Animace obrázku SmartArt

V tomto článku

Animace – přehled

Přidání animace

Obrácení směru animace

Odebrání animace

Animace – přehled

Chcete-li informace zvýraznit nebo zobrazit rozfázovaně, můžete k obrázku SmartArt nebo k jednotlivému tvaru v rámci obrázku přidat animaci. Můžete například nastavit, aby tvar rychle přiletěl ze strany obrazovky nebo aby se postupně vyjasňoval.

Při rozhodování o tom, jaká animace může být pro dané rozložení obrázku SmartArt nejvhodnější, doporučujeme zobrazit informace v obrázku SmartArt v podokně Text, protože většina animací začíná horní položkou v podokně Text a postupuje směrem dolů. Další možností je přehrát animaci v obráceném směru. Pokud podokno Text nevidíte, můžete ho zobrazit.

Dostupnost animací je závislá na zvoleném rozložení obrázku SmartArt, ale vždy lze animovat všechny tvary najednou nebo postupně jednotlivé tvary.

Nejvhodnější způsob, jakým lze animovat obrázek SmartArt, je použití voleb v seznamu Animovat. V případě potřeby můžete animaci přizpůsobit v Podokno úlohVlastní animace.

Animované položky jsou na snímku označeny netisknutelnými číslovanými značkami. Tyto značky odpovídají animacím v Seznam Vlastní animace. Zobrazují se vedle obrázku SmartArt, a to pouze v zobrazení Normální, když je zobrazeno podokno úloh Vlastní animace.

Poznámka : Animace doporučujeme používat střídmě, aby nepřebily obsah prezentace a neunavily diváky.

Animace pro obrázky SmartArt

Animace pro obrázky SmartArt se liší od animací, které lze použít na tvary, text a objekty WordArt, a to následujícím způsobem:

 • Spojovací čáry jsou vždy sdruženy s druhým tvarem a nelze je animovat samostatně.

 • Pokud použijete animaci na tvary v obrázku SmartArt, bude animace přehrávána v pořadí, v jakém se tvary zobrazují. Pořadí lze obrátit pouze jako celek. Máte-li například šest tvarů obsahujících písmena A až F, můžete animaci přehrát ve směru od A po F nebo od F po A. Nelze však pořadí narušit a přehrávat například tvary A až C a potom F až D. Takové pořadí lze napodobit jedině vytvořením více snímků. V tomto příkladu můžete vytvořit jeden snímek s animací tvarů A až C a druhý snímek s animací tvarů F až D.

 • Pokud na obrázek SmartArt převedete diagram vytvořený ve starší verzi aplikace PowerPoint než Microsoft Office PowerPoint 2007, může dojít ke ztrátě některých nastavení animace nebo se animace může zobrazovat rozdílným způsobem.

Pokud přepnete na jiné rozložení, budou do něj přeneseny všechny animace, které jste již přidali.

Začátek stránky

Přidání animace

 1. Klepněte na obrázek SmartArt, který chcete animovat.

 2. Na kartě Animace vyberte ve skupině Animace požadovanou animaci v seznamu Animovat.

  Obrázek karty Animace

Při animování obrázku SmartArt můžete v závislosti na použitém rozložení zvolit některou z následujících možností.

Animace

Popis

Jako jeden objekt

Animace bude aplikována tak, jako kdyby celý obrázek SmartArt byl jeden velký obrázek nebo Objekt.

Všechny najednou

Všechny tvary v obrázku SmartArt jsou animovány současně. Rozdíl mezi touto animací a možností Jako jeden objekt je nejzřetelnější v animacích, kde se tvary otáčejí nebo rostou. Při použití možnosti Všechny najednou se každý tvar otáčí nebo roste samostatně. Při použití možnosti Jako jeden objekt se otáčí nebo roste celý obrázek SmartArt.

Postupně

Jednotlivé tvary jsou postupně animovány každý zvlášť.

Postupně po větvích

Všechny tvary v jedné větvi jsou animovány současně. Tato animace je vhodná pro větve organizačního diagramu nebo jiná hierarchická rozložení. Je podobná možnosti Postupně.

Najednou po úrovních

Všechny tvary na stejné úrovni jsou animovány současně. Pokud máte například rozložení se třemi tvary obsahujícími text úrovně 1 a třemi tvary obsahujícími text úrovně 2, budou nejprve společně animovány tři tvary s textem úrovně 1 a potom budou společně animovány tři tvary s textem úrovně 2.

Obrázek podokna textu zobrazujícího text úrovně 2 úrovně 1 a

Postupně po úrovních

Tvary v obrázku SmartArt jsou animovány po úrovních, a to po jednom v jednotlivých úrovních. Máte-li například rozložení se čtyřmi tvary obsahujícími text úrovně 1 a třemi tvary obsahujícími text úrovně 2, budou nejprve postupně animovány čtyři tvary s textem úrovně 1 a potom budou postupně animovány tři tvary s textem úrovně 2.

Poznámky : 

 • Při použití možnosti Všechny najednou se některé animace chovají jinak než při použití možnosti Jako jeden objekt. Je-li například možnost Všechny najednou použita u animace Přílet, budou mít tvary přilétající po delší dráze vyšší rychlost, aby všechny tvary doletěly na svá místa současně. Jestliže je použita možnost Jako jeden objekt, budou všechny součásti obrázku SmartArt animovány stejným způsobem (v případě efektu Přílet to například znamená, že budou mít stejnou rychlost).

 • Pokud u obrázku SmartArt použijete libovolnou možnost animace (kromě nastavení Jako jeden objekt), nesmí mít žádné další animace použité u stejného obrázku SmartArt hodnotu Jako jeden objekt. Více animací použitých u obrázků SmartArt musí mít všechny hodnotu Jako jeden objekt nebo nesmí mít žádný hodnotu Jako jeden objekt.

 • Pokud použijete libovolnou možnost animace (kromě nastavení Jako jeden objekt) u obrázku SmartArt, bude vždy zobrazeno pozadí snímku. Pozadí nelze animovat, ale pokud na něm nejsou čáry nebo výplň, nemusí být zdánlivě viditelné.

 • Pokud použijete určitou animaci (například Přílet) u obrázku SmartArt a potom ji odstraníte u některého tvaru, bude daný tvar zobrazen okamžitě po zobrazení snímku.

 • Jestliže obrázek SmartArt s nastavenou animací zkopírujete do dalšího snímku, bude s ním zkopírována i animace.

 • Pro tvary jsou k dispozici další efekty animace, například úvodní efekt Barevný psací stroj nebo závěrečný efekt Překlopit. Efekty, které pro obrázky SmartArt nejsou k dispozici, se zobrazí šedě.

Začátek stránky

Obrácení směru animace

 1. Klepněte na obrázek SmartArt s animací, kterou chcete obrátit.

 2. Na kartě Animace klepněte ve skupinovém rámečku Animace na tlačítko Vlastní animace.

  Obrázek skupinového rámečku Animace

 3. Klepněte na animaci v Seznam Vlastní animace pravým tlačítkem myši a v místní nabídce klepněte na příkaz Možnosti efektu.

 4. Klepněte na kartu Animace SmartArt a zaškrtněte políčko Obrácené pořadí.

Začátek stránky

Odebrání animace

 1. Klepněte na obrázek SmartArt s animací, kterou chcete odebrat.

 2. Na kartě Animace klepněte ve skupinovém rámečku Animace v seznamu Animovat na položku Žádná animace.

  Obrázek skupinového rámečku Animace

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×