Animace obrázku SmartArt

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku

Základní informace o animaci

Přidání animace

Animace jednotlivých obrazců v obrázku SmartArt

Obrácení směru animace

Odebrání animace

Animace – přehled

Chcete-li informace zvýraznit nebo zobrazit rozfázovaně, můžete k obrázku SmartArt nebo k jednotlivému tvaru v rámci obrázku přidat animaci. Můžete například nastavit, aby tvar rychle „přiletěl“ ze strany obrazovky nebo aby se postupně vyjasňoval.

Při rozhodování, které animace funguje nejlíp u rozložení obrázku SmartArt, zobrazte informace v podokno textu obrázku SmartArt, vzhledem k tomu většina animace spustí v horní části podokna textu a posunuje směrem dolů. Můžete taky můžete v obráceném pořadí přehrávání animace. Pokud je podokno textu skryté, můžete jej zobrazit.

Dostupnost animací je závislá na zvoleném rozložení obrázku SmartArt, ale vždy lze animovat buď všechny tvary najednou, nebo jen jeden tvar.

Nejvhodnější způsob, jakým lze animovat obrázek SmartArt, je použití voleb v seznamu Animovat. V případě potřeby můžete animaci přizpůsobit v Podokno úlohVlastní animace.

Animované položky jsou na snímku označeny netisknutelnými číslovanými značkami. Tyto značky odpovídají animacím v Seznam Vlastní animace. Zobrazují se vedle obrázku SmartArt, a to pouze v zobrazení Normální, když je zobrazeno podokno úloh Vlastní animace.

Poznámka : Animace doporučujeme používat střídmě, aby nepřebily obsah prezentace a neunavily diváky.

Animace pro obrázky SmartArt

Animace pro obrázky SmartArt se liší od animací, které lze použít na tvary, text a objekty WordArt, a to následujícím způsobem:

 • Spojovací čáry jsou vždy sdruženy s druhým tvarem a nelze je animovat samostatně.

 • Pokud použijete animaci na tvary v obrázku SmartArt, bude animace přehrávána v pořadí, v jakém se tvary zobrazují. Pořadí lze obrátit pouze jako celek. Máte-li například šest tvarů obsahujících písmena A až F, můžete animaci přehrát ve směru od A po F nebo od F po A. Nelze však pořadí narušit a přehrávat například tvary A až C a potom F až D. Takové pořadí lze napodobit jedině vytvořením více snímků. V tomto příkladu můžete vytvořit jeden snímek s animací tvarů A až C a druhý snímek s animací tvarů F až D.

 • Pokud na obrázek SmartArt převedete diagram vytvořený ve starší verzi aplikace PowerPoint než Microsoft Office PowerPoint 2007, může dojít ke ztrátě některých nastavení animace nebo se animace může zobrazovat rozdílným způsobem.

Po Přepnutí na jiné rozložení, všechny animace, které jste přidali se přenese do nového rozložení.

Začátek stránky

Přidání animace

Důležité : Další animační efekty, například Překlopit závěrečný efekt nebo závěrečný efekt Barevný psací stroj jsou k dispozici pouze pro obrazce. Efekty, které nejsou k dispozici pro obrázky SmartArt se zobrazí šedě. Pokud chcete použít animační efekty, které nejsou k dispozici pro obrázky SmartArt grafických objektů, převedení obrázků SmartArt na jednotlivé obrazcea potom Přidat animační efekt.

 1. Klepněte na obrázek SmartArt, který chcete animovat.

 2. Na kartě Animace vyberte ve skupině Animace požadovanou animaci v seznamu Animovat.

  Obrázek karty Animace

Při animování obrázku SmartArt můžete v závislosti na použitém rozložení zvolit některou z následujících možností.

Animace

Popis

Jako jeden objekt

Animace bude aplikována tak, jako kdyby celý obrázek SmartArt byl jeden velký obrázek nebo Objekt.

Všechny najednou

Všechny tvary v obrázku SmartArt jsou animovány současně. Rozdíl mezi touto animací a možností Jako jeden objekt je nejzřetelnější v animacích, kde se tvary otáčejí nebo rostou. Při použití možnosti Všechny najednou se každý tvar otáčí nebo roste samostatně. Při použití možnosti Jako jeden objekt se otáčí nebo roste celý obrázek SmartArt.

Postupně

Jednotlivé tvary jsou postupně animovány každý zvlášť.

Postupně po větvích

Všechny tvary v jedné větvi jsou animovány současně. Tato animace je vhodná pro větve organizačního diagramu nebo jiná hierarchická rozložení. Je podobná možnosti Postupně.

Najednou po úrovních

Všechny tvary na stejné úrovni jsou animovány současně. Pokud máte například rozložení se třemi tvary obsahujícími text úrovně 1 a třemi tvary obsahujícími text úrovně 2, budou nejprve společně animovány tři tvary s textem úrovně 1 a potom budou společně animovány tři tvary s textem úrovně 2.

Obrázek podokna textu zobrazujícího text úrovně 1 a 2

Postupně po úrovních

Tvary v obrázku SmartArt jsou animovány po úrovních, a to po jednom v jednotlivých úrovních. Máte-li například rozložení se čtyřmi tvary obsahujícími text úrovně 1 a třemi tvary obsahujícími text úrovně 2, budou nejprve postupně animovány čtyři tvary s textem úrovně 1 a potom budou postupně animovány tři tvary s textem úrovně 2.

Poznámky : 

 • Při použití možnosti Všechny najednou se některé animace chovají jinak než při použití možnosti Jako jeden objekt. Je-li například možnost Všechny najednou použita u animace Přílet, budou mít tvary přilétající po delší dráze vyšší rychlost, aby všechny tvary doletěly na svá místa současně. Jestliže je použita možnost Jako jeden objekt, budou všechny součásti obrázku SmartArt animovány stejným způsobem (v případě efektu Přílet to například znamená, že budou mít stejnou rychlost).

 • Pokud u obrázku SmartArt použijete libovolnou možnost animace (kromě nastavení Jako jeden objekt), nesmí mít žádné další animace použité u stejného obrázku SmartArt hodnotu Jako jeden objekt. Více animací použitých u obrázků SmartArt musí mít všechny hodnotu Jako jeden objekt nebo nesmí mít žádný hodnotu Jako jeden objekt.

 • Pokud použijete libovolnou možnost animace (kromě nastavení Jako jeden objekt) u obrázku SmartArt, bude vždy zobrazeno pozadí snímku. Pozadí nelze animovat, ale pokud na něm nejsou čáry nebo výplň, nemusí být zdánlivě viditelné.

 • Pokud použijete určitou animaci (například Přílet) u obrázku SmartArt a potom ji odstraníte u některého tvaru, bude daný tvar zobrazen okamžitě po zobrazení snímku.

 • Jestliže obrázek SmartArt s nastavenou animací zkopírujete do dalšího snímku, bude s ním zkopírována i animace.

Začátek stránky

Animace jednotlivých obrazců v obrázku SmartArt

 1. Klikněte na obrázek SmartArt, který chcete animovat.

 2. Na kartě animace ve skupině animace vyberte postupně po větvích nebo podle úrovně jeden po druhém.

  Obrázek karty Animace

 3. Na kartě Animace klikněte ve skupině Animace na Vlastní animace.

  Obrázek skupinového rámečku Animace

 4. V Seznam Vlastní animace klikněte na dvojitou šipku rozbalení Dvojitá rozbalovací šipka zobrazíte všechny obrazce v obrázku SmartArt.

 5. V seznamu Vlastní animace vyberte všechny obrazce, které nechcete animovat, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na jednotlivé obrazce zase.

 6. Klikněte na tlačítko Odebrat. Animační efekt toto odebere z obrazce. Tvar samotný IT neodebere z obrázku SmartArt.

 7. Pro jednotlivé zbývající obrazce vyberte požadované možnosti animace tak, že vyberete obrazec v seznamu Vlastní animace a potom buď kliknete na obrazec pravým tlačítkem, nebo kliknete na příkaz Změnit.

 8. Po výběru požadovaných možností animace, které chcete zavřete podokno vlastní animace.

Poznámka : Efekty, které nejsou k dispozici pro obrázky SmartArt se zobrazí šedě. Pokud chcete použít animační efekty, které nejsou k dispozici pro obrázky SmartArt grafických objektů, převedení obrázků SmartArt na jednotlivé obrazce a potom Přidat animační efekt.

Začátek stránky

Obrácení směru animace

 1. Klepněte na obrázek SmartArt s animací, kterou chcete obrátit.

 2. Na kartě Animace klepněte ve skupinovém rámečku Animace na tlačítko Vlastní animace.

  Obrázek skupinového rámečku Animace

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši vlastní animace v Seznam Vlastní animace a potom klikněte na Možnosti efektu.

 4. Klepněte na kartu Animace SmartArt a zaškrtněte políčko Obrácené pořadí.

Začátek stránky

Odebrání animace

 1. Klepněte na obrázek SmartArt s animací, kterou chcete odebrat.

 2. Na kartě Animace klepněte ve skupinovém rámečku Animace v seznamu Animovat na položku Žádná animace.

  Obrázek skupinového rámečku Animace

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×