadí, i když na pozadí nemusí být zřejmé, můžete, pokud nemá čáry použité pro jeho nebo výplň.

Začátek stránky

Kopírování animací z jednoho obrázku SmartArt do druhého

Jednou z s novými funkcemi Microsoft PowerPoint 2010 je funkce Kopírovat animaci. Pomocí funkce Kopírovat animaci, můžete snadno a rychle zkopírovat animace nebo několik animace z jednoho obrázku SmartArt do jiného.

Chcete-li zkopírovat animace z jednoho obrázku SmartArt do druhého, postupujte následovně:

 1. Vyberte obrázek SmartArt s animacemi, které chcete zkopírovat.

 2. Na kartě Animace klikněte ve skupině Rozšířené možnosti animací na tlačítko Kopírovat animaci.

 3. Klikněte na obrázek SmartArt, do kterého chcete animaci zkopírovat.

Začátek stránky

Animace jednotlivých obrazců v obrázku SmartArt

 1. Klikněte na obrázek SmartArt, který chcete animovat.

 2. Na kartě Animace klikněte ve skupině Animace na tlačítko Více Obrázek tlačítka a vyberte požadovanou animaci.

 3. Na kartě Animace klikněte ve skupině Animace na tlačítko Možnosti efektu a vyberte možnost Postupně.

 4. Na kartě Animace klikněte ve skupině Rozšířené možnosti animací na položku Podokno animací.

 5. V seznamu Podokno animací zobrazte kliknutím na dvojitou rozbalovací šipku Dvojitá rozbalovací šipka všechny obrazce v obrázku SmartArt.

 6. V seznamu Podokno animací vyberte podržením klávesy CTRL a postupným kliknutím na jednotlivé obrazce všechny obrazce, které nechcete animovat.

 7. Na kartě Animace klikněte ve skupině Animace na tlačítko Žádná animace. Odebere se tak animační efekt z obrazce, přičemž samotný obrazec v obrázku SmartArt zůstane.

 8. Pro jednotlivé zbývající obrazce vyberte požadované možnosti animace tak, že vyberete obrazec v seznamu Vlastní animace a potom buď kliknete na obrazec pravým tlačítkem, nebo kliknete na příkaz Změnit.

 9. Po dokončení výběru požadovaných možností animace zavřete podokno Podokno animací.

Poznámka : Efekty, které nejsou pro obrázky SmartArt k dispozici, se zobrazí šedě. Pokud chcete použít efekty animace, které nejsou dostupné pro obrázky SmartArt, klikněte pravým tlačítkem na obrázek SmartArt, klikněte na příkaz Převést na obrazce a potom animujte obrazce.

Začátek stránky

Obrácení směru animace

 1. Klikněte na obrázek SmartArt s animací, kterou chcete obrátit.

 2. Na kartě Animace klikněte ve skupině Rozšířené možnosti animací na volbu Podokno animací.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na vlastní animaci v seznamu Podokno animací a potom klikněte na příkaz Možnosti efektu.

 4. Klikněte na kartu Animace SmartArt a zaškrtněte políčko Obrácené pořadí.

Začátek stránky

Odebrání animace

 1. Klikněte na obrázek SmartArt s animací, kterou chcete odebrat.

 2. Na kartě Animace klikněte ve skupině Animace na tlačítko Žádná animace.

Poznámka : Pokud se nezobrazí možnost Žádná, zobrazte další možnosti kliknutím na volbu Více Obrázek tlačítka .

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×