Animace obrázku SmartArt

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Zobrazení informací v fází nebo zajistit další zvýraznění, můžete přidat animaci na obrázek SmartArt nebo jednotlivého obrazce v obrázku SmartArt. Můžete třeba přichyťte obrazec přilétnout rychle jedno straně obrazovky nebo pomalu její hlasitost postupně zvyšovat.

Přidání animace

Animování obrázků SmartArt, přejděte na obrázek SmartArt, který chcete animovat, klikněte na animace a ve skupině animace klikněte na typ animaci, kterou chcete. Klikněte na Další Tlačítko Více najdete další možnosti. (Odebrat animace, jednoduše klikněte na žádný.)

Tlačítko Více na kartě Animace

Po přidání animace můžete animovat jednotlivé obrazce.

 1. Na kartě animace ve skupině animace klikněte na Možnosti efektu a potom klikněte na Jeden po druhém.

  Tlačítko Možnosti efektu ve skupině Animace

 2. Ve skupině Rozšířené možnosti animací klikněte na Podokno animací.

  Podokno animací

 3. V seznamu Podokno animací klikněte na dvojitou šipku rozbalení Dvojitá rozbalovací šipka zobrazíte všechny obrazce v obrázku SmartArt.

 4. Vyberte všechny obrazce, není chcete animování obrázků, (podržte stisknutou klávesu CTRL a postupně klikejte na jednotlivé obrazce) a potom klikněte na žádná ve skupině animace. (Toto odebere animačního efektu z obrazce. IT neodebere obrazec v obrázku SmartArt.)

  Možnost pro žádnou animaci (Žádná) ve skupině Animace

 5. U všech zbývajících obrazců klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec v Podokně animací a pak vyberte požadované možnosti animací.

Tip: Pomocí funkce Kopírovat animaci rychle zkopírovat animace z jednoho obrázku SmartArt do druhého (na kartě animace ve skupině Rozšířené možnosti animací ).

 1. Přejděte na obrázek SmartArt, u kterého chcete obrátit pořadí animace.

 2. Na kartě animace ve skupině animace klikněte na tlačítko dialogové okno pole Spouštěč Ikona pro otevření dialogového okna na pásu karet .

  Ikona pro otevření dialogového okna na kartě Animace

 3. Klepněte na kartu Animace SmartArt a zaškrtněte políčko Obrácené pořadí.

  Část karty Animace SmartArt se zobrazeným zaškrtávacím políčkem Obrácené pořadí

Animaci si můžete doladit pomocí možností efektů.

Důležité informace: Některé animační efekty se sice nedají používat pro obrázky SmartArt, ale dají se používat pro obrazce. Pokud chcete tyto efekty použít pro obrázek SmartArt, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a potom klikněte na Převést na obrazce.

 1. Přejděte na obrázek SmartArt, u kterého chcete upravit animaci.

 2. Na kartě Animace klikněte ve skupině Rozšířené možnosti animací na volbu Podokno animací.

  Podokno animací

 3. V seznamu Podokno animací klikněte na šipku napravo od animace, kterou chcete změnit, a klikněte na Možnosti efektu.

  Rozevírací nabídka s možnostmi efektu

 4. V dialogovém okně vyberte na kartě Animace SmartArt v seznamu Seskupit grafiku jednu z následujících možností:

  Možnost

  Popis

  Jako jeden objekt

  Animuje celý obrázek SmartArt jako jeden velký obrázek nebo objekt.

  Vše najednou

  Animuje všechny obrazce najednou. Rozdíl mezi touto animací a možností Jako jeden objekt je nejzřetelnější v animacích, kde se obrazce otáčejí nebo rostou. Při použití možnosti Vše najednou se každý obrazec otáčí nebo roste samostatně. Při použití možnosti Jako jeden objekt se otáčí nebo roste celý obrázek SmartArt.

  Postupně

  Animuje jednotlivé obrazce postupně – každý zvlášť.

  Najednou po úrovních

  Animuje všechny obrazce na stejné úrovni současně. Pokud máte například tři obrazce s textem úrovně 1 a tři obrazce s textem úrovně 2, animuje nejdřív společně obrazce s textem úrovně 1 a potom animuje společně obrazce s textem úrovně 2.

  Postupně po úrovních

  Animuje každý obrazec na každé úrovni postupně jeden po druhém a teprve potom přejde na obrazce na další úrovni. Pokud máte například čtyři obrazce s textem úrovně 1 a tři obrazce s textem úrovně 2, animuje nejdřív postupně jeden po druhém každý z obrazců s textem úrovně 1 a potom animuje postupně jeden po druhém tři obrazce s textem na úrovni 2.

Poznámky: 

 • Animace Vše najednou se chová jinak než animace Jako jeden objekt. Pokud například vyberete možnost Vše najednou a animaci Přilétnutí, obrazce, které musí při přilétávání urazit delší vzdálenost, přiletí rychleji, aby všechny obrazce dorazily na svoje místo ve stejný okamžik. Pokud byste ve stejné animaci vybrali možnost Jako jeden objekt, všechny obrazce by přilétávaly stejnou rychlostí.

 • Pokud vyberete jakoukoliv jinou animaci než Jako jeden objekt, zobrazí se na snímku pozadí obrázku SmartArt. Pozadí se animovat nedá, takže pokud vám vzhled snímku kazí, zkuste nastavit výplň a čáry obrázku SmartArt na Žádná.

 1. Přejděte na obrázek SmartArt s animaci, kterou chcete odebrat.

 2. Na kartě Animace klikněte ve skupině Rozšířené možnosti animací na volbu Podokno animací.

  Podokno animací

 3. V seznamu Podokno animací klikněte na šipku napravo od animace, kterou chcete změnit a klikněte na tlačítko Odebrat.

Při rozhodování, které animace funguje nejlíp, podívejte se informace v textového okna obrázku SmartArt, protože většina animací začíná horní odrážkami v podokně textu a posunuje směrem dolů odtud. Můžete taky můžete přehrát animaci v obráceném pořadí (viz oddíl "Obrácení směru animace" výše). Pokud nevidíte podokno textu, klikněte V podokně textu ve skupině Vytvořit obrázek na kartě Nástroje obrázku SmartArt – návrh.

Dostupnost animací je závislá na rozložení obrázku SmartArt, ale vždycky můžete animovat všechny obrazce najednou nebo postupně jednotlivé obrazce.

Animace pro obrázky SmartArt se liší od animací, které lze použít na tvary, text a objekty WordArt, a to následujícím způsobem:

 • Spojovací čáry jsou vždy sdruženy s druhým tvarem a nelze je animovat samostatně.

 • Pokud použijete animaci na obrazce v obrázku SmartArt, bude se animace přehrávat v pořadí, v jakém se obrazce zobrazují. Pořadí se dá obrátit jedině jako celek.

  Příklad:     Pokud máte například šest obrazců s písmeny A až F, můžete animaci přehrát v pořadí od A po F nebo od F po A. Nemůžete ale pořadí narušit a přehrávat například obrazce A až C a potom F až D. Takové pořadí se dá napodobit jedině tak, že byste vytvořili víc snímků. V tomto příkladě můžete vytvořit jeden snímek s animací obrazců A až C a druhý snímek s animací obrazců F až D.

 • Pokud přepnete do jiného rozložení obrázku SmartArt, přenesou se do něj všechny animace, které jste už přidali.

Přidání animace

Důležité informace: Další animační efekty, například Překlopit závěrečný efekt nebo závěrečný efekt Barevný psací stroj jsou k dispozici pouze pro obrazce. Efekty, které nejsou k dispozici pro obrázky SmartArt se zobrazí šedě. Pokud chcete použít animační efekty, které nejsou k dispozici pro obrázky SmartArt grafických objektů, převedení obrázků SmartArt na jednotlivé obrazcea potom Přidat animační efekt.

 1. Klepněte na obrázek SmartArt, který chcete animovat.

 2. Na kartě Animace vyberte ve skupině Animace požadovanou animaci v seznamu Animovat.

  Obrázek karty Animace

 1. Klikněte na obrázek SmartArt, který chcete animovat.

 2. Na kartě animace ve skupině animace vyberte postupně po větvích nebo podle úrovně jeden po druhém.

  Obrázek karty Animace

 3. Na kartě Animace klikněte ve skupině Animace na Vlastní animace.

  Obrázek skupinového rámečku Animace

 4. V Seznam Vlastní animace klikněte na dvojitou šipku rozbalení Dvojitá rozbalovací šipka zobrazíte všechny obrazce v obrázku SmartArt.

 5. V seznamu Vlastní animace vyberte všechny obrazce, které nechcete animovat, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na jednotlivé obrazce zase.

 6. Klikněte na tlačítko Odebrat. Animační efekt toto odebere z obrazce. Tvar samotný IT neodebere z obrázku SmartArt.

 7. Pro jednotlivé zbývající obrazce vyberte požadované možnosti animace tak, že vyberete obrazec v seznamu Vlastní animace a potom buď kliknete na obrazec pravým tlačítkem, nebo kliknete na příkaz Změnit.

 8. Po výběru požadovaných možností animace, které chcete zavřete podokno vlastní animace.

Poznámka: Efekty, které nejsou k dispozici pro obrázky SmartArt se zobrazí šedě. Pokud chcete použít animační efekty, které nejsou k dispozici pro obrázky SmartArt grafických objektů, převedení obrázků SmartArt na jednotlivé obrazce a potom Přidat animační efekt.

 1. Klepněte na obrázek SmartArt s animací, kterou chcete obrátit.

 2. Na kartě Animace klepněte ve skupinovém rámečku Animace na tlačítko Vlastní animace.

  Obrázek skupinového rámečku Animace

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši vlastní animace v seznamu Vlastní animace a potom klikněte na Možnosti efektu.

 4. Klepněte na kartu Animace SmartArt a zaškrtněte políčko Obrácené pořadí.

Když animace obrázku SmartArt v závislosti na rozložení, které používáte, si můžete doladit animaci pomocí následujících možností.

Animace

Popis

Jako jeden objekt

Animace bude aplikována tak, jako kdyby celý obrázek SmartArt byl jeden velký obrázek nebo Objekt.

Všechny najednou

Všechny tvary v obrázku SmartArt jsou animovány současně. Rozdíl mezi touto animací a možností Jako jeden objekt je nejzřetelnější v animacích, kde se tvary otáčejí nebo rostou. Při použití možnosti Všechny najednou se každý tvar otáčí nebo roste samostatně. Při použití možnosti Jako jeden objekt se otáčí nebo roste celý obrázek SmartArt.

Postupně

Jednotlivé tvary jsou postupně animovány každý zvlášť.

Postupně po větvích

Všechny tvary v jedné větvi jsou animovány současně. Tato animace je vhodná pro větve organizačního diagramu nebo jiná hierarchická rozložení. Je podobná možnosti Postupně.

Najednou po úrovních

Všechny tvary na stejné úrovni jsou animovány současně. Pokud máte například rozložení se třemi tvary obsahujícími text úrovně 1 a třemi tvary obsahujícími text úrovně 2, budou nejprve společně animovány tři tvary s textem úrovně 1 a potom budou společně animovány tři tvary s textem úrovně 2.

Obrázek podokna textu zobrazujícího text úrovně 1 a 2

Postupně po úrovních

Tvary v obrázku SmartArt jsou animovány po úrovních, a to po jednom v jednotlivých úrovních. Máte-li například rozložení se čtyřmi tvary obsahujícími text úrovně 1 a třemi tvary obsahujícími text úrovně 2, budou nejprve postupně animovány čtyři tvary s textem úrovně 1 a potom budou postupně animovány tři tvary s textem úrovně 2.

Poznámky: 

 • Při použití možnosti Všechny najednou se některé animace chovají jinak než při použití možnosti Jako jeden objekt. Je-li například možnost Všechny najednou použita u animace Přílet, budou mít tvary přilétající po delší dráze vyšší rychlost, aby všechny tvary doletěly na svá místa současně. Jestliže je použita možnost Jako jeden objekt, budou všechny součásti obrázku SmartArt animovány stejným způsobem (v případě efektu Přílet to například znamená, že budou mít stejnou rychlost).

 • Pokud u obrázku SmartArt použijete libovolnou možnost animace (kromě nastavení Jako jeden objekt), nesmí mít žádné další animace použité u stejného obrázku SmartArt hodnotu Jako jeden objekt. Více animací použitých u obrázků SmartArt musí mít všechny hodnotu Jako jeden objekt nebo nesmí mít žádný hodnotu Jako jeden objekt.

 • Pokud použijete libovolnou možnost animace (kromě nastavení Jako jeden objekt) u obrázku SmartArt, bude vždy zobrazeno pozadí snímku. Pozadí nelze animovat, ale pokud na něm nejsou čáry nebo výplň, nemusí být zdánlivě viditelné.

 • Pokud použijete určitou animaci (například Přílet) u obrázku SmartArt a potom ji odstraníte u některého tvaru, bude daný tvar zobrazen okamžitě po zobrazení snímku.

 • Jestliže obrázek SmartArt s nastavenou animací zkopírujete do dalšího snímku, bude s ním zkopírována i animace.

 1. Klepněte na obrázek SmartArt s animací, kterou chcete odebrat.

 2. Na kartě Animace klepněte ve skupinovém rámečku Animace v seznamu Animovat na položku Žádná animace.

  Obrázek skupinového rámečku Animace

Při rozhodování, které animace funguje nejlíp u rozložení obrázku SmartArt, zobrazte informace v podokno textu obrázku SmartArt, vzhledem k tomu většina animace spustí v horní části podokna textu a posunuje směrem dolů. Můžete taky můžete přehrát animaci v obráceném pořadí (viz oddíl "Obrácení směru animace" výše). Pokud je podokno textu skryté, můžete jej zobrazit.

Dostupnost animací je závislá na zvoleném rozložení obrázku SmartArt, ale vždy lze animovat buď všechny tvary najednou, nebo jen jeden tvar.

Nejvhodnější způsob, jakým lze animovat obrázek SmartArt, je použití voleb v seznamu Animovat. V případě potřeby můžete animaci přizpůsobit v Podokno úlohVlastní animace.

Animované položky jsou uvedeny na snímku tak, že netisknutelné číslovaný značky. Tyto značky odpovídají animace v seznamu Vlastní animace jsou zobrazeny na straně obrázku SmartArt a zobrazí jenom na normální zobrazení se zobrazí podokno úloh Vlastní animace .

Animace pro obrázky SmartArt se liší od animací, které lze použít na tvary, text a objekty WordArt, a to následujícím způsobem:

 • Spojovací čáry jsou vždy sdruženy s druhým tvarem a nelze je animovat samostatně.

 • Pokud použijete animaci na tvary v obrázku SmartArt, bude animace přehrávána v pořadí, v jakém se tvary zobrazují. Pořadí lze obrátit pouze jako celek. Máte-li například šest tvarů obsahujících písmena A až F, můžete animaci přehrát ve směru od A po F nebo od F po A. Nelze však pořadí narušit a přehrávat například tvary A až C a potom F až D. Takové pořadí lze napodobit jedině vytvořením více snímků. V tomto příkladu můžete vytvořit jeden snímek s animací tvarů A až C a druhý snímek s animací tvarů F až D.

 • Po Přepnutí na jiné rozložení, všechny animace, které jste přidali se přenese do nového rozložení.

Poznámka: Animace doporučujeme používat střídmě, aby nepřebily obsah prezentace a neunavily diváky.

Viz také

Vytvoření obrázku SmartArt

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×